Education

‘Universiteit geen verlengstuk Justitie’

Universiteiten en hogescholen moeten straks aan de IND doorgeven of hun niet-Europese studenten genoeg studiepunten halen. Daarmee wordt de autonomie van instellingen niet onaanvaardbaar beperkt, volgens hoogleraar Paul Zoontjens.

Hoe toepasbaar is duurzaamheid in de architectenpraktijk en hoe zijn steden duurzamer en leefbaarder te maken? Dat zijn achterliggende vragen bij de lezingenreeks ‘Architectural solutions for a sustainable city’ van 12 november tot 17 december. De nadruk ligt op praktijkvoorbeelden en ‘best practices’ van toepassingen van duurzaamheid in architectuur in de bestaande stad. De lezingen zijn in het Engels.

Donderdag 12 november, aanvang 18.00 – 19.45 uur, zaal A, Bouwkunde

Een aantal hoger onderwijsinstellingen is bezorgd dat zij door de Wet modern migratiebeleid een ‘verlengstuk’ van justitie worden. De Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) gaat namelijk vanaf volgend jaar de verblijfsvergunning intrekken van studenten die zonder goede redenen minder dan de helft van hun studiepunten halen.

Overdreven
Volgens Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijs- en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Tilburg,, is de beperking van de autonomie van hoger onderwijsinstellingen niet nieuw. Hij vindt de bezorgdheid dan ook overdreven. “Universiteiten en hogescholen zijn allang aan de minister of de korpschef verplicht alle gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de vreemdelingenwet.”

Nieuwe categorie
Studenten zonder geldige verblijfsvergunning moeten bijvoorbeeld al bij de IND worden aangemeld. In de wet modern migratiebeleid – een wijziging van de vreemdelingenwet 2000 – komt er “een nieuwe categorie van gegevensverschaffing bij”, aldus de hoogleraar.

Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs gelden andere regels, vertelt Zoontjens. Daar krijgen leerlingen die geen verblijfsvergunning hebben – en dus geen burgerservicenummer (BSN) – een zogeheten ‘onderwijsnummer’, dat op het oog niet is te onderscheiden van een BSN. Als een basisschool weet dat een kind illegaal is, houden het ouders het uit angst misschien thuis, redeneert men, en dat moet voorkomen worden.

Legitiem
De vreemdelingenwet wordt aangescherpt omdat de overheid wil dat studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) naar Nederland komen voor studie en niet om geld te verdienen. Dat lijkt Zoontjens legitiem. “Het moet niet zo zijn dat onze ‘autonome’ instellingen een eigen vorm van vreemdelingenbeleid kunnen voeren, buiten de nationale kaders om.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.