Education

Veel junioren bij Winterwedstrijden

Het Schiekanaal was het afgelopen weekend het domein van de roeiers. Opvallend was het grote aantal junioren dat zich aanmeldde voor de Winterwedstrijden van Proteus.

De roeibond merkte de 34ste editie aan als meetmoment voor roeiers tot achttien jaar. Dat wil zeggen dat de resultaten medebepalend zijn voor plaatsing in bondsselecties.

Van de 360 startende boten waren er 100 gevuld met junioren. En dan was het ook nog eens twee dagen lang lente-achtig weer. Een mooier begin van het nieuwe roeiseizoen kon de organisatie zich niet wensen.

Het belang voor de junioren gaf een verhoogde status aan de Winterwedstrijden, waarvoor het steeds lastiger lijkt om echte toppers aan de start te krijgen van de vijfkilometerraces. Die passen niet in de voorbereiding op de aankomende bondstesten.

Wel aanwezig was het Proteus-talent Sander van Dijk, Nederlands ergometerkampioen bij de lichte roeiers in de categorie tot 23 jaar. Omdat de Delftenaar niet op gewicht was, moest hij zich inschrijven bij de zware roeiers. En die roeien harder.

Van Dijk startte in de twee zonder stuurman, met verenigingsgenoot Daan Boonstra, en eindigde als tweede. Van Dijk wil dit jaar een ticket bemachtigen voor het WK onder de 23 jaar. “Als hij zo doorgaat, heeft hij grote kans van slagen”, denkt organisatiecommissaris Bonnie van Vuure.

Een andere coryfee van Proteus, Arnoud Greidanus, wist in de skiff evenmin ‘blik’ te ‘trekken’. Hét succes voor Proteus was de winst in een gecombineerde boot met Okeanos van de overgangsroeiers in de lichte vier met stuurman. De zware vier van Laga boekte succes bij de senioren A.

De beker voor het hoofdnummer, de eerstejaars lichte achten, ging naar het Tilburgse Vidar. De winnende boot was opmerkelijk genoeg sneller dan de winnaar van de zware achten, eveneens een boot van Vidar.

Houdbare software

De software-engineeringgroep van prof.dr. Arie van Deursen heeft afgelopen week van technologiestichting STW de Jacquardpremie ontvangen. Met deze informaticapremie van een dikke half miljoen euro gaat Van Deursen houdbare software ontwerpen. Hij werkt samen met onder andere de TU Eindhoven en Philips, Nokia en Océ. Deze software moet het mogelijk maken dat bestaande computersystemen van bijvoorbeeld bedrijven tientallen jaren langer mee kunnen dan nu het geval is. De groep ontwikkelt hiervoor nieuwe reverse-engineering-technieken. Met deze technieken kunnen in grote bestaande softwaresystemen aanknopingspunten worden gevonden voor softwareonderhoud. Een programmeur kan zo sneller de weg vinden in het computersysteem om aanpassingen door te voeren.
Toezicht

Twee leden van de raad van toezicht van de TU Delft kwamen de afgelopen weken in het nieuws. Hans Smits is benoemd tot algemeen directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf, waar oud-directeur Scholten in opspraak was geraakt. Smits is civiel ingenieur, en was eerder onder meer topman van Schiphol en de Rabobank.

Marike van Lier Lels is bij Schiphol uit de directie ontslagen. Als reden is slecht functioneren opgegeven. Gespeculeerd wordt verder over ruzie met topman Cerfontaine en/of over ruzie met de grootste klant, Air France-KLM. Van Lier Lels studeerde rederijkunde in Delft.
Debat

Geprikkeld door enkele uitspraken van de rector magnificus in zijn diesrede, organiseren VSSD en Studium Generale volgende week een debat. Tijdens zijn toespraak oogstte Fokkema applaus met zijn uitspraak dat hij het verwijt dat ingenieurs te weinig weten van cultuur niet helemaal kan plaatsen: volgens hem weten alfa’s minder van techniek. Ook zei hij tot de ‘dames en heren politici’ dat innovaties niet op bestelling verkrijgbaar zijn. Een wetenschapper of politicus gaat op donderdag 20 januari in het cultureel centrum aan de Mekelweg met de rector over die stellingen in debat. Aanvang: 15.00 uur.

www.sg.tudelft.nl
Zeebeving (1)

De verwoestende vloedgolf in Azië heeft ook het hoger onderwijs niet onbewogen gelaten. Rector Fokkema sprak tijdens de dies natalis, afgelopen vrijdag, bewogen over de enorme krachten in de aardlagen die de ramp hadden veroorzaakt. Tijdens de dies werd ook met bussen gecollecteerd voor giro 555. De TU Delft heeft haar bevriende zusterinstelling in Bandung aangeboden, expertise in te zetten bij het oplossen van de noden die ontstaan zijn door de ramp. Ook aan de ambassadeurs van Sri Lanka en Indonesië is een dergelijk aanbod gedaan. De TU heeft laten weten dit aanbod een actieve follow-up te zullen geven en via het ministerie van ontwikkelingssamenwerking naar geschikte kanalen te zoeken.
Zeebeving (2)

In alle studentensteden zijn acties opgezet voor Azië. Sommige instellingen doneren geld, andere bieden medewerkers en studiemateriaal aan. De TU Delft heeft echter een voorstel afgewezen om vakantiedagen om te zetten in geld voor de getroffen gebieden. College van bestuur en decanen vinden het niet juist om rijksgelden die bestemd zijn voor onderwijs en onderzoek op deze manier in te zetten. Anders dan in het bedrijfsleven is het in principe ook niet mogelijk om dit te doen. De TU wil wel privé-initiatieven faciliteren, zoals het houden van collectes. Ook vraagt de TU buitenlandse studenten of zij een concreet project kunnen aangeven in hun land van herkomst waar de universiteit een directe bijdrage aan kan leveren.
Eredoctoraat

