Education

​Verhuizen geen optie voor Laga

Uit onderzoek dat roeivereniging Laga heeft laten doen naar zeven alternatieven voor haar moderniseringsplan, blijkt dat verhuizen niet haalbaar is.

Laga ervaart haar huidige onderkomen aan de Nieuwelaan al jaren als te klein, verouderd en inefficiënt om tot de roeitop te kunnen behoren. Daarom kwam zij in 2012 met het plan om het monumentale hoofdgebouw uit 1926 te renoveren en een bijgebouw te slopen voor nieuwbouw met botenopslag op de begane grond en kleed- en ergometerruimtes op de verdieping daarboven.


Die plannen stuitten op weerstand van omwonenden vanwege overlast en verlies van uitzicht. Enkele alternatieven, zoals een dakopbouw op het bestaande pand en huren van ruimtes elders, bleken niet haalbaar.


Voor de gemeenteraad zou er een objectief en onafhankelijk onderzoek moeten komen naar de voor- en nadelen van het plan uit 2012 ten opzichte van alternatieven op het huidige terrein en elders. Daarom liet Laga afgelopen zomer ingenieursbureau Arcadis zeven alternatieven beoordelen, zowel financieel, ruimtelijk, juridisch (wat betreft de verwachte weerstand), cultureel (Laga’s aantrekkingskracht) als op complexiteit.


Arcadis rapporteert dat er drie opties overblijven:


  • Het plan uit 2012. Dat zou ruimtelijk goed mogelijk zijn en aantrekkelijk voor Laga die de geraamde 1,6 miljoen euro met hulp van de TU kan financieren. Mogelijk zou er onvoldoende politiek draagvlak zijn door weerstand van omwonenden.
  • Een alternatief plan op dezelfde locatie waarbij de ergometers en kleedkamers in een kelder komen met daarboven de botenopslag. Twee ton duurder. Minder uitzichtverlies maar mogelijk meer geluid door ventilatie.
  • Verhuizen naar nieuwbouw op het terrein van Lijm en Cultuur. Volgens Laga inmiddels afgevallen omdat het vastgoed daar aan Lijm & Cultuur is verkocht door de gemeente en er in het bestemmingsplan geen bestemming voor een roeivereniging is.


De overige vijf opties die afvielen waren:


  • Een alternatief plan op dezelfde locatie met botenopslag in een kelder en daarboven de kleed- en ergometerruimten. Volgens Arcadis is dat ruimtelijk niet haalbaar: hellingbanen zouden te lang worden bij een halfverdiepte botenopslag en een lift neemt te veel ruimte in bij een geheel verdiepte botenopslag.
  • Nieuwbouw in het Kalverbos. Financieel onhaalbaar voor Laga: 2,5 miljoen euro voor nieuwbouw plus uitkoopkosten voor woonboten. Ruimtelijk is het vaarwater te smal om de ‘achten’ (boten van 18 meter lengte) te kunnen keren. Te complex door afhankelijkheid van andere partijen en hoogteverschillen.
  • Verplaatsing van de botenopslag naar het naburige transformatorstation van netbeheerder Stedin. Strikte regels voor transformatorstations maken dit onmogelijk.
  • Nieuwbouw bij ontwikkelterrein De Nieuwe Haven, tussen de Delftse Schie en de Rotterdamseweg. Te complex: de termijn van ontwikkeling is onzeker. Er zou geen ruimte zijn voor een roeivereniging.
  • Verplaatsing naar een leegstaand complex naast roeivereniging Proteus (bij de Kruithuisbrug). Ruimtelijk probleem: de locatie ligt aan een opstelplaats voor scheepvaart die de brug wil passeren.


Overigens bleek na het onderzoek dat de bodem onder Laga ernstig is vervuild, waardoor bij afgraven de grond gesaneerd moet worden. De extra kosten bij verdieping van de bouw, brengt Laga nog in kaart.


‘Tunnelvisie’


Als reactie op het rapport zegt Floris le Conge Kleyn, secretaris van belangenvereniging Zuidpoort, dat het ‘is opgesteld om straks de bouwvergunningen te kunnen onderbouwen’. “Vreemd is dat niet rationeel is gekeken en met mensen uit de omgeving is gepraat. Er zijn grote bezwaren geuit vanuit de omgeving, die kun je niet in één zin afdoen. Dat is geen brede scope maar een tunnelvisie. Er is niet gekeken naar het hoofdstuk ‘parkeren’.”


Le Conge Kleyn stoort zich aan een zinsnede in een begeleidende brief aan de gemeenteraad. Daarin meldt het college van burgemeester en wethouders dat ‘er vrijwel overeenstemming is bereikt over een convenant tussen Laga en omwonenden’ met daarin afspraken over overlast. “Alsof het één met het ander samenhangt”, zegt Le Conge Kleyn. “De uitbreiding heeft niks te maken met het convenant over overlast. Het convenant is geen vrijbrief om uitbreidingsplannen te kunnen goedkeuren.”


Wil Aalbers van belangenvereniging BoKa (Botaniestraat, Kanaalweg) waardeert het dat er naar andere mogelijkheden is gezocht, maar benadrukt het rapport zelf nog niet te hebben gelezen en af te gaan op bovenstaande informatie. Het steekt Aalbers dat er nog geen overleg is geweest met ‘de buurt’. Volgens Bram Dorsman van Laga klopt dat. “Buurtparticipatie wordt na de kerst opgepakt.”


Wat betreft de overgebleven opties betwist Aalbers dat het oorspronkelijke plan ruimtelijk mogelijk is. “Is dat over jaren nog zo? Op de lange termijn wordt het alleen maar drukker. Er is uitzichthinder voor bewoners en de grote glazen kast als nieuwbouw is een fremdkörper in de ruimte. Het tweede alternatief: de kelder lijkt me een groot voordeel: dat is beter voor het uitzicht en de uitstaling. Het geluid van de airco is niet zo vreselijk lawaaierig. Jammer dat Lijm & Cultuur niet door kan gaan. Dat is vlakbij de TU.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.