Education

U-raad kandidaat Ben Stuivenberg

functies: beproevingsmedewerker bij de sectie staalconstructies en P&O-medewerker voor het ziekteverzuimbeleid, beide bij Civiele Techniekplaats: nummer 3 op de obp-lijst voor Demokratisch Beleidleeftijd: 45 jaar,,De TU is toch méér dan staalconstructies”, zegt Stuivenberg, terwijl hij de interviewer een ‘duurzame’ DB-pen – karton en hout – overhandigt.

Na een kwart eeuw bij die sectie van CT heeft hij er een baan bij. Hij onderzoekt bij Civiel hoe het ziekteverzuim omlaag kan. ,,Twee jaar geleden moest ik zelf een hartoperatie ondergaan en daarna wilde de beheerder (Freek Higler, zie elders op deze paginas, red.) toch eens met me praten over arbeidsmobiliteit. Dus heb ik nu twéé banen.”

,,Ja, misschien dat ik straks mijn beheerder ook in de universiteitsraad tegenkom. Ik heb daar geen probleem mee. Nee, ik heb niet het gevoel dat ik daar het belang van mijn faculteit zit te verdedigen. Mensen hier benaderen mij wel eens met een probleem en dan wil ik graag luisteren maar het belang van Civiel is niet doorslaggevend voor mij.”

,,Het is natuurlijk handig om informatie van binnenuit te hebben. Bijvoorbeeld toen De Voogd in de raad beweerde dat deze faculteit 1,1 miljoen beschikbaar stelde om de entree van Civiel te verbeteren. Het cvb zou ook 1,1 miljoen bijdragen. Maar nou wist ik toevallig dat de faculteitsraad hier slechts een half miljoen voteert. Dus daar zijn we nog niet uit.”

,,Ik zit er natuurlijk wel als obp-lid. Dus ik let op het belang van het personeel, ook omdat ik in Rpo zit (de commissie voor reglementen, personeel en organisatie, red.). Toen bijvoorbeeld bij de begroting voor 95 bleek dat het college een flutbedrag van 75-duizend gulden voor om-, her- en bijscholing wilde reserveren, maar wel een miljoen voor management development. Daar ben ik toen ingedoken en heb informatie gevraagd. Ik wilde weten waar die één miljoen voor nodig was, maar ik kreeg geen antwoord. Nou toen hebben we een amendement gemaakt om vier ton van management development om te buigen naar om-, her- en bijscholing, en dat heeft het gehaald.

,,Waarom ik ‘t doe? Ja, betrokkenheid. Ik heb nogal wat meegemaakt hier, ik zat in de medezeggenschapscommissie en ik heb veel gedaan in de politiek. In Schiedam ben ik in het begin van de jaren tachtig voorzitter geworden van de bewonersvereniging van de woningbouwcorporatie in Woudhoek Noord. En zo rolde ik van het een in het ander.”

,,Ik wil nog twee jaar in de raad; daarna mogen anderen het wel weer overnemen. Wat belangrijk gaat worden is, denk ik, ja toch de financiën. Gelukkig zijn de bezuinigingsplannen van het kabinet-Kok van vorig jaar afgewenteld, maar laagbetaalden zien wel wat op zich afkomen. In 1996 wordt het vakantiegeld minder, het ABP gaat verzelfstandigen en dan gaan natuurlijk de premies omhoog. Nou, en dan hebben we ook nog dat wao-verhaal en de ziektekosten. Ja, dat gaat me als PvdA-er welallemaal aan mijn hart.”

functies: beproevingsmedewerker bij de sectie staalconstructies en P&O-medewerker voor het ziekteverzuimbeleid, beide bij Civiele Techniek

plaats: nummer 3 op de obp-lijst voor Demokratisch Beleid

leeftijd: 45 jaar

,,De TU is toch méér dan staalconstructies”, zegt Stuivenberg, terwijl hij de interviewer een ‘duurzame’ DB-pen – karton en hout – overhandigt. Na een kwart eeuw bij die sectie van CT heeft hij er een baan bij. Hij onderzoekt bij Civiel hoe het ziekteverzuim omlaag kan. ,,Twee jaar geleden moest ik zelf een hartoperatie ondergaan en daarna wilde de beheerder (Freek Higler, zie elders op deze paginas, red.) toch eens met me praten over arbeidsmobiliteit. Dus heb ik nu twéé banen.”

,,Ja, misschien dat ik straks mijn beheerder ook in de universiteitsraad tegenkom. Ik heb daar geen probleem mee. Nee, ik heb niet het gevoel dat ik daar het belang van mijn faculteit zit te verdedigen. Mensen hier benaderen mij wel eens met een probleem en dan wil ik graag luisteren maar het belang van Civiel is niet doorslaggevend voor mij.”

,,Het is natuurlijk handig om informatie van binnenuit te hebben. Bijvoorbeeld toen De Voogd in de raad beweerde dat deze faculteit 1,1 miljoen beschikbaar stelde om de entree van Civiel te verbeteren. Het cvb zou ook 1,1 miljoen bijdragen. Maar nou wist ik toevallig dat de faculteitsraad hier slechts een half miljoen voteert. Dus daar zijn we nog niet uit.”

,,Ik zit er natuurlijk wel als obp-lid. Dus ik let op het belang van het personeel, ook omdat ik in Rpo zit (de commissie voor reglementen, personeel en organisatie, red.). Toen bijvoorbeeld bij de begroting voor 95 bleek dat het college een flutbedrag van 75-duizend gulden voor om-, her- en bijscholing wilde reserveren, maar wel een miljoen voor management development. Daar ben ik toen ingedoken en heb informatie gevraagd. Ik wilde weten waar die één miljoen voor nodig was, maar ik kreeg geen antwoord. Nou toen hebben we een amendement gemaakt om vier ton van management development om te buigen naar om-, her- en bijscholing, en dat heeft het gehaald.

,,Waarom ik ‘t doe? Ja, betrokkenheid. Ik heb nogal wat meegemaakt hier, ik zat in de medezeggenschapscommissie en ik heb veel gedaan in de politiek. In Schiedam ben ik in het begin van de jaren tachtig voorzitter geworden van de bewonersvereniging van de woningbouwcorporatie in Woudhoek Noord. En zo rolde ik van het een in het ander.”

,,Ik wil nog twee jaar in de raad; daarna mogen anderen het wel weer overnemen. Wat belangrijk gaat worden is, denk ik, ja toch de financiën. Gelukkig zijn de bezuinigingsplannen van het kabinet-Kok van vorig jaar afgewenteld, maar laagbetaalden zien wel wat op zich afkomen. In 1996 wordt het vakantiegeld minder, het ABP gaat verzelfstandigen en dan gaan natuurlijk de premies omhoog. Nou, en dan hebben we ook nog dat wao-verhaal en de ziektekosten. Ja, dat gaat me als PvdA-er welallemaal aan mijn hart.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.