Tijdens de Dies Natalis op 7 januari is een eredoctoraat uitgereikt aan dr. Antoine Roederer (ESA-Estec). De Fransman geldt internationaal als een vooraanstaand antenneonderzoeker, met name als het gaat om antennetoepassingen in radar- en telecommunicatiesystemen op aarde en in de ruimte. Roederer heeft ook een bijdrage geleverd aan het antenneonderzoek dat aan de faculteit EWI wordt gedaan en is nauw betrokken geweest bij de begeleiding van een aantal Delftse promovendi.
Traag (1)

Het leerrechtensysteem van staatssecretaris Rutte kan in hoofdlijnen op de steun van de Tweede Kamer rekenen. De ‘treuzeltijd’ van studenten wordt waarschijnlijk opgerekt van anderhalf naar twee jaar. Wie dan nog niet klaar is, moet meer collegegeld betalen. Coalitiepartijen CDA, VVD en D66 kunnen zich redelijk vinden in het pleidooi van de vereniging van universiteiten om studenten pas na twee jaar studievertraging een hoger collegegeld te laten betalen. De kleinere linkse partijen steunen de door studentenbonden LSVB en ISO voorgestelde uitlooptijd van drie jaar. Zij vinden dat de student wel erg de dupe is van de wijzigingen die de staatssecretaris voorstelt.
Stadscanyons

Geluidsoverlast langs snelwegen in steden kan beperkt worden door de bouw van stadscanyons, concludeert de afgelopen maandag gepromoveerde bouwkundige ir.Evert de Ruiter. Deze canyons bestaan uit lange rijen ononderbroken hoogbouw langs de weg die autolawaai tegenhouden. De ‘akoestische polders’ die achter deze canyons ontstaan, kunnen zo aantrekkelijker worden voor de bouw van woonwijken. Een belangrijk onderdeel van De Ruiters onderzoek bestond uit het ontwikkelen van akoestische onderzoekstechnieken. Bouwers kunnen zo in de conceptfase van een wijk al kijken hoe de geluidsoverlast zich over een gebied verspreidt. Of de canyons ook vaderlandse wegen gaan (ont)sieren kan De Ruiter niet voorspellen. Beleidsmakers hebben hierin uiteindelijk beleidsmakers het laatste woord.
Eigen risico

Ook studenten krijgen dit jaar te maken met een hoger eigen risico bij de ziektekostenverzekering. Het eigen risico gaat omhoog van 50 naar ruim 250 euro. Studentenbond LSVB vindt dat onacceptabel, en de SP heeft inmiddels Kamervragen gesteld. Volgens de LSVB treft de maatregel 170 duizend studenten met een particuliere verzekering. De bond vindt het vreemd dat andere bevolkingsgroepen met een vergelijkbaar verzekeringspakket worden gecompenseerd, maar studenten niet.

De verhoging van het eigen risico van studenten heeft te maken met de no-claimregeling die het kabinet eind 2004 instelde. Iedere Nederlander heeft een eigen risico van ongeveer 250 euro. Uit een berekening van het ministerie zou blijken dat studenten er dit jaar gemiddeld zeventig euro op achteruit gaan.
Zeebeving (3)

Wageningen Universiteit (WU) stelt tien volledige beurzen beschikbaar voor studenten uit de overspoelde gebieden. Buitenlandse studenten uit het rampgebied die in Wageningen studeren, kunnen naar Azië reizen; de WU neemt hun reis- en verblijfskosten voor haar rekening. Ook gaan wetenschappers helpen bij de wederopbouw en het herstel van de landbouwgronden.

Ook Rijksuniversiteit Groningen is van plan hulp te bieden in de vorm van boeken, apparatuur, scholing en promotieplekken. Bovendien stelt de universiteit twintigduizend euro beschikbaar voor het hoger onderwijs in het rampgebied.

De Universiteit Utrecht zamelt complete pakketten in voor vaders, moeders, jongens en meisjes in het getroffen gebied. In de dozen voor moeders zitten vooral huishoudelijke zaken, zoals een pan, naaispullen en waspoeder. In de vaderpakketten zit onder meer gereedschap. De kinderen krijgen bovendien speelgoed en knuffels.
Traag (2)

Hoe hoog het collegegeld voor trage studenten wordt, is nog steeds niet duidelijk. Rutte wil ‘een flinke boete’ op treuzelen zetten, maar ziet in dat een volledig marktconforme heffing voor studenten (6500 euro) niet haalbaar is. Daarom denkt hij aan 4500 euro. Het CDA ziet wel wat in een systeem waarin bestuurlijk actieve of snelle studenten extra leerrechten en studietijd kunnen verdienen. Studenten van zware bÈta- en techniekopleidingen zouden zonder meer in aanmerking moeten kunnen komen voor extra studie-uitloop. Rutte is bereid naar de CDA-voorstellen te kijken.
Doekle Terpstra

CNV-voorzitter Doekle Terpstra is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de HBO-raad. Als de leden akkoord gaan, wordt hij per 1 mei 2005 benoemd. De eerste reacties op de benoeming zijn positief. Met Terpstra meent de HBO-raad opnieuw een voorzitter met veel bestuurlijke ervaring en een breed politiek netwerk aan de haak te hebben geslagen. Als CNV-voorzitter en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad heeft Terpstra de sociaal-economische ontwikkelingen altijd op de voet gevolgd. Dat maakt hem volgens de HBO-raad uitermate geschikt om de ‘innovatieagenda’ van de hogescholen verder uit te werken. Anders dan de vorige HBO-raadvoorzitters heeft Terpstra nooit in het hoger onderwijs gewerkt.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.