Education

Universiteiten praten over prestatiebeloning

Het salaris van docenten en onderzoekers moet veel meer gebaseerd worden op hun kwaliteiten. Vanuit dat idee hebben de universiteiten vorige week besloten een gespecialiseerd bureau een plan te laten maken voor een nieuwe beloningsstructuur.

De TU Delft zal daarbij fungeren als proeftuin.

Over twee jaar moet het afgelopen zijn met de starheid en van achttien ambtenarenschalen en de jaarlijkse loonsverhogingen tot een vooraf vastgesteld plafond. Op dit moment onderhandelen de universiteiten nog met de vakbonden over hun allereerste collectieve arbeidsovereenkomst. Het salarissysteem is echter niet aan de orde, want dat wordt dit jaar nog volledig bepaald door de overheid. Per januari 1999 mogen de universiteiten ook over de lonen gaan onderhandelen. Het overleg met minister Ritzen daarover wordt waarschijnlijk dit voorjaar afgerond.

De VSNU wil de vrijheid benutten voor een systeem van ‘flexibele en gedifferentieerde’ beloning, dat vooral de wetenschappers meer zou moeten motiveren en stimuleren. Het adviesbureau Towers Perrin is gevraagd om hiervoor een eerste plan te maken. Dit bureau maakte ondermeer naam bij de introductie van een nieuw beloningssysteem in het Engelse hoger onderwijs.

Als een van de voorwaarden voor flexibele beloning geldt dat er ernst gemaakt wordt met ‘systematische, periodieke prestatiebeoordeling’. Daarnaast zouden verschillen in inzetbaarheid en ‘mobiliteit’ een rol moeten gaan spelen.

Tenminste twee universiteiten zullen de komende tijd op beperkte schaal als proeftuin dienen voor de prestatie- beoordeling: de TU Delft en de KU Brabant.
(HOP/F.S.)

Het salaris van docenten en onderzoekers moet veel meer gebaseerd worden op hun kwaliteiten. Vanuit dat idee hebben de universiteiten vorige week besloten een gespecialiseerd bureau een plan te laten maken voor een nieuwe beloningsstructuur. De TU Delft zal daarbij fungeren als proeftuin.

Over twee jaar moet het afgelopen zijn met de starheid en van achttien ambtenarenschalen en de jaarlijkse loonsverhogingen tot een vooraf vastgesteld plafond. Op dit moment onderhandelen de universiteiten nog met de vakbonden over hun allereerste collectieve arbeidsovereenkomst. Het salarissysteem is echter niet aan de orde, want dat wordt dit jaar nog volledig bepaald door de overheid. Per januari 1999 mogen de universiteiten ook over de lonen gaan onderhandelen. Het overleg met minister Ritzen daarover wordt waarschijnlijk dit voorjaar afgerond.

De VSNU wil de vrijheid benutten voor een systeem van ‘flexibele en gedifferentieerde’ beloning, dat vooral de wetenschappers meer zou moeten motiveren en stimuleren. Het adviesbureau Towers Perrin is gevraagd om hiervoor een eerste plan te maken. Dit bureau maakte ondermeer naam bij de introductie van een nieuw beloningssysteem in het Engelse hoger onderwijs.

Als een van de voorwaarden voor flexibele beloning geldt dat er ernst gemaakt wordt met ‘systematische, periodieke prestatiebeoordeling’. Daarnaast zouden verschillen in inzetbaarheid en ‘mobiliteit’ een rol moeten gaan spelen.

Tenminste twee universiteiten zullen de komende tijd op beperkte schaal als proeftuin dienen voor de prestatie- beoordeling: de TU Delft en de KU Brabant.
(HOP/F.S.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.