Education

Verkiezingen studentenraad: valt er iets te kiezen?

Studenten kunnen op 17 en 18 mei uit twee partijen kiezen voor de studentenraad. Zijn er verschillen tussen deze partijen? Marijke Blom van Oras en Janna Beuker van Lijst Bèta reageren op zeven stellingen.

1 Het is belangrijker dat studenten gaan stemmen dan dat ze op mijn partij stemmen.

Janna Beuker, Lijst Bèta:
“Ik ben het met deze stelling eens, al hoop ik natuurlijk dat de meeste studenten op ons stemmen.”

Marijke Blom, Oras
“Wat een moeilijke stelling! Het mooiste zou zijn dat alle studenten op de visie van Oras stemmen. Hoe meer stemmen we hebben, hoe sterker we staan en hoe meer we kunnen veranderen.”

2 De studentenraad is om onderwerpen op de agenda te zetten, niet voor concrete actie.

Janna Beuker, Lijst Bèta:
“Ik vind dat de studentenraad er juist is voor concrete actie. We zetten dingen op de agenda die leiden tot actie.”

Marijke Blom, Oras:
“Dit jaar zijn er al veranderingen geweest, zo zijn er bijvoorbeeld honderd plekken bijgekomen in de bibliotheek en komt er een supermarkt op de campus. Sommige mensen twijfelen weleens aan het nut van een studentenraad, maar er wordt dus wel degelijk wat gedaan.”

3 Internationale studenten spelen een te kleine rol in de studentenraad

Janna Beuker, Lijst Bèta:
“Ik ben het niet helemaal met deze stelling eens. Buitenlandse studenten worden tijdens de campagne zeker benaderd en kunnen gewoon stemmen. Ze worden dus vertegenwoordigd. We hebben geen internationals in de fractie, maar wel lijstduwers.”

Marijke Blom, Oras:
“Internationals zijn belangrijk en wij vergeten ze niet. We willen bijvoorbeeld een overkoepelend orgaan voor internationale instellingen. Een soort Vera (verenigingsraad – red.) voor internationale verenigingen.”

4 Studenten moeten niet verwachten dat de TU al hun problemen, zoals het vinden van een studieplek, oplost. Ze moeten zelf aan de bak.

Janna Beuker, Lijst Bèta:
“Je moet nu veel moeite doen om een studieplek te vinden en dat is niet de bedoeling. Ik wil veel invloed uitoefenen op de TU zodat ze meer studieplekken organiseren, want zo kan het niet.”

Marijke Blom, Oras:
“Er moeten faciliteiten voor studenten zijn. Dat is iets waar de TU zich voor moet inzetten. Het moet niet zo zijn dat je met de trein naar Rotterdam moet voor een studieplek omdat het in Delft vol is.”

5 De TU moet instroom reguleren, om ergere drukte te voorkomen

Janna Beuker, Lijst Bèta:
“Ik ben niet tegen meer eerstejaars. Iedereen moet kunnen studeren wat hij wil, een numerus fixus lijkt me niets. De TU is nieuwe gebouwen aan het neerzetten.”

Marijke Blom, Oras:
“Ik ben tegen selecterende maatregelen zoals een numerus fixus. Solliciteren voor een studie vind ik een goed idee, dan wordt er niet alleen gekeken naar het cijfer.”

6 Avondcolleges zijn geen probleem

Janna Beuker, Lijst Bèta:
“Tegen. We vinden dat de avonden vrij moeten zijn, zodat studenten de ruimte hebben voor andere activiteiten of tijd om de stof te verwerken. Ik vind trouwens ook dat colleges niet verplicht moeten zijn. Iedereen moet zelf zijn tijd kunnen inplannen.”

Marijke Blom, Oras:
“Avondcolleges zijn een probleem. De avond is juist voor de dingen die je naast je studie doet, zoals sporten en commissiewerk. Aan de andere kant willen we dat de bibliotheek ‘s avonds open is, zodat studenten kunnen studeren wanneer ze willen.”

7 Meer studieplekken op de campus zijn belangrijker dan een supermarkt

Janna Beuker, Lijst Bèta:
“Eens. Ik moet ‘s ochtends vroeg bij de bieb in de rij wachten en dan rennen voor een studieplek. Dit is een van de punten die ik dit jaar wil veranderen.”

Marijke Blom, Oras:
“Een supermarkt komt er sowieso na de zomer. Daar zijn we heel blij mee! Studieplekken zijn erg belangrijk, dat willen we dit jaar aanpakken.”

Het is duidelijk waar de partijen voor staan; meer studieplekken, meer stemmers en beter onderwijs. Maar waar verschillen zij nu echt in? “Wij zetten ons meer in voor verbetering van het onderwijs”, aldus Beuker van Lijst Bèta. Blom: ” Oras richt zich ook op het studentenleven, zoals studentenverenigingen.” Stemmen kan op 17 en 18 mei via Blackboard of Brightspace.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.