Education

‘Van Hall en Wageningen uit elkaar’

De bestuurlijke fusie tussen de Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit wordt waarschijnlijk ongedaan gemaakt.


Het is nog niet helemaal zeker dat Hogeschool Van Hall Larenstein weer op eigen benen komt te staan, zoals de Leeuwarder Courant bericht. Wel komt er volgens een woordvoerder een onderzoek om te bezien of de agrarische hogeschool, met vestigingen in Leeuwarden, Velp en Wageningen, weer zelfstandig kan worden.Het rommelt al maanden bij Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), die sinds 2004 bestuurlijk gefuseerd is met Wageningen Universiteit (WUR). De hogeschool heeft tot ongenoegen van sommige medewerkers geen eigen college van bestuur, maar alleen een directeur. Deze ligt al anderhalf jaar onder vuur. In januari 2011 zegde de gezamenlijke medezeggenschap het vertrouwen in haar op.Het college van bestuur zou te weinig oog hebben voor de noden van de hogeschool. VHL zou de universiteit te veel betalen voor centrale diensten als ICT, bestuur en communicatie. Ook klagen medewerkers over beperkte samenwerking in het onderwijs.Het afgelopen half jaar bogen verschillende werkgroepen zich over de klachten en werkten zij adviezen uit. Vorige week konden medewerkers zich over de toekomst van de hogeschool uitspreken. Slechts 51 procent bleek nog steeds voorstander van samenwerking met de WUR. In januari was dat nog zestig procent.Collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen Universiteit noemde de uitslag in universiteitsblad Resource “de slechtste die je kunt bedenken”. Kennelijk heeft het bestuur de knoop nu doorgehakt.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.