Education

Veertig miljoen voor universitaire vernieuwing

Weinig verandering in de rijksbegroting voor de universiteiten – op een potje van veertig miljoen na.Het extra geld dat het kabinet het komend jaar voor onderwijs uittrekt, komt vrijwel niet bij de universiteiten terecht.

De enige verrassing die de onderwijsbegroting voor hen bevat, is een bedrag van veertig miljoen gulden voor ‘innovaties’.

Het ‘innovatiebudget’ van veertig miljoen zal verspreid over de komende vier jaar worden uitgegeven. Het is bedoeld om snel op nieuwe behoeftes te kunnen inspelen. Minister Ritzen zelf zal beslissen waaraan het geld wordt besteed.

Vooralsnog denkt hij het geld vooral in te zetten voor projecten bij bèta- en technische studies. Die moeten zich vernieuwen en verbreden, stelt Ritzen. In het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP), dat eveneens op Prinsjesdag openbaar werd gemaakt, kondigt hij aan binnenkort met zijn collega Wijers (Economische Zaken), met de werkgevers en de universiteiten om de tafel te gaan zitten om een plan van aanpak te maken.

Daarnaast denkt Ritzen het innovatiegeld te gebruiken voor experimenten met opleidingen waarin leren en werken samengaan. Zulke opleidingen bestaan al in het hoger beroepsonderwijs, maar vorige maand had Ritzen al aangekondigd dat ook de universiteiten ze moeten opzetten.

Ook de aansluiting tussen vwo en universiteit kan met geld uit het innovatiebudget verbeterd worden. Universiteiten en middelbare scholen zouden op regionaal niveau moeten samenwerken, denkt Ritzen, bijvoorbeeld door docenten uit te wisselen en scholieren alvast college te laten lopen.

Behalve het innovatiebudget bevat de onderwijsbegroting voor 1998 voor de universiteiten nauwelijks nieuws. Ritzen gaat komend jaar honderden miljoenen extra uitgeven, onder meer aan de verkleining van de klassen en computers op scholen. De budgetten van de universiteiten blijven echter vrijwel gelijk. Ook voor de vergroting van het aantal eerstejaars geneeskunde (met 125) heeft Ritzen geen extra geld beschikbaar gesteld. De universiteiten hadden hem daar in het voorjaar dringend om gevraagd.
(HOP/HOb)

Weinig verandering in de rijksbegroting voor de universiteiten – op een potje van veertig miljoen na.

Het extra geld dat het kabinet het komend jaar voor onderwijs uittrekt, komt vrijwel niet bij de universiteiten terecht. De enige verrassing die de onderwijsbegroting voor hen bevat, is een bedrag van veertig miljoen gulden voor ‘innovaties’.

Het ‘innovatiebudget’ van veertig miljoen zal verspreid over de komende vier jaar worden uitgegeven. Het is bedoeld om snel op nieuwe behoeftes te kunnen inspelen. Minister Ritzen zelf zal beslissen waaraan het geld wordt besteed.

Vooralsnog denkt hij het geld vooral in te zetten voor projecten bij bèta- en technische studies. Die moeten zich vernieuwen en verbreden, stelt Ritzen. In het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP), dat eveneens op Prinsjesdag openbaar werd gemaakt, kondigt hij aan binnenkort met zijn collega Wijers (Economische Zaken), met de werkgevers en de universiteiten om de tafel te gaan zitten om een plan van aanpak te maken.

Daarnaast denkt Ritzen het innovatiegeld te gebruiken voor experimenten met opleidingen waarin leren en werken samengaan. Zulke opleidingen bestaan al in het hoger beroepsonderwijs, maar vorige maand had Ritzen al aangekondigd dat ook de universiteiten ze moeten opzetten.

Ook de aansluiting tussen vwo en universiteit kan met geld uit het innovatiebudget verbeterd worden. Universiteiten en middelbare scholen zouden op regionaal niveau moeten samenwerken, denkt Ritzen, bijvoorbeeld door docenten uit te wisselen en scholieren alvast college te laten lopen.

Behalve het innovatiebudget bevat de onderwijsbegroting voor 1998 voor de universiteiten nauwelijks nieuws. Ritzen gaat komend jaar honderden miljoenen extra uitgeven, onder meer aan de verkleining van de klassen en computers op scholen. De budgetten van de universiteiten blijven echter vrijwel gelijk. Ook voor de vergroting van het aantal eerstejaars geneeskunde (met 125) heeft Ritzen geen extra geld beschikbaar gesteld. De universiteiten hadden hem daar in het voorjaar dringend om gevraagd.
(HOP/HOb)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.