Campus

Veel vrijer dan een stage

Op de drukke markt van stagebureaus, wetenschapswinkels en uitzendketens is een Delftse nieuwkomer actief. De Stichting Uniconsult Delft, opgezet door drie TU-studenten, is een adviesbureau voor bedrijven.

Vijf andere Nederlandse steden kennen al zo’n junior-enterprise en daar loopt het als een trein. Deze week tekent Uniconsult haar eerste contract.


Figuur 1 Hofstede en Van ‘t Hul: ,,Wij staan garant voor de uitvoering van de projecten”

,,Het werk dat een student hier doet is fundamenteel anders dan een stage%%, vertelt Bob Hofstede, derdejaars werktuigbouw en penningmeester van Uniconsult. ,,Wij voeren projecten helemaal zelf uit. Daarbij mikken we vooral op het midden- en kleinbedrijf. Eerst doen we een vooronderzoek, een soort haalbaarheidsstudie. Dan zoeken wij er een student bij en we maken voor het bedrijf een offerte waarin afgesproken wordt wat we moeten leveren.%%

Annelies van %t Hul, voorzitter van het stichtingsbestuur en vierdejaars werktuigbouw: ,,De student tekent nooit een contract met het bedrijf. Wij doen dat, en wij staan dus ook garant voor de uitvoering. Uniconsult is een non-profit organisatie, dat wil zeggen: de student krijgt een vergoeding, wij niet.%% De drie bestuurders werken voor de ervaring; ze doen het naast hun studie.

Volgens Van %t Hul is de student bij het adviesbureau vrijer in de uitvoering van een project dan bij stages. ,,Het is een project met een tijdlimiet, maar hoe je je tijd indeelt mag je zelf weten. Je bent er ook niet vijf dagen per week mee bezig, maar bijvoorbeeld twee dagen.%%

De stichting werkt volgens een Europees concept van soortgelijke adviesbureaus die door studenten worden gerund. Hofstede: ,,We hebben een vaste kwaliteitsnorm. Dat is een soort handleiding waar alles in staat, van het eerste contact met een bedrijf tot de afwikkeling. Zo is het belangrijk dat je niet met de botte bijl begint als je bedrijven benadert.%%

Uniconsult Delft heeft nog geen ervaring. ,,Daarom leunen we sterk op de expertise van andere junior-enterprises – overigens is dat een beschermde term, eigenlijk een status, die deze adviesbureaus alleen mogen voeren als ze na een jaar of twee bewezen hebben voldoende kwaliteit te bezitten%%, aldus Van ‘t Hul.
Eindhoven

Het opzetten van een nieuwe stichting kostte volgens haar heel wat inspanning. Afgelopen zomer begonnen de drie studenten er aan. ,,Toen we voor het eerst bij de TU aanklopten was de reactie dat we snel naar huis konden gaan. Na veel gesprekken hebben we toch een startsubsidie gekregen van tienduizend gulden.%% Uniconsult vond ook onderdak binnen de TU, op Mijnbouwplein 11.

De bestuursleden melden dat de goede contacten vanbijvoorbeeld Uniconsult Eindhoven met de plaatselijke rector veel hielpen. Ze kregen ook steun van drs. W. Knippenberg, het hoofd van het studenten-adviesbureau.

,,We zijn gewoon begonnen aan het schrijven van een eigen ondernemingsplan%%, vertelt Hofstede. ,,De landelijke overkoepeling – waarin alle besturen zitting hebben – laat je daarin vrij. Je krijgt alleen een ontwerp-plan van de Twente School of Management dat je kunt volgen. Toen ons plan af was hebben we het pas naast andere Uniconsult-ondernemingsplannen gelegd.%% Het bestuur volgt nu pas het bedrijfskundige vak bb2, dat het schrijven van een ondernemingsplan behandelt. ,,Een beetje mosterd na de maaltijd, ja. Maar je kijkt toch heel anders tegen zo%n vak aan.%%

Van %t Hul vervolgt dat de onervarenheid tot enige vertraging heeft geleid. ,,We kwamen bijvoorbeeld bij de notaris met de standaardstatuten van andere stichtingen. Van de notaris verwacht je dan toch dat hij na zes weken zover is dat wij een ‘poot’ onder het nieuwe statuut kunnen zetten. Toen dat niet zo bleek te zijn, ben ik wel uitgevallen. Bij een andere notaris was het binnen twee weken rond met minimale wijzigingen. Daar leer je van dat je jezelf bij zo%n man niet moet wegcijferen.%%

Voor het eerste project van de stichting worden deze week de contracten ondertekend. ,,Meteen een sprong in het diepe%%, aldus Van %t Hul. ,,Het is een samenwerking met Uniconsult Rotterdam. Er moet een marktonderzoek verricht worden naar een softwarepakket voor de inbouwmarkt. Daarvoor leveren wij een student bouwkunde, en de Rotterdamse vestiging een student bedrijfskunde. Vanuit het bestuur zal onze secretaris, Folkert Stein, functioneren als projectmanager. Hij moet kijken of alles goed loopt, en is de intermediair tussen bedrijf en student. Elk bestuurslid heeft twee taken: de bestuurstaak en het sturen van projecten.%%

Hofstede erkent dat het concept nog onbekend is in Delft. ,,Tot nu toe hadden we geen projecten, en het is zinloos om studenten te vragen terwijl je geen werk voor ze hebt. Maar reclame is vanaf nu een van de eerste acties die we ondernemen. Men hoort nog van ons.%%

Paul Rutten

Op de drukke markt van stagebureaus, wetenschapswinkels en uitzendketens is een Delftse nieuwkomer actief. De Stichting Uniconsult Delft, opgezet door drie TU-studenten, is een adviesbureau voor bedrijven. Vijf andere Nederlandse steden kennen al zo’n junior-enterprise en daar loopt het als een trein. Deze week tekent Uniconsult haar eerste contract.


