Education

Verschuivingen in ranking Keuzegids

Wageningen heeft van de ‘bijzondere universiteiten’ het beste onderwijs volgens de nieuwe Keuzegids. De TU Delft scoort een stuk lager.

(Foto: Justyna Botor)

Wat zijn de beste bacheloropleidingen van Nederland? En welke universiteiten bieden over het algemeen goed onderwijs aan? De Keuzegids Universiteiten probeert studiekiezers een handje te helpen.


De makers kijken per opleiding naar de studentenoordelen over de inhoud, docenten, toetsing, sfeer en voorbereiding op de loopbaan. Ook weegt mee hoeveel studenten het tweede jaar bereiken en hoeveel er binnen vijf jaar hun diploma behalen.


Daar rolt elk jaar ook een vergelijking van universiteiten uit: wie heeft het beste onderwijs? Om die toch al lastige vergelijking zuiver te houden, staan er twee ranglijstjes in de Keuzegids: van de ‘brede’ universiteiten met veel faculteiten en de ‘overige’ universiteiten.


Sprongetje

De huidige ranglijsten verschillen nogal van vorig jaar. Van de brede universiteiten maakt Utrecht een sprongetje van de derde naar de eerste plaats, terwijl de VU Amsterdam opeens van de tweede plaats naar de onderste regionen is verdreven.


Bij de ‘overige’ acht universiteiten valt Enschede op. Deze technische universiteit was vorig jaar nog duidelijk nummer twee en zakt nu naar de vierde positie. Wageningen staat nog altijd stijf bovenaan en de Erasmus Universiteit Rotterdam is wederom hekkensluiter. De TU Delft is één na laatste in deze lijst.  • Bron: Keuzegids Universiteiten


De verschuivingen zijn te verklaren. De studentenoordelen komen uit de Nationale Studenten Enquête, en na allerlei getouwtrek is de vragenlijst vernieuwd. Daardoor is de vergelijking met voorgaande jaren niet goed te maken, meent de Keuzegids.


Beperking

Je kunt ook zeggen, het brengt de beperking van zulke lijstjes aan het licht. Kennelijk zijn de uitersten wel redelijk te zien (Wageningen en Rotterdam), maar zijn de verschillen daartussen nogal klein, zodat een nieuwe vragenlijst zomaar voor flinke verschuivingen kan zorgen.


Het kan ook dat er in twee jaar tijd wat is veranderd. De vragenlijst ging vorig jaar niet door omdat de instellingen hun handen vol hadden aan de coronacrisis, en een bacheloropleiding duurt in principe maar drie jaar. Er zitten nu andere studenten in een heel andere situatie – zeker in het voorjaar, toen de enquête werd afgenomen.


Opleidingen krijgen in de gids minimaal twintig en maximaal honderd punten. De redactie van de Keuzegids staat het niet toe dat Delta al hun scores of deelscores vermeldt. Wat we wel kunnen zeggen: van de zestien Delftse bacheloropleidingen in de gids scoren er negen tussen de zestig en de zeventig punten. Klinische technologie is een uitschieter met 77 punten (en verdient daarmee het predikaat topopleiding), dat is elf punten boven de vier nummers twee. De minste punten krijgen technische informatica en maritieme techniek; beide 49. 


HOP, Hein Cuppen

Delta, Saskia Bonger

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.