Education

Vakbonden wachten ledenraadpleging af

De vakbonden zijn niet ingegaan op een uitnodiging van het college van bestuur om het overleg te heropenen over de reorganisatie van het Bureau van de universiteit en de ondersteunende diensten.

Zij willen eerst de resultaten afwachten van hun ledenraadpleging, morgen in de Aula.

Collegelid drs. M. Veenendaal heeft vorige week nog een poging gedaan de bonden tegemoet te komen. Zij schreef te kunnen instemmen met hun wens om het plan voor de nieuwe kleine staf voor het college van bestuur te behandelen in samenhang met de plannen voor de nieuw op te richten servicecentra (voor studenten, bedrijven en universitaire dienstverlening).

In de rest van haar brief hield zij echter vast aan de eerder ingenomen standpunten van het college: de beoogde cultuurverandering binnen de TU Delft rechtvaardigt dat het cvb extra eisen stelt aan degenen die functies in de staf van het college gaan vervullen (de bonden hebben deze plaatsingsprocedure onacceptabel genoemd). En voorts heeft Veenendaal geen behoefte aan het externe advies dat de vakbonden willen inwinnen. Het college heeft, zo schrijft zij, ,,al een groot aantal in- en externe adviseurs geraadpleegd”.

Veenendaal benadrukt dat het de taak van het cvb is om ,,de beleidsdoelstellingen van de TU Delft te formuleren. Die vormen geen onderwerp van overleg met de vakcentrales.”

In de loop van de volgende week zullen de bonden hun antwoord aan het college van bestuur opstellen. (R.M.)

Richard Meijer

De vakbonden zijn niet ingegaan op een uitnodiging van het college van bestuur om het overleg te heropenen over de reorganisatie van het Bureau van de universiteit en de ondersteunende diensten. Zij willen eerst de resultaten afwachten van hun ledenraadpleging, morgen in de Aula.

Collegelid drs. M. Veenendaal heeft vorige week nog een poging gedaan de bonden tegemoet te komen. Zij schreef te kunnen instemmen met hun wens om het plan voor de nieuwe kleine staf voor het college van bestuur te behandelen in samenhang met de plannen voor de nieuw op te richten servicecentra (voor studenten, bedrijven en universitaire dienstverlening).

In de rest van haar brief hield zij echter vast aan de eerder ingenomen standpunten van het college: de beoogde cultuurverandering binnen de TU Delft rechtvaardigt dat het cvb extra eisen stelt aan degenen die functies in de staf van het college gaan vervullen (de bonden hebben deze plaatsingsprocedure onacceptabel genoemd). En voorts heeft Veenendaal geen behoefte aan het externe advies dat de vakbonden willen inwinnen. Het college heeft, zo schrijft zij, ,,al een groot aantal in- en externe adviseurs geraadpleegd”.

Veenendaal benadrukt dat het de taak van het cvb is om ,,de beleidsdoelstellingen van de TU Delft te formuleren. Die vormen geen onderwerp van overleg met de vakcentrales.”

In de loop van de volgende week zullen de bonden hun antwoord aan het college van bestuur opstellen. (R.M.)

Richard Meijer

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.