Education

Universiteit Twente weer bovenaan in de Keuzegids

Twentse studenten zijn nog altijd positiever over hun universiteit dan die in Delft en Eindhoven.De jongste editie van de Keuzegids Hoger Onderwijs is uit.

Dit boekwerk stelt een ranglijst op aan de hand van de rapportcijfers die studenten van de dertien Nederlandse universiteiten geven aan onderwijskwaliteit, organisatie en faciliteiten van hun eigen instelling.

In de algemene universitaire ranglijst eindigde Twente (na Maastricht, Wageningen en Tilburg) op de vierde plaats, Eindhoven op de achtste en Delft op de elfde.

Opvallend is echter dat studenten, wanneer hun gevraagd wordt of zij de volgende keer dezelfde keuze zouden maken, een heel ander oordeel vellen over de TU’s. Delft en Twente staan dan ex aequo derde met een 7,7, Eindhoven elfde met een 7,4. Kennelijk spelen dan ook andere factoren dan studieprogramma, docenten en faciliteiten een rol – bijvoorbeeld het imago van de universiteit. Hier ligt een curieuze parallel met een onderzoek dat de werkgeversorganisatie VNO/NCW enige tijd geleden uitvoerde onder topondernemers. Ook daar scoorde Twente op de afzonderlijke onderdelen het best, maar kwam Delft in de totaalscore langszij.

De Keuzegids liet dit jaar voor vier technische richtingen nieuwe enquêtes uitvoeren: elektrotechniek, werktuigbouw en verwante studies, informatica en bedrijfskunde.

De drie opleidingen elektrotechniek ontlopen elkaar niet zoveel, vindt de gids, hoewel Twente een klein streepje voor heeft. In de vorige editie was het extra plusje voor Delft.

In de werktuigbouw zijn de verschillen groter: Eindhoven en Twente hebben hun voorsprong op Delft vergroot, mede dankzij vernieuwing van het onderwijs. Studenten en visitatiecommissie geven aan Delft vooral lage cijfers voor studeerbaarheid.

Voor informatica is Twente de beste plek, aldus de studenten. Delft en Eindhoven moeten hier de algemene universiteiten van Nijmegen en Utrecht nog voor zich dulden, net als de vorige keer. Deze rangorde komt sterk overeen met de lijst die de visitatiecommissie eerder opstelde. Delftse studenten klagen dat hun faculteit niet genoeg computers heeft. (HOP/3TU)

Twentse studenten zijn nog altijd positiever over hun universiteit dan die in Delft en Eindhoven.

De jongste editie van de Keuzegids Hoger Onderwijs is uit. Dit boekwerk stelt een ranglijst op aan de hand van de rapportcijfers die studenten van de dertien Nederlandse universiteiten geven aan onderwijskwaliteit, organisatie en faciliteiten van hun eigen instelling.

In de algemene universitaire ranglijst eindigde Twente (na Maastricht, Wageningen en Tilburg) op de vierde plaats, Eindhoven op de achtste en Delft op de elfde.

Opvallend is echter dat studenten, wanneer hun gevraagd wordt of zij de volgende keer dezelfde keuze zouden maken, een heel ander oordeel vellen over de TU’s. Delft en Twente staan dan ex aequo derde met een 7,7, Eindhoven elfde met een 7,4. Kennelijk spelen dan ook andere factoren dan studieprogramma, docenten en faciliteiten een rol – bijvoorbeeld het imago van de universiteit. Hier ligt een curieuze parallel met een onderzoek dat de werkgeversorganisatie VNO/NCW enige tijd geleden uitvoerde onder topondernemers. Ook daar scoorde Twente op de afzonderlijke onderdelen het best, maar kwam Delft in de totaalscore langszij.

De Keuzegids liet dit jaar voor vier technische richtingen nieuwe enquêtes uitvoeren: elektrotechniek, werktuigbouw en verwante studies, informatica en bedrijfskunde.

De drie opleidingen elektrotechniek ontlopen elkaar niet zoveel, vindt de gids, hoewel Twente een klein streepje voor heeft. In de vorige editie was het extra plusje voor Delft.

In de werktuigbouw zijn de verschillen groter: Eindhoven en Twente hebben hun voorsprong op Delft vergroot, mede dankzij vernieuwing van het onderwijs. Studenten en visitatiecommissie geven aan Delft vooral lage cijfers voor studeerbaarheid.

Voor informatica is Twente de beste plek, aldus de studenten. Delft en Eindhoven moeten hier de algemene universiteiten van Nijmegen en Utrecht nog voor zich dulden, net als de vorige keer. Deze rangorde komt sterk overeen met de lijst die de visitatiecommissie eerder opstelde. Delftse studenten klagen dat hun faculteit niet genoeg computers heeft. (HOP/3TU)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.