Education

​Verkiezingen sr: hoogste opkomstpercentage ooit

Het opkomstpercentage voor de verkiezingen van de centrale studentenraad is met 40,6 procent het hoogste ooit. Oras krijgt zeven zetels en Lijst Bèta drie. Bij de facultaire studentenraden was de hoogste opkomst te vinden bij nanobiologie van Technische Natuurwetenschappen: 67,8 procent.

Dit jaar brachten 8125 van de 20020 kiesgerechtigde studenten hun stem uit. Blanco stemden 436 studenten, zestien meer dan vorig jaar. Het opkomstpercentage lag maar één procent hoger dan vorig jaar, maar passeerde daarmee voor het eerst de veertig procent. Het oude record van vijf jaar geleden bedroeg 39,7 procent.

Oras en Lijst Bèta reageren verheugd en denken dat de hogere opkomst te maken kan hebben met de Amsterdamse studentenprotesten voor meer zeggenschap. “Verder hebben we hard campagne gevoerd”, zegt lijsttrekker Julia van der Ven van Lijst Bèta. Hoewel het ledenaantal van die partij is verdubbeld, heeft zich dat niet vertaald in extra zetels. Waarom weet Van der Ven niet. “Beter steady op drie zetels, dan schommelingen van tien procent.”

Jeroen Delfos van Oras spreekt van een ‘mooie uitslag’ nu zijn partij weer zeven zetels krijgt. “Daar kunnen we mooie dingen mee doen. We willen niet de enige partij zijn.” Van alle kandidaten is er niet één die persoonlijk de kiesdeler heeft gehaald. Kandidaat nummer 7 van de lijst Oras – Eva Rikkers – kwam daarvoor met 768 stemmen net één stem tekort. Als ze die wel had gekregen, had ze officieel een zetel kunnen claimen, als ze niet in de raad gekozen was. In dit geval had dat geen effect op de samenstelling, maar Oras hanteert strikt de volgorde op de lijst.

Facultaire studentenraden

De opkomstpercentages tussen en binnen de facultaire studentenraden (fsr) variëren nogal. Vooral bij Technische Natuurwetenschappen, die opgedeeld is in zogeheten kamers per studie. Daar kende science education and communication (seh) en sustainable energy technology (set) met 22,6 procent het laagste opkomstpercentage, en nanobiologie met 67,8 procent juist het hoogste percentage.

Die hoge opkomst heeft volgens Jasper Veerman van de fsr nanobiologie te maken met het kleinschalige karakter van de opleiding en de actieve studievereniging. “Je spreekt elkaar gemakkelijk aan. Verder is nanobiologie een nieuwe studie waaraan nog een en ander te verbeteren is. Dan is het belangrijk wie jou vertegenwoordigt.”

Dat seh zo laag scoort kan volgens Kim Stolk van studievereniging Intersection te maken hebben met het feit dat veel studenten van met name science education les geven en niet fysiek op de TU waren. Op de universiteit werden studenten volop herinnerd aan de verkiezingen.

Zelf bleek Stolk op de tweede dag van de verkiezingen rond half vijf niet te kunnen inloggen. Ze maakte daar per mail melding van, maar wacht nog op antwoord. De studentenraad kreeg daarover trouwens wel meer meldingen. Studenten bleken nogal eens foutief in te loggen met de toevoeging @tudelft.nl.

De lage opkomst bij set kan volgens fsr-kandidaat Trisha Paul te maken hebben met het hoge aantal internationale studenten. Die zijn volgens haar niet vertrouwd met het concept en het belang van een studentenraad.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.