Education

U-raad veroordeelt onderwijsplan kabinet

Terwijl de Tweede Kamer de regeringsverklaring van premier Kok behandelde, heeft de universiteitsraad vorige week in twee moties het toekomstig onderwijsbeleid van diens kabinet veroordeeld.

Met algemene stemmen werd de bezuiniging op de studiefinanciering ‘onaanvaardbaar’ verklaard en werd een studie-indeling van drie plus twee jaar voor technische universiteiten als ‘onverstandig’ aangemerkt.

Het was de u-raadvergadering waarin afscheid zou worden genomen van de student-leden en van een paar buiten-universitaire leden. Maar nog één keer wilde Leonard Sussenbach (Oras) vlammen. ,,Het is een schandaal hoe de politiek met de studerenden denkt om te springen”, zo begon hij zijn toelichting op de eerste motie die mede door de Aag-fractie was ingediend. ,,Absolutistische nonsens, zonder graantje realiteitszin”, zo vervolgde hij zijn kritiek op bezuinigingen van een miljard op de studiefinanciering en van zeshonderd miljoen op de onderwijsbegroting.

Zijn betoog, met nog een aantal krachtige uitspraken gelardeerd (‘jachtseizoen op de student is geopend’, ‘te zot voor woorden’, ‘klok terugdraaien’), werd door het college van bestuur graag gesteund. Oras en Aag maken zich vooral zorgen over de toegankelijkheid van de technische opleidingen door de kortingen op de beurzen. De studenten vrezen dat met name de technische studenten, met hun relatief lange studieduur, onaanvaardbaar hoge schulden zullen oplopen. Berekend is al een mogelijke studieschuld van 103 duizend gulden. Ook signaleert de motie het risico dat de instroom aan de TU’s zal dalen.

Personeelspartij TH Akkoord diende een motie in waarin niet alleen de drie plus twee variant werd afgekeurd, maar ook een alternatief werd geschetst. ,,Een systeem van een jaar (selectieve propaedeuse) plus vier jaar daarna betekent een doelmatiger en doeltreffender inzet van middelen, mits het postpropaedeuse-rendement hoog is.” Woordvoerder Hoogwater van THA achtte het niet te vroeg voor deze uitspraken van de universiteitsraad. ,,Nu vindt de politieke meningsvorming plaats”, zo zei hij, ,,als we later komen, lopen we de kans in een loopgravenoorlog terecht te komen.”

Ook zijn motie verkreeg instemming van het college van bestuur. Cvb-voorzitter De Voogd hield de u-raad voor dat juist in de huidige politieke constellatie blijkt hoe belangrijk de eerder dit jaar vastgestelde strategienota van de TU is. ,,Wij hebben een visie neergezet. Die moeten we nu onverkort overeind houden. Wij vinden een vijfjarige studie nodig voor een volwaardige ingenieursopleiding en onze zusterinstellingen vinden dat ook.”

De Voogd herhaalde zijn stelling dat studenten niet om financiële redenen mogen afzien van het aangaan van studieleningen. ,,Alleen kwaliteit mag bepalend zijn of men na drie jaar nog verder studeert. We moeten niet te snel toegeven aan de politiek, maar zonodig zal de TU Delft zelf oplossingen gaan zoeken voor dit probleem”, aldus De Voogd. (R.M.)

Richard Meijer

Terwijl de Tweede Kamer de regeringsverklaring van premier Kok behandelde, heeft de universiteitsraad vorige week in twee moties het toekomstig onderwijsbeleid van diens kabinet veroordeeld. Met algemene stemmen werd de bezuiniging op de studiefinanciering ‘onaanvaardbaar’ verklaard en werd een studie-indeling van drie plus twee jaar voor technische universiteiten als ‘onverstandig’ aangemerkt.

Het was de u-raadvergadering waarin afscheid zou worden genomen van de student-leden en van een paar buiten-universitaire leden. Maar nog één keer wilde Leonard Sussenbach (Oras) vlammen. ,,Het is een schandaal hoe de politiek met de studerenden denkt om te springen”, zo begon hij zijn toelichting op de eerste motie die mede door de Aag-fractie was ingediend. ,,Absolutistische nonsens, zonder graantje realiteitszin”, zo vervolgde hij zijn kritiek op bezuinigingen van een miljard op de studiefinanciering en van zeshonderd miljoen op de onderwijsbegroting.

Zijn betoog, met nog een aantal krachtige uitspraken gelardeerd (‘jachtseizoen op de student is geopend’, ‘te zot voor woorden’, ‘klok terugdraaien’), werd door het college van bestuur graag gesteund. Oras en Aag maken zich vooral zorgen over de toegankelijkheid van de technische opleidingen door de kortingen op de beurzen. De studenten vrezen dat met name de technische studenten, met hun relatief lange studieduur, onaanvaardbaar hoge schulden zullen oplopen. Berekend is al een mogelijke studieschuld van 103 duizend gulden. Ook signaleert de motie het risico dat de instroom aan de TU’s zal dalen.

Personeelspartij TH Akkoord diende een motie in waarin niet alleen de drie plus twee variant werd afgekeurd, maar ook een alternatief werd geschetst. ,,Een systeem van een jaar (selectieve propaedeuse) plus vier jaar daarna betekent een doelmatiger en doeltreffender inzet van middelen, mits het postpropaedeuse-rendement hoog is.” Woordvoerder Hoogwater van THA achtte het niet te vroeg voor deze uitspraken van de universiteitsraad. ,,Nu vindt de politieke meningsvorming plaats”, zo zei hij, ,,als we later komen, lopen we de kans in een loopgravenoorlog terecht te komen.”

Ook zijn motie verkreeg instemming van het college van bestuur. Cvb-voorzitter De Voogd hield de u-raad voor dat juist in de huidige politieke constellatie blijkt hoe belangrijk de eerder dit jaar vastgestelde strategienota van de TU is. ,,Wij hebben een visie neergezet. Die moeten we nu onverkort overeind houden. Wij vinden een vijfjarige studie nodig voor een volwaardige ingenieursopleiding en onze zusterinstellingen vinden dat ook.”

De Voogd herhaalde zijn stelling dat studenten niet om financiële redenen mogen afzien van het aangaan van studieleningen. ,,Alleen kwaliteit mag bepalend zijn of men na drie jaar nog verder studeert. We moeten niet te snel toegeven aan de politiek, maar zonodig zal de TU Delft zelf oplossingen gaan zoeken voor dit probleem”, aldus De Voogd. (R.M.)

Richard Meijer

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.