Campus

‘Veel partijen niet klaar voor big data’

De Nationale Denktank onderzocht dit jaar het veelomvattende thema big data. Studente luchtvaart- en ruimtevaarttechniek Lotte Engelen (23) was een van de vier Delftse deelnemers.

Jullie onderzochten hoe big data zijn te gebruiken. Hoe pakten jullie dit aan?
“Van 18 augustus tot 3 oktober hadden we een analysefase. Talloze experts gaven presentaties. We hebben nagedacht over de status, de problemen en kansen van big data. Daarna hadden we creatieve sessies over mogelijke oplossingen.”

Wat kwam er uit jullie analyse?
“Allereerst bewustzijn: Nederlanders weten niet wat big data inhoudt. Wij definiëren big data als: de exponentiële toename van de mogelijkheden om data te genereren, delen, combineren en analyseren, die leiden tot nieuwe inzichten en een nieuwe manier van redeneren. In Nederland zijn veel partijen hier niet klaar voor. Mensen zijn zich niet bewust van de consequenties. Waar laat je je gegevens achter en wie heeft ze allemaal? Dat creëert onrust.”

Wat kan big data verder betekenen?
“Big data kan waarde toevoegen aan de Nederlandse economie. Die waarde schatten wij op 45 miljard euro. Verder zijn er randvoorwaarden aan big data. Zoals bewustzijn en samenwerking, want de grote waarde van big data is het combineren van databronnen. Dat gebeurt nu niet omdat organisaties bang zijn voor concurrenten of reputatieschade. In 2018 zal er een tekort van achtduizend data scientists zijn om met al die big data aan de slag te gaan.”

Welke oplossingen bedachten jullie?
“Voor het bewustzijn bedachten we onder meer de datawijzer, een oplossing voor die lange privacyverklaringen bij apps. We hebben ze samengevat in duidelijke icoontjes, die bijvoorbeeld weergeven hoe lang een organisatie data bewaart, of welke informatie een bedrijf gebruikt.”

Jullie richtten je uiteindelijk op de vraag hoe big data zijn te gebruiken om Nederland socialer, mobieler en gezonder te maken. Wat bedachten jullie voor gezondheid?
“Het programma Pacmed, dat op basis van anonieme gegevens van patiënten huisartsen kan helpen het beste advies voor te schrijven. Evidence based en volledig geanonimiseerd. Nederland kan socialer worden met de app BuurtBuddy. Veel mensen willen graag vrijwilligerswerk doen, maar weten niet goed hoe. De BuurtBuddy helpt vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Via big data is te zien dat ik door een supermarkt loop, waar ik een berichtje kan krijgen met de vraag of ik melk en eieren wil halen voor mevrouw Zeeman.”

En hoe worden we mobieler?
“Met de Flexibus, een klein busje dat inspeelt op de actuele vraag van de reiziger door real time route-optimalisatie. Va een app kan die bus mensen oppikken en afzetten alleen op momenten dat dit nodig is. Het is zonde als er lege bussen rijden.” (CvU)

nationale-denktank.nl

De Nationale Denktank wil met vernieuwende ideeën de Nederlandse samenleving verder helpen. Elk jaar buigen twintig jonge en getalenteerde mensen uit diverse disciplines zich gezamenlijk over een maatschappelijk probleem en bedenken hier praktische oplossingen voor.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.