Education

Uraadkandidaat Luime: ‘Onderwijs krijgt niet de prioriteit die het verdient’

naam: Robert Luimevijfdejaars informaticaplaats: nummer 10 op de Aag-lijst,,Het hapert op de TU aan maatschappelijke betrokkenheid.

Het cvb schrijft wel een boekje over engagement, maar daar wordt vervolgens niets mee gedaan.” Robert Luime is nu één van de drie u-raadsleden voor de Aag. Engagement is volgens hem niet te bewerkstelligen door een nieuwe commissie in het leven te roepen. ,,Betrokkenheid blijkt uit kleine dingen zoals de wetenschapswinkel en op grotere schaal door maatschappelijk betrokken ingenieurs af te leveren. En daar komt nog niet veel van terecht.”

Met zijn ervaring in de u-raad, een jaar in de faculteitsraad, twee jaar in de opleidingscommissie en nog drie jaar in een collegeresponsiegroep weet Luime waar hij het over heeft.

,,Het onderwijs krijgt hier niet de prioriteit die het verdient. Met de mond wel ja, maar niet in de daden. Het kan toch gewoon niet dat als ik een vak bij IO wil volgen, dat mij dan verteld wordt dat ik nummer vijfentwintig ben en er helaas maar vierentwintig plaatsen zijn? Komt u volgend jaar maar terug, wordt er dan gezegd.”

In de u-raad heeft Luime ondervonden dat student-raadsleden wel degelijk wat kunnen veranderen. ,,Al staan sommige personeelsfractie daar wat meer voor open dan andere. Studenten kunnen er toch vaak meer tijd in stoppen dan bijvoorbeeld hoogleraren die het meestal veel te druk hebben. Je moet natuurlijk wel goed ingewerkt worden. Daarom draaien de toekomstige raadsleden van de Aag al minstens een half jaar mee.”

,,Ik was zeer verbaasd dat Van den Broek, de lijsttrekker van TH Akkoord, zich vorige week uitsprak tegen studenteninspraak in financiën of personeelsbeleid. Als student heb je daarin geen direct belang en kun je je dus neutraal opstellen. Bovendien gaat het bij lonen om belangrijke geldstromen, waar wij over mee willen beslissen.”

Bij de Aag staat volgens Luime de lange termijn-strategie hoog in het vaandel. ,,Omdat in het verleden het vertalen van die visie naar concrete voorstellen weleens haperde, hebben we dit jaar een denktank opgericht die zich daar mee bezig houdt. De raadsleden hebben nu de handen meer vrij om concrete zaken aan te pakken. Met de zweverigheid waarvan de Aag weleens beschuldigd wordt valt het dus wel mee.”

,,De Oras werkt niet proactief maar reactief. Zij bekijken de onderwerpen die op de agenda staan en duiken daar dan echt goed in.” Dat is volgens Luime ook de reden dat de Oras wat meer de aandacht trekt.

naam: Robert Luime
vijfdejaars informatica

plaats: nummer 10 op de Aag-lijst

,,Het hapert op de TU aan maatschappelijke betrokkenheid. Het cvb schrijft wel een boekje over engagement, maar daar wordt vervolgens niets mee gedaan.” Robert Luime is nu één van de drie u-raadsleden voor de Aag. Engagement is volgens hem niet te bewerkstelligen door een nieuwe commissie in het leven te roepen. ,,Betrokkenheid blijkt uit kleine dingen zoals de wetenschapswinkel en op grotere schaal door maatschappelijk betrokken ingenieurs af te leveren. En daar komt nog niet veel van terecht.”

Met zijn ervaring in de u-raad, een jaar in de faculteitsraad, twee jaar in de opleidingscommissie en nog drie jaar in een collegeresponsiegroep weet Luime waar hij het over heeft.

,,Het onderwijs krijgt hier niet de prioriteit die het verdient. Met de mond wel ja, maar niet in de daden. Het kan toch gewoon niet dat als ik een vak bij IO wil volgen, dat mij dan verteld wordt dat ik nummer vijfentwintig ben en er helaas maar vierentwintig plaatsen zijn? Komt u volgend jaar maar terug, wordt er dan gezegd.”

In de u-raad heeft Luime ondervonden dat student-raadsleden wel degelijk wat kunnen veranderen. ,,Al staan sommige personeelsfractie daar wat meer voor open dan andere. Studenten kunnen er toch vaak meer tijd in stoppen dan bijvoorbeeld hoogleraren die het meestal veel te druk hebben. Je moet natuurlijk wel goed ingewerkt worden. Daarom draaien de toekomstige raadsleden van de Aag al minstens een half jaar mee.”

,,Ik was zeer verbaasd dat Van den Broek, de lijsttrekker van TH Akkoord, zich vorige week uitsprak tegen studenteninspraak in financiën of personeelsbeleid. Als student heb je daarin geen direct belang en kun je je dus neutraal opstellen. Bovendien gaat het bij lonen om belangrijke geldstromen, waar wij over mee willen beslissen.”

Bij de Aag staat volgens Luime de lange termijn-strategie hoog in het vaandel. ,,Omdat in het verleden het vertalen van die visie naar concrete voorstellen weleens haperde, hebben we dit jaar een denktank opgericht die zich daar mee bezig houdt. De raadsleden hebben nu de handen meer vrij om concrete zaken aan te pakken. Met de zweverigheid waarvan de Aag weleens beschuldigd wordt valt het dus wel mee.”

,,De Oras werkt niet proactief maar reactief. Zij bekijken de onderwerpen die op de agenda staan en duiken daar dan echt goed in.” Dat is volgens Luime ook de reden dat de Oras wat meer de aandacht trekt.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.