Science

Veni-beurzen voor zeven Delftse onderzoekers

Superresolutie microscopie in levend weefsel en een nieuw hulpmiddel om de complexiteit van het menselijk lichaam te onderzoeken. Delftse onderzoekers van de faculteiten TNW, EWI, CiTG en 3mE mogen van onderzoeksfinancier NWO aan de slag met een Veni-beurs van maximaal 250 duizend euro.

Scroll naar beneden voor de Delftse Veni-beurzen


Er hadden maar liefst 1.115 wetenschappers een aanvraag ingediend voor de felbegeerde Veni-beurzen, meldt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 154 onderzoekers kregen een beurs toegekend; meer dan 86 procent van de aanvragers viste dus achter het net.


Het zou weleens de laatste keer kunnen zijn dat NWO zoveel wetenschappers moet teleurstellen, want de onderzoeksfinancier doet een poging de ‘aanvraagdruk’ in te dammen en heeft nieuwe regels bedacht.


Jan en alleman


Aanvragers moeten voortaan een ‘inbeddingsgarantie’ hebben: de belofte van een universiteit dat ze daar daadwerkelijk aan de slag kunnen met hun beurs. NWO hoopt dat universiteiten deze garantie niet aan Jan en alleman verstrekken, zodat alleen echte kanshebbers een voorstel indienen en anderen hun tijd niet verspillen.


Dat was tot nog toe anders. Onder het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ kon in principe elke wetenschapper een aanvraag doen. De winnaars konden vervolgens met hun beurs naar de universiteit van hun keuze stappen.


Zak geld


“Als iemand aanklopt met een zak geld, dan zegt de universiteit natuurlijk: kom maar. Zo iemand wordt nooit geweigerd”, zei NWO-voorzitter Stan Gielen afgelopen najaar. “Maar als het onderzoek is afgelopen en het is niet ingebed in de universiteit zelf, dan moet de wetenschapper weer weg. Dat leidt tot veel frustratie.”


De slaagkans zou ongeveer één op vier moeten zijn, stelde Gielen in datzelfde interview, en niet één op zeven, zoals intussen gebruikelijk is.


HOP, Bas Belleman


De Delftse Veni-laureaten:


 • Jeremy Brown (TNW) krijgt een beurs om een nieuw hulpmiddel te ontwikkelen om de complexiteit van het menselijk lichaam te onderzoeken. NWO schrijft: “Medische beeldvorming is een cruciaal instrument in ons streven ziekten beter te begrijpen, voorkomen en behandelen. Dit onderzoek zal een nieuwe moleculaire beeldvormingsmethode opleveren die tegelijkertijd meer dan drie biologische processen kan volgen met hoge resolutie en gevoeligheid. Hiermee kunnen artsen betere behandelingen ontwikkelen voor agressieve ziekten zoals kanker.”


 • Georgy Filonenko (TNW) gaat met zijn Veni moleculaire sensoren ontwikkelen voor de studie van zachte materialen. NWO schrijft:De robuustheid van zachte materialen hangt af van hoe hun componenten bewegen en met elkaar omgaan. We zullen nieuwe moleculaire sensoren ontwikkelen om dergelijke bewegingen en interacties te visualiseren als leidraad voor rationeel ontwerp van zachte materie.”

   
 • Robbert Krebbers (EWI) krijgt een Veni voor ‘geverifieerde programmeertaal interactie’. NWO: Softwaresystemen bestaan uit vele componenten die geschreven zijn in verschillende programmeertalen. De correctheid van een softwaresysteem is afhankelijk van correcte interactie tussen deze componenten. Dit project gaat wiskundige methoden ontwikkelen om de correctheid van interactie tussen software componenten te verifiëren.”

   
 • Cynthia Liem (EWI) krijgt een Veni voor haar onderzoek naar aanbevelingen voor perspectiefverbreding. NWO: “Aanbevelingssystemen zijn noodzakelijk geworden om gebruikers wegwijs te maken in grote digitale collecties. Hedendaagse aanbevelingsalgoritmen focussen sterk op de herhaling van eerder waargenomen success, wat leidt tot ongewenste perspectiefvernauwing. In dit project worden daarom alternatieve aanbevelingsalgoritmen onderzocht die functioneren als curatoren, en geleidelijk toenemende digitale perspectiefverbreding in de collecties stimuleren.”

   
 • Mladena Luković (CiTG) gaat met haar Veni onderzoek doen naar ‘interfaces in innovatieve hybride betonconstructies voor de toekomst’. NWO: “Betonconstructies voldoen niet aan de maatschappelijke behoeften: korte bouwtijd, weinig onderhoud en milieuvriendelijk. Innovatieve systemen zijn nodig. Hybride constructies, die innovatief en traditioneel beton combineren, zijn de toekomst. Interfaces bepalen hun kwaliteit. Dit onderzoek betreft de fundamenten van interfaces, met invloed voor bestaande hybride systemen (instorting Eindhoven), versterking en reparatie.”

   
 • Zoltán Perkó (TNW) krijgt een Veni voor de ‘algoritme ontwikkeling voor de volgende generatie radiotherapie: foutenreductie tijdens behandeling van kanker met protonen en fotonen’. NWO schrijft: “Om kankerpatiënten baanbrekende zorg te kunnen bieden wordt protonentherapie in Nederland geïntroduceerd. Met protonen kunnen tumoren doelgericht worden behandeld maar onnauwkeurigheden, zoals dagelijkse anatomische variaties, kunnen de effectiviteit verminderen. Dit onderzoek focust op algoritmen die de invloed van onvermijdelijke onzekerheden verminderen zodat de beste kans op genezing wordt bereikt.”

   
 • Carlas Smith (3mE/TNW) zal met zijn Veni ‘superresolutie microscopie in levend weefsel’ onderzoeken. NWO: “Superresolutiemicroscopie in levend weefsel is essentieel voor ons begrip van ziekten en ontwikkeling van behandelmethoden, echter beeldvorming van levend weefsel is met bestaande technieken niet mogelijk. De onderzoeker combineert optica en informatieaspecten voor maximalisatie van de opgenomen informatie-inhoud van een microscoop, en behaalt zo beeldvorming met nanometer-resolutie in levend weefsel.”


Saskia Bonger

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.