Education

Verkeer en waterstaat financiert civiel

Het ministerie van verkeer en waterstaat wil de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen vier jaar lang structureel financieren mits het bedrijfsleven meebetaalt.

Om hoeveel geld het gaat is nog niet duidelijk. Maandag 31 augustus tekenen het ministerie en de TU een zogeheten intentieverklaring.

Volgens universiteitssecretaris Hans Krul is ‘zo’n innige intentieverklaring redelijk uniek’. Beide partijen spreken verder af dat Delftse wetenschappers masterclasses gaan verzorgen voor medewerkers van het ministerie. Het ministerie zal op zijn beurt praktijkcolleges organiseren aan de TU.

WIE IS PAUL VOS?
Paul Vos (36) studeerde in 1997 af als werktuigbouwkundige. Zijn eerste baan was op het ministerie van buitenlandse zaken, waar hij ook het beroemde diplomatenklasje deed. Begin 2000 maakte Vos de overstap naar de strategieconsultant McKinsey & Company in Amsterdam. Sinds 2002 werkt hij bij Shell in het team dat verantwoordelijk is voor overnames en verkopen van onder meer raffinaderijen en olievelden. Zulk goed teamwerk als binnen zijn Stip-fractie is hij in zijn verdere carrière zelden tegengekomen. “Door het rotatiesysteem kun je alles goed overdragen. Bij andere partijen moeten mensen zich echt omhoog knokken en dan werken ze minder samen. Bovendien hebben ze gewone banen naast hun fractiewerk, waardoor ze elkaar veel minder zien.” De Stip-fractie is van oudsher veel meer aanwezig op het stadhuis dan andere fracties. “Tot groot vermaak van de bodes wilden we een kamer helemaal op zolder, weg van alles en iedereen. Dan konden we met zoveel zijn als we wilden en zoveel lawaai maken als we wilden.”

Volgens universiteitssecretaris Hans Krul is ‘zo’n innige intentieverklaring redelijk uniek’. Beide partijen spreken verder onder meer af dat Delftse wetenschappers masterclasses gaan verzorgen voor medewerkers van het ministerie. Het ministerie zal op zijn beurt praktijkcolleges organiseren aan de TU.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.