Education

U-raad kandidaat Loes Schutte

functie: universitair docent milieurecht bij WTM, gedetacheerd bij Bouwkundeleeftijd: 48 jaarplaats: nummer drie op de wp-lijst voor Demokratisch BeleidSchutte komt gehaast binnen.

Dochter hangt aan de telefoon en vraagt hulp. ,,Ja, doe maar shift F7. Oh, heb je F1 al geprobeerd?” Zij fronst de wenkbrauwen bij de opmerking dat ze, indien herkozen, straks tot de veteranen in de u-raad gerekend mag worden. Ze maakt kans op haar vierde zittingsperiode.

,,Ja, ik heb daar wel over nagedacht. Het werk kost natuurlijk ook veel tijd. Doe je het wel of niet? Wat voor mij een reden is om nog een keer de verkiezingen in te gaan is dat er toch continuïteit moet zijn, zeker met een relatief nieuw college van bestuur. Ik weet onderhand veel van de zaken die spelen en heb soms meer gezien dan het college. Maar we hebben in onze wp-geleding twee oude en twee nieuwe mensen, dus dat is in evenwicht.”

,,Vanuit mijn vak en omdat ik het belangrijk vind, wil ik in de raad vooral kijken hoe de faculteiten duurzame ontwikkeling oppakken. Er komt eind van dit jaar weer een nieuw milieubeleidsplan. Dat interesseert me enorm. Tsja, ik weet niet of duurzame ontwikkeling echt wordt opgepakt. De dekanen hebben een commissie benoemd die gekeken heeft hoe de faculteiten het vijfde jaar invullen en een van de aandachtspunten is daarbij duurzame ontwikkeling.”

,,Als jurist vind ik het interessant om de bestuurlijke problemen breed in hun ins en outs te bekijken. Ja, ik weet dat er stemmen opgaan om universiteitsraden in te perken, in ledenaantal of bevoegdheden. En bij Nijmegen en de Vrije Universiteit is dat al gebeurd. Maar voordat we in Delft iets zouden veranderen, wil ik wel eens weten wat nu dan de problemen zijn. Kijk, alles kan altijd beter, maar mij is nooit een analyse geworden. Ik wil wel eens een goed stuk zien wàt er dan eventueel fout zit, wat men wil veranderen en waarom. En hoe het nu bevalt in Nijmegen en bij de VU. Voor ons geldt dat democratische controle nog steeds keurig in de wet staat, dus daar houden we het op.”

,,Een verkiezingscampagne? Nou, we zijn nu serieus begonnen ons programma wijd te verspreiden. En mensen vràgen erom; het begint echt te lopen. En we sturen onze bulletins rond. Zo hebben we het eigenlijk alle jaren gedaan. Echte bijeenkomsten zijn er niet gepland. Misschien iets van een symposium, maar dat weet ik niet zeker, zou ik moeten nakijken. Vroeger organiseerden we wel bijeenkomsten maar daar was erg weinig belangstelling voor.”

,,Nee, ik denk niet dat de zetelverdeling straks heel anders zal zijn. We doen het zoals altijd; we hebben geen coup in gedachten. Er is ook haast geen rivaliteit tussen de partijen. Men stemt toch vaak op mensen die je kent, waar je vertrouwen in hebt.”

functie: universitair docent milieurecht bij WTM, gedetacheerd bij Bouwkunde

leeftijd: 48 jaar

plaats: nummer drie op de wp-lijst voor Demokratisch Beleid

Schutte komt gehaast binnen. Dochter hangt aan de telefoon en vraagt hulp. ,,Ja, doe maar shift F7. Oh, heb je F1 al geprobeerd?” Zij fronst de wenkbrauwen bij de opmerking dat ze, indien herkozen, straks tot de veteranen in de u-raad gerekend mag worden. Ze maakt kans op haar vierde zittingsperiode.

,,Ja, ik heb daar wel over nagedacht. Het werk kost natuurlijk ook veel tijd. Doe je het wel of niet? Wat voor mij een reden is om nog een keer de verkiezingen in te gaan is dat er toch continuïteit moet zijn, zeker met een relatief nieuw college van bestuur. Ik weet onderhand veel van de zaken die spelen en heb soms meer gezien dan het college. Maar we hebben in onze wp-geleding twee oude en twee nieuwe mensen, dus dat is in evenwicht.”

,,Vanuit mijn vak en omdat ik het belangrijk vind, wil ik in de raad vooral kijken hoe de faculteiten duurzame ontwikkeling oppakken. Er komt eind van dit jaar weer een nieuw milieubeleidsplan. Dat interesseert me enorm. Tsja, ik weet niet of duurzame ontwikkeling echt wordt opgepakt. De dekanen hebben een commissie benoemd die gekeken heeft hoe de faculteiten het vijfde jaar invullen en een van de aandachtspunten is daarbij duurzame ontwikkeling.”

,,Als jurist vind ik het interessant om de bestuurlijke problemen breed in hun ins en outs te bekijken. Ja, ik weet dat er stemmen opgaan om universiteitsraden in te perken, in ledenaantal of bevoegdheden. En bij Nijmegen en de Vrije Universiteit is dat al gebeurd. Maar voordat we in Delft iets zouden veranderen, wil ik wel eens weten wat nu dan de problemen zijn. Kijk, alles kan altijd beter, maar mij is nooit een analyse geworden. Ik wil wel eens een goed stuk zien wàt er dan eventueel fout zit, wat men wil veranderen en waarom. En hoe het nu bevalt in Nijmegen en bij de VU. Voor ons geldt dat democratische controle nog steeds keurig in de wet staat, dus daar houden we het op.”

,,Een verkiezingscampagne? Nou, we zijn nu serieus begonnen ons programma wijd te verspreiden. En mensen vràgen erom; het begint echt te lopen. En we sturen onze bulletins rond. Zo hebben we het eigenlijk alle jaren gedaan. Echte bijeenkomsten zijn er niet gepland. Misschien iets van een symposium, maar dat weet ik niet zeker, zou ik moeten nakijken. Vroeger organiseerden we wel bijeenkomsten maar daar was erg weinig belangstelling voor.”

,,Nee, ik denk niet dat de zetelverdeling straks heel anders zal zijn. We doen het zoals altijd; we hebben geen coup in gedachten. Er is ook haast geen rivaliteit tussen de partijen. Men stemt toch vaak op mensen die je kent, waar je vertrouwen in hebt.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.