Education

UFO brengt niet voor iedereen goed nieuws

De universiteiten voeren een simpeler systeem in om alle functies te beoordelen. Zo’n dertig procent van de TU-medewerkers wordt straks hoger of lager ingeschaald.

Tussen half februari en begin maart krijgt elke TU-medewerker een brief met een nieuwe, globale omschrijving van zijn functie. Het is het eindresultaat van het Universitair Functie Ordenen (UFO). Alle Nederlandse universiteiten voeren dit nieuwe systeem in.

De nieuwe functiebeschrijving, persoonlijk toegelicht door de leidinggevende, zal niet altijd goed nieuws betekenen. De meerderheid blijft even hoog ingeschaald. Daarnaast is er een groep die hoger wordt ingedeeld. Maar een kleine groep gaat achteruit. Niet in salaris: pas de volgende persoon die de lager ingeschaalde functie zal vervullen krijgt met de lagere financiële beloning te maken. Voor de huidige werknemer verandert er de facto niets: hij kan zelfs in de loop der jaren in salaris ‘uitlopen’ alsof hij nog in de oude loonschaal zit. ,,Maar voor mensen die elke dag hard hun best doen, blijft het pijnlijk als ze opeens lager worden ingeschaald”, zegt Rien Bos (Abvakabo) van het lokaal overleg. Het stapje achteruit lijkt evenmin bevorderlijk voor de promotiekansen.

Een medewerker die vindt dat hij ten onrechte lager is ingeschaald (of ten onrechte niet hoger is ingeschaald) heeft na de brief drie weken om ‘informeel’ bezwaar te maken bij zijn leidinggevende. Daarna kan nog een heel traject volgen, dat eindigt bij de landelijke bezwaarcommissie.

De bonden vonden een nieuwe systeem hard nodig, maar hadden liever gezien dat de Vsnu voor een ander, oorspronkelijk voor ambtenaren ontwikkeld systeem gekozen had. Bos: ,,Het nieuwe systeem is voor het bedrijfsleven ontwikkeld en legt de nadruk op criteria als: hoeveel mensen werken er onder je, en over hoeveel geld ga je? Het excelleren op het gebied van onderwijs of onderzoek zou ook in het systeem moeten worden verdisconteerd.”

Het oude systeem was berucht. Een labyrint van 22 duizend functiebeschrijvingen, soms zo specifiek dat het leek alsof elke medewerker recht had op een eigen, unieke functieomschrijving.

De universiteiten wilden al jaren van het systeem af. De oude functieomschrijvingen zouden te veel draaien om taken, en te weinig vertellen over verantwoordelijkheden en resultaatgerichtheid. Bovendien zou het lastig zijn om vergelijkbare functies bij universiteiten en bedrijfsleven naast elkaar te leggen. Bos: ,,Het nieuwe systeem is een vooruitgang, al legt het te sterk de nadruk op de economische waarde van de werknemer.” (JP)

Tussen half februari en begin maart krijgt elke TU-medewerker een brief met een nieuwe, globale omschrijving van zijn functie. Het is het eindresultaat van het Universitair Functie Ordenen (UFO). Alle Nederlandse universiteiten voeren dit nieuwe systeem in.

De nieuwe functiebeschrijving, persoonlijk toegelicht door de leidinggevende, zal niet altijd goed nieuws betekenen. De meerderheid blijft even hoog ingeschaald. Daarnaast is er een groep die hoger wordt ingedeeld. Maar een kleine groep gaat achteruit. Niet in salaris: pas de volgende persoon die de lager ingeschaalde functie zal vervullen krijgt met de lagere financiële beloning te maken. Voor de huidige werknemer verandert er de facto niets: hij kan zelfs in de loop der jaren in salaris ‘uitlopen’ alsof hij nog in de oude loonschaal zit. ,,Maar voor mensen die elke dag hard hun best doen, blijft het pijnlijk als ze opeens lager worden ingeschaald”, zegt Rien Bos (Abvakabo) van het lokaal overleg. Het stapje achteruit lijkt evenmin bevorderlijk voor de promotiekansen.

Een medewerker die vindt dat hij ten onrechte lager is ingeschaald (of ten onrechte niet hoger is ingeschaald) heeft na de brief drie weken om ‘informeel’ bezwaar te maken bij zijn leidinggevende. Daarna kan nog een heel traject volgen, dat eindigt bij de landelijke bezwaarcommissie.

De bonden vonden een nieuwe systeem hard nodig, maar hadden liever gezien dat de Vsnu voor een ander, oorspronkelijk voor ambtenaren ontwikkeld systeem gekozen had. Bos: ,,Het nieuwe systeem is voor het bedrijfsleven ontwikkeld en legt de nadruk op criteria als: hoeveel mensen werken er onder je, en over hoeveel geld ga je? Het excelleren op het gebied van onderwijs of onderzoek zou ook in het systeem moeten worden verdisconteerd.”

Het oude systeem was berucht. Een labyrint van 22 duizend functiebeschrijvingen, soms zo specifiek dat het leek alsof elke medewerker recht had op een eigen, unieke functieomschrijving.

De universiteiten wilden al jaren van het systeem af. De oude functieomschrijvingen zouden te veel draaien om taken, en te weinig vertellen over verantwoordelijkheden en resultaatgerichtheid. Bovendien zou het lastig zijn om vergelijkbare functies bij universiteiten en bedrijfsleven naast elkaar te leggen. Bos: ,,Het nieuwe systeem is een vooruitgang, al legt het te sterk de nadruk op de economische waarde van de werknemer.” (JP)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.