Figuur 1 Hofstede en Van ‘t Hul: ,,Wij staan garant voor de uitvoering van de projecten”

,,Het werk dat een student hier doet is fundamenteel anders dan een stage%%, vertelt Bob Hofstede, derdejaars werktuigbouw en penningmeester van Uniconsult. ,,Wij voeren projecten helemaal zelf uit. Daarbij mikken we vooral op het midden- en kleinbedrijf. Eerst doen we een vooronderzoek, een soort haalbaarheidsstudie. Dan zoeken wij er een student bij en we maken voor het bedrijf een offerte waarin afgesproken wordt wat we moeten leveren.%%

Annelies van %t Hul, voorzitter van het stichtingsbestuur en vierdejaars werktuigbouw: ,,De student tekent nooit een contract met het bedrijf. Wij doen dat, en wij staan dus ook garant voor de uitvoering. Uniconsult is een non-profit organisatie, dat wil zeggen: de student krijgt een vergoeding, wij niet.%% De drie bestuurders werken voor de ervaring; ze doen het naast hun studie.

Volgens Van %t Hul is de student bij het adviesbureau vrijer in de uitvoering van een project dan bij stages. ,,Het is een project met een tijdlimiet, maar hoe je je tijd indeelt mag je zelf weten. Je bent er ook niet vijf dagen per week mee bezig, maar bijvoorbeeld twee dagen.%%

De stichting werkt volgens een Europees concept van soortgelijke adviesbureaus die door studenten worden gerund. Hofstede: ,,We hebben een vaste kwaliteitsnorm. Dat is een soort handleiding waar alles in staat, van het eerste contact met een bedrijf tot de afwikkeling. Zo is het belangrijk dat je niet met de botte bijl begint als je bedrijven benadert.%%

Uniconsult Delft heeft nog geen ervaring. ,,Daarom leunen we sterk op de expertise van andere junior-enterprises – overigens is dat een beschermde term, eigenlijk een status, die deze adviesbureaus alleen mogen voeren als ze na een jaar of twee bewezen hebben voldoende kwaliteit te bezitten%%, aldus Van ‘t Hul.
Eindhoven

Het opzetten van een nieuwe stichting kostte volgens haar heel wat inspanning. Afgelopen zomer begonnen de drie studenten er aan. ,,Toen we voor het eerst bij de TU aanklopten was de reactie dat we snel naar huis konden gaan. Na veel gesprekken hebben we toch een startsubsidie gekregen van tienduizend gulden.%% Uniconsult vond ook onderdak binnen de TU, op Mijnbouwplein 11.

De bestuursleden melden dat de goede contacten vanbijvoorbeeld Uniconsult Eindhoven met de plaatselijke rector veel hielpen. Ze kregen ook steun van drs. W. Knippenberg, het hoofd van het studenten-adviesbureau.

,,We zijn gewoon begonnen aan het schrijven van een eigen ondernemingsplan%%, vertelt Hofstede. ,,De landelijke overkoepeling – waarin alle besturen zitting hebben – laat je daarin vrij. Je krijgt alleen een ontwerp-plan van de Twente School of Management dat je kunt volgen. Toen ons plan af was hebben we het pas naast andere Uniconsult-ondernemingsplannen gelegd.%% Het bestuur volgt nu pas het bedrijfskundige vak bb2, dat het schrijven van een ondernemingsplan behandelt. ,,Een beetje mosterd na de maaltijd, ja. Maar je kijkt toch heel anders tegen zo%n vak aan.%%

Van %t Hul vervolgt dat de onervarenheid tot enige vertraging heeft geleid. ,,We kwamen bijvoorbeeld bij de notaris met de standaardstatuten van andere stichtingen. Van de notaris verwacht je dan toch dat hij na zes weken zover is dat wij een ‘poot’ onder het nieuwe statuut kunnen zetten. Toen dat niet zo bleek te zijn, ben ik wel uitgevallen. Bij een andere notaris was het binnen twee weken rond met minimale wijzigingen. Daar leer je van dat je jezelf bij zo%n man niet moet wegcijferen.%%

Voor het eerste project van de stichting worden deze week de contracten ondertekend. ,,Meteen een sprong in het diepe%%, aldus Van %t Hul. ,,Het is een samenwerking met Uniconsult Rotterdam. Er moet een marktonderzoek verricht worden naar een softwarepakket voor de inbouwmarkt. Daarvoor leveren wij een student bouwkunde, en de Rotterdamse vestiging een student bedrijfskunde. Vanuit het bestuur zal onze secretaris, Folkert Stein, functioneren als projectmanager. Hij moet kijken of alles goed loopt, en is de intermediair tussen bedrijf en student. Elk bestuurslid heeft twee taken: de bestuurstaak en het sturen van projecten.%%

Hofstede erkent dat het concept nog onbekend is in Delft. ,,Tot nu toe hadden we geen projecten, en het is zinloos om studenten te vragen terwijl je geen werk voor ze hebt. Maar reclame is vanaf nu een van de eerste acties die we ondernemen. Men hoort nog van ons.%%

Paul Rutten

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.