Education

‘Universiteiten hebben geen visie op duurzame energie’

Minister Wijers heeft kritiek op het universitaire onderzoek naar duurzame energie. VerwijtBedrijfsleven en overheid besteden beide jaarlijks zo’n driehonderd miljoen gulden aan energieonderzoek.

Duurzame energie staat daarbij steeds meer in de belangstelling. Zo ging het bedrag dat de overheid betaalt voor onderzoek naar zonne-energie in een jaar tijd van 16 naar 33,7 miljoen gulden; en voor windenergie van 10,6 naar 14,1 miljoen. De bedragen voor onderzoek naar olie, gas en kernenergie zijn in twee jaar bijna gehalveerd.

Wijers is echter nog niet tevreden over wat de universiteiten en de instituten met het extra geld voor duurzame energie doen. Hij verwijt de onderzoekers gebrek aan lange-termijnvisie op een duurzame energiehuishouding. Dat komt onder meer omdat er sinds de jaren tachtig aan universiteiten steeds minder aandacht is voor fundamenteel energieonderzoek.

Wijers vindt ook dat de bij universiteiten aanwezige kennis te weinig aan bedrijven wordt overgedragen en toegepast. ,,Commerciële toepassing van duurzame energietechnologieën komt ook op lange termijn niet tot zijn recht”, aldus de minister in een notitie.

Wijers wil daarom een nieuw kenniscentrum oprichten om de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven te bevorderen. Het moet daarbij niet alleen om technische vragen. (HOP/KV)

Verwijt

Bedrijfsleven en overheid besteden beide jaarlijks zo’n driehonderd miljoen gulden aan energieonderzoek. Duurzame energie staat daarbij steeds meer in de belangstelling. Zo ging het bedrag dat de overheid betaalt voor onderzoek naar zonne-energie in een jaar tijd van 16 naar 33,7 miljoen gulden; en voor windenergie van 10,6 naar 14,1 miljoen. De bedragen voor onderzoek naar olie, gas en kernenergie zijn in twee jaar bijna gehalveerd.

Wijers is echter nog niet tevreden over wat de universiteiten en de instituten met het extra geld voor duurzame energie doen. Hij verwijt de onderzoekers gebrek aan lange-termijnvisie op een duurzame energiehuishouding. Dat komt onder meer omdat er sinds de jaren tachtig aan universiteiten steeds minder aandacht is voor fundamenteel energieonderzoek.

Wijers vindt ook dat de bij universiteiten aanwezige kennis te weinig aan bedrijven wordt overgedragen en toegepast. ,,Commerciële toepassing van duurzame energietechnologieën komt ook op lange termijn niet tot zijn recht”, aldus de minister in een notitie.

Wijers wil daarom een nieuw kenniscentrum oprichten om de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven te bevorderen. Het moet daarbij niet alleen om technische vragen. (HOP/KV)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.