Education

‘UvA en VU negeren medezeggenschap’

Amsterdamse studenten zijn boos: de UvA en de VU willen hun bètafaculteiten zo graag fuseren dat ze de medezeggenschap negeren. Voor studentenpartij Mei is de maat vol: die dient een klacht in bij de raad van toezicht van de UvA.


“Bestuurders spelen een vuil spelletje”, vindt Esther Crabbendam, voorzitter van studentenunie ASVA. “De inspraak van studenten en medewerkers wordt totaal niet serieus genomen. Ze geven het signaal af: wat jullie ook zeggen, we doen toch wel wat we zelf willen.”


Wat is er aan de hand? De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit willen drie bètafaculteiten fuseren (twee van de VU, één van de Uva) tot één Amsterdam Faculty of Science. Studenten en medewerkers van de medezeggenschapsraden moeten instemmen, maar hebben dat nog niet gedaan. Ze vragen zich af of de fusie de kwaliteit van het onderwijs wel ten goede komt en zijn bezorgd over de kosten. De officiële beslissing valt in december.
Maar wie schetst hun verbazing? De bestuurders van beide universiteiten hebben gisteren alvast een nieuwe decaan benoemd. In een persbericht laten ze weten dat Karen Maex, hoogleraar materiaalfysica, de drie faculteiten zal gaan leiden en beoogd decaan is van de nieuwe megafaculteit.
Voor studentenpartij Mei – die vertegenwoordigd is in de facultaire raden en de centrale studentenraad van de UvA – is het de spreekwoordelijke druppel. “Met deze beslissing schuiven de colleges van bestuur al onze adviezen en vragen opzij”, vindt voorzitter Annemijn van Rheden. “We worden voor een voldongen feit gesteld. Nu iemand benoemen voor een nog op te richten organisatie is echt heel vreemd.”
De studenten eisen op zijn minst excuses over de gang van zaken. Of ze de raad van toezicht ook vragen de bestuurders op het matje te roepen, weet Van Rheden nog niet. “We moeten nog even nadenken hoe hoog we dit willen laten oplopen.”
Volgens een woordvoerder van de UvA is er afgesproken dat de bestuurders alvast voorbereidingen mogen treffen voor een eventuele goedkeuring van het fusieplan. De studenten en medewerkers zouden namelijk al in oktober een besluit nemen, maar stelden dat zelf uit naar december. Mocht de fusie niet doorgaan, dan zal “in nauw overleg” besloten worden wat de positie van Maex wordt.
De studenten zijn in ieder geval geen voorstander van één decaan voor drie verschillende faculteiten. “Ik kan me niet voorstellen dat dat het onderwijs ten goede komt”, aldus van Rheden. Dat is Radboud Winkels van de centrale ondernemingsraad van de UvA – het medezeggenschapsorgaan van de medewerkers – met haar eens. “Eén bestuurder voor drie faculteiten van twee verschillende instellingen. Dat lijkt mij geen gelukkige oplossing.”
Overigens is Winkels niet zo verbaasd als de studenten over de benoeming van Maex: “Dit komt niet uit de lucht vallen. Bij de UvA waren ze sowieso op zoek naar een nieuwe decaan. Mocht de medezeggenschap niet instemmen met de fusie, dan stel ik voor dat ze de UvA-bètafaculteit gewoon gaat leiden.”
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.