Education

Ventilatieproblemen Balthasar van der Polweg

De luchtverplaatsing binnen het ventilatiesysteem aan de Balthasar van der Polweg schiet tekort volgens bewoners. Een meting van Duwo liet echter zien dat het systeem werkt binnen de norm.

 

Na de klachten over het ventilatiesysteem aan de korvezeestraat,
klagen nu ook de bewoners van de Balthasar van der Polweg. De
ventilatie zou daar niet goed werken, vooral niet in de douche. “Naar
aanleiding van opmerkingen hierover tijdens het laatste BC/nestoren
overleg bij Duwo is er een onderzoek uitgevoerd naar de
luchtverplaatsing. Daaruit bleek dat de ventilatie bij de vier gemeten
huizen net de landelijke minimale norm haalde”, schrijven de nestoren
op de bewonerssite. 

Toch zijn zij van die uitslag niet overtuigd. “We gaan volgende week
zelf een aantal tests uitvoeren. Indien er aanleiding voor is zal er
dan een onafhankelijk contra onderzoek worden uitgevoerd.”

Omdat een aantal bewoners op dit moment niet goed op de hoogte bleek
van het juiste gebruik van hun ventilatiesysteem, leggen zij in het
artikel op de bewonerssite uit hoe het moet: “Laat de ventilatie
‘altijd’ op de laagstand staan, ook ‘s nachts. Schakel bij gebruik van
de douche of op het moment dat u gaat koken, de ventilator naar de
hoogstand (de standen schakelaar bevind zich in de keuken). Laat ‘na’
het douchen de schakelaar in de hoogstand staan tot alle condens in de
badkamer verdwenen is (de spiegel moet geheel droog zijn) en zet daarna
de schakelaar weer in de laagstand. De deur van de badkamer dient
gesloten te zijn tijdens het douchen. Dit bevordert de
stromingsrichting (van onder de deur naar het afzuigventiel in het
plafond) zodat al het vocht in de badkamer wordt afgevoerd.”

 
Na de klachten over het ventilatiesysteem aan de korvezeestraat, klagen nu ook de bewoners van de Balthasar van der Polweg. De ventilatie zou daar niet goed werken, vooral niet in de douche. “Naar aanleiding van opmerkingen hierover tijdens het laatste BC/nestoren-overleg bij Duwo is er een onderzoek uitgevoerd naar de luchtverplaatsing. Daaruit bleek dat de ventilatie bij de vier gemeten huizen net de landelijke minimale norm haalde”, schrijven de nestoren op de bewonerssite. 

Toch zijn zij van die uitslag niet overtuigd. “We gaan volgende week zelf een aantal tests uitvoeren. Indien er aanleiding voor is, zal er dan een onafhankelijk contra-onderzoek worden uitgevoerd.”

Omdat een aantal bewoners op dit moment niet goed op de hoogte blijkt van het juiste gebruik van hun ventilatiesysteem, leggen zij in het artikel op de bewonerssite uit hoe het moet: “Laat de ventilatie altijd op de laagstand staan, ook ‘s nachts. Schakel bij gebruik van de douche of op het moment dat u gaat koken, de ventilator naar de hoogstand (de standen schakelaar bevind zich in de keuken). Laat na het douchen de schakelaar in de hoogstand staan tot alle condens in de badkamer verdwenen is (de spiegel moet geheel droog zijn) en zet daarna de schakelaar weer in de laagstand. De deur van de badkamer dient gesloten te zijn tijdens het douchen. Dit bevordert de stromingsrichting (van onder de deur naar het afzuigventiel in het plafond) zodat al het vocht in de badkamer wordt afgevoerd.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.