Campus

Versterking informatica hangt op extra geld

Het informatica-onderzoek moet zich meer op toepassing richten en heeft een injectie nodig van zes miljoen gulden per jaar.Dat de universiteiten te weinig onderzoek doen in de informatica – en nog minder op toepassing gericht werk – is de laatste jaren in veel rapporten geconstateerd.

Toch is er weinig veranderd. Om het probleem aan te pakken heeft minister Ritzen NWO gevraagd een ,,nationale agenda” voor het informatica-onderzoek op te stellen. Deze week bleek wat de kern van die agenda wordt.

De onderzoeksagenda, gemaakt door NWO-dochter Sion, wijst acht ‘strategische’ thema’s aan die versterking behoeven. Voorbeelden zijn: multimedia, digitale snelweg, embedded systemen en virtual reality. De thema’s moeten onderzoekers dwingen tot multidisciplinaire samenwerking. Alleen de eerste twee thema’s draaien nu al – voor ruim twee miljoen gulden per jaar. Dat is de helft van het budget van Sion.

Om de acht programma’s fatsoenlijk uit te voeren denkt Sion de komende vijf jaar dertig miljoen gulden nodig te hebben. ,,Maar het valt bar tegen wat we krijgen”, zegt Sion-voorzitter prof.dr. P.M.G. Apers. Ritzen zegde als aanloopsubsidie onlangs een kleine twee miljoen toe. De rest moet komen uit de 500 miljoen die de universiteiten moeten afstaan aan NWO.

Apers moet het nog zien: ,,Ritzen belooft dat we meer geld krijgen uit andermans zak, maar zo kan ik ook wel wat beloven. Iedereen zegt informatica belangrijk te vinden, maar als het erop aankomt, schuift men elkaar de bal toe.”

Ook de beoordeling van het onderzoek moet volgens Apers veranderen. In de nieuwe landelijke onderzoekbeoordeling kregen theoretische groepen deze week weer systematisch hogere cijfers dan de toegepaste. Dat kan niet alleen aan kwaliteitsverschillen liggen, denkt Apers – wiens eigen groep overigens een ruime voldoende kreeg. Volgens hem ontbreekt het ook aan instrumenten om multidisciplinair, maatschappelijk relevant onderzoek in de informatica naar waarde te schatten. (HOP/3TU/CJ)

Het informatica-onderzoek moet zich meer op toepassing richten en heeft een injectie nodig van zes miljoen gulden per jaar.

Dat de universiteiten te weinig onderzoek doen in de informatica – en nog minder op toepassing gericht werk – is de laatste jaren in veel rapporten geconstateerd. Toch is er weinig veranderd. Om het probleem aan te pakken heeft minister Ritzen NWO gevraagd een ,,nationale agenda” voor het informatica-onderzoek op te stellen. Deze week bleek wat de kern van die agenda wordt.

De onderzoeksagenda, gemaakt door NWO-dochter Sion, wijst acht ‘strategische’ thema’s aan die versterking behoeven. Voorbeelden zijn: multimedia, digitale snelweg, embedded systemen en virtual reality. De thema’s moeten onderzoekers dwingen tot multidisciplinaire samenwerking. Alleen de eerste twee thema’s draaien nu al – voor ruim twee miljoen gulden per jaar. Dat is de helft van het budget van Sion.

Om de acht programma’s fatsoenlijk uit te voeren denkt Sion de komende vijf jaar dertig miljoen gulden nodig te hebben. ,,Maar het valt bar tegen wat we krijgen”, zegt Sion-voorzitter prof.dr. P.M.G. Apers. Ritzen zegde als aanloopsubsidie onlangs een kleine twee miljoen toe. De rest moet komen uit de 500 miljoen die de universiteiten moeten afstaan aan NWO.

Apers moet het nog zien: ,,Ritzen belooft dat we meer geld krijgen uit andermans zak, maar zo kan ik ook wel wat beloven. Iedereen zegt informatica belangrijk te vinden, maar als het erop aankomt, schuift men elkaar de bal toe.”

Ook de beoordeling van het onderzoek moet volgens Apers veranderen. In de nieuwe landelijke onderzoekbeoordeling kregen theoretische groepen deze week weer systematisch hogere cijfers dan de toegepaste. Dat kan niet alleen aan kwaliteitsverschillen liggen, denkt Apers – wiens eigen groep overigens een ruime voldoende kreeg. Volgens hem ontbreekt het ook aan instrumenten om multidisciplinair, maatschappelijk relevant onderzoek in de informatica naar waarde te schatten. (HOP/3TU/CJ)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.