Education

U-raad kandidaat ir. Freek A.M. Higler

functie: Secretaris-beheerder van Civiele Techniekleeftijd: 51 jaarplaats: nummer 3 op de obp-lijst van TH Akkoord,,Wat mij wel aansprak in TH Akkoord is dat ze het minst expliciete programma hebben, waardoor er de meeste ruimte is voor ideeën van de fractieleden.

Mijn hobbypaard is de organisatiestructuur. Ik denk dat dat veel beter kan.”

Zeven jaar geleden stapte Higler, na zeventien jaar bedrijfsleven, de universitaire wereld binnen. ,,De complexe structuur van het bestuurs- en beheersmodel trok me wel. Nu het hier bij Civiele Techniek allemaal wel redelijk draait, wil ik eens kijken of ik op universitair niveau een steentje bij kan dragen aan een beter functioneren van de TU Delft.”

Naast zijn zelfgemaakte bonte gekleurde kunstwerk, dat iets weg heeft van een zich op het hoofd krabbende inktvis, en die Higler omschrijft als zijn interpretatie van de wetenschapper, wil hij graag wat kwijt over het functioneren van de u-raad. ,,Ik denk dat de universiteitsraad zich te makkelijk laat verleiden om zich met kleine dingen te bemoeien. Laat het ‘hoe’ over aan het cvb en de faculteiten en laat de u-raad zich concentreren op wàt er moet gebeuren. De u-raad is er vooral voor om het college vragen te stellen, om te steunen of op de vingers te tikken, waar het om de grote lijnen gaat.”

,,Van de universiteit moet je geen bedrijf maken. Daarom denk ik ook dat je de u-raad niet zomaar afgeschaft moet worden. Maar een aantal functies kunnen wel een stuk bedrijfsmatiger aangepakt worden, met name als het gaat om de ondersteuning. Ik word helemaal kriegelig als men maar willekeurig op overhead-jacht gaat. Meestal betreft dat ondersteunend beheerspersoneel. Doe dan bijvoorbeeld eens wat aan opleiding. En ook aan pr. Ik vind het vervelend dat we als universiteit zo vaak in de krant komen in een zielige context. Slechte visitaties, minder geld, enzovoorts. Terwijl er toch zo hard gewerkt wordt. Daar krijgen we geen krediet voor.”

Higler ziet een belangrijke rol voor de beheerders om het eilandenrijk van de TU meer te laten samenwerken. ,,Het college van bestuur is te zeer gericht op de dekanen en veel minder op de beheerders. De hele ondersteunende organisatie komt veel te weinig in het licht. De beheerders worden te weinig gehoord en van hun adviezen komt niet veel terecht. De nadruk ligt op de beroepsdekaan en de obp-overheadjacht. Ik denk dat beheerders veel meer moeten fungeren als faculteitsdirecteuren die de structuur moeten creëren waarbinnen wetenschappers vrij hun gang kunnen gaan.”

,,Bekijk de faculteit eens als een winkel. Als er een deur, een toonbank, een magazijn en personeel is, kan de winkel van alles verkopen. Ofwel, als er goede vakgroepen, ondersteunend personeel en werkruimte is, dan kan de faculteit een breed assortiment van onderwijs en onderzoek binnen allerlei programmavormen leveren. Voor de winkel is de beheerder verantwoordelijk, hij moet zorgen dat daar continuiteit in komt. Voor dat tweede zorgt de dekaan met bestuur, raad envakgroepen.”

functie: Secretaris-beheerder van Civiele Techniek

leeftijd: 51 jaar

plaats: nummer 3 op de obp-lijst van TH Akkoord

,,Wat mij wel aansprak in TH Akkoord is dat ze het minst expliciete programma hebben, waardoor er de meeste ruimte is voor ideeën van de fractieleden. Mijn hobbypaard is de organisatiestructuur. Ik denk dat dat veel beter kan.”

Zeven jaar geleden stapte Higler, na zeventien jaar bedrijfsleven, de universitaire wereld binnen. ,,De complexe structuur van het bestuurs- en beheersmodel trok me wel. Nu het hier bij Civiele Techniek allemaal wel redelijk draait, wil ik eens kijken of ik op universitair niveau een steentje bij kan dragen aan een beter functioneren van de TU Delft.”

Naast zijn zelfgemaakte bonte gekleurde kunstwerk, dat iets weg heeft van een zich op het hoofd krabbende inktvis, en die Higler omschrijft als zijn interpretatie van de wetenschapper, wil hij graag wat kwijt over het functioneren van de u-raad. ,,Ik denk dat de universiteitsraad zich te makkelijk laat verleiden om zich met kleine dingen te bemoeien. Laat het ‘hoe’ over aan het cvb en de faculteiten en laat de u-raad zich concentreren op wàt er moet gebeuren. De u-raad is er vooral voor om het college vragen te stellen, om te steunen of op de vingers te tikken, waar het om de grote lijnen gaat.”

,,Van de universiteit moet je geen bedrijf maken. Daarom denk ik ook dat je de u-raad niet zomaar afgeschaft moet worden. Maar een aantal functies kunnen wel een stuk bedrijfsmatiger aangepakt worden, met name als het gaat om de ondersteuning. Ik word helemaal kriegelig als men maar willekeurig op overhead-jacht gaat. Meestal betreft dat ondersteunend beheerspersoneel. Doe dan bijvoorbeeld eens wat aan opleiding. En ook aan pr. Ik vind het vervelend dat we als universiteit zo vaak in de krant komen in een zielige context. Slechte visitaties, minder geld, enzovoorts. Terwijl er toch zo hard gewerkt wordt. Daar krijgen we geen krediet voor.”

Higler ziet een belangrijke rol voor de beheerders om het eilandenrijk van de TU meer te laten samenwerken. ,,Het college van bestuur is te zeer gericht op de dekanen en veel minder op de beheerders. De hele ondersteunende organisatie komt veel te weinig in het licht. De beheerders worden te weinig gehoord en van hun adviezen komt niet veel terecht. De nadruk ligt op de beroepsdekaan en de obp-overheadjacht. Ik denk dat beheerders veel meer moeten fungeren als faculteitsdirecteuren die de structuur moeten creëren waarbinnen wetenschappers vrij hun gang kunnen gaan.”

,,Bekijk de faculteit eens als een winkel. Als er een deur, een toonbank, een magazijn en personeel is, kan de winkel van alles verkopen. Ofwel, als er goede vakgroepen, ondersteunend personeel en werkruimte is, dan kan de faculteit een breed assortiment van onderwijs en onderzoek binnen allerlei programmavormen leveren. Voor de winkel is de beheerder verantwoordelijk, hij moet zorgen dat daar continuiteit in komt. Voor dat tweede zorgt de dekaan met bestuur, raad envakgroepen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.