Education

Twijfels aan nut Platform Bèta Techniek

De resultaten van het Platform Bèta Techniek zijn nauwelijks aan te wijzen. Toch gaan er miljoenen naartoe en prijst het platform zichzelf de hemel in. Het CDA heeft nu kamervragen gesteld.

<![CDATA[

]]>Goed nieuws, meldde het Platform Bèta Techniek afgelopen jaar: de
totale instroom van studenten in bètatechnische studies in het hoger onderwijs
is sinds 2000 met 16,2% gestegen. “Met deze instroomcijfers is een belangrijke
mijlpaal van het Platform Bèta Techniek behaald”, aldus Arie Kraaijeveld, destijds
voorzitter van het Platform Bèta Techniek.

Maar dat goede nieuws blijkt een lege huls: andere opleidingen kregen net
zo veel nieuwe studenten. Het totale aantal studenten steeg aan hogescholen met
16,7 procent en aan universiteiten met 15,9 procent. Geen woord hierover van
het platform, terwijl de bèta’s die daar werken toch in staat zouden moeten
zijn om hun eigen cijfers te relativeren.

Nog meer goed nieuws, aldus het platform. De banen liggen voor bèta’s
en technici nog altijd voor het oprapen. Vier van de tien opleidingen met de
beste arbeidsmarktperspectieven tot 2014 hebben een bèta-karakter: twee in het
mbo, laboratorium in het hbo en farmacie & medische biologie op
universitair niveau. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau ROA, dat
prognoses voor de arbeidsmarkt publiceerde.

Het zijn niet bepaald de technische studies waar het platform zich
altijd hard voor maakt: geen wis- & natuurkunde, geen bouwkunde, geen
elektrotechniek of informatica. Toch claimt het Platform een groot succes: “De
voorspelde tekorten aan wetenschappelijk bètatechnisch opgeleiden zijn minder
groot, wat een direct gevolg is van het gevoerde beleid.” En die prognoses van
het ROA lopen bovendien maar tot 2014, benadrukt het Platform, en daarna komt
er weer een groot tekort.

Het Platform Bèta Techniek had ook altijd de wind mee. Niemand stelde
vragen. De miljoenen gingen er gewoon naartoe: vorig jaar nog 68,6 miljoen euro.
De jaarverslagen stonden niet eens op de website, want niemand had ernaar
gevraagd.

Uit de opgevraagde jaarverslagen blijkt dat de bestuursvoorzitter in
2008 voor 25 dagen werk 25 duizend euro krijgt. Omgerekend naar veertig
fulltime weken zou dat twee ton zijn. Het is een schijntje op de hele begroting,
maar toch opvallend veel geld: de rest van het bestuur werkt onbezoldigd. Ook
blijkt het Platform in omvang te groeien. In 2007 waren er 41 medewerkers, een
jaar later waren dat er 46. Het aantal fte groeide van 32 naar 38,6.

Andere opvallende uitgaven: anderhalf miljoen euro voor het
televisieprogramma over de Beagle. Verder was er een ‘summit’ die bijna een
half miljoen euro heeft gekost. Daar kwamen drieduizend mensen op af, die het
festijn met een 7,5 waardeerden.

Het ministerie van OCW krijgt intussen twijfels over het nut en gaat
bezuinigen op het Deltaplan bèta/techniek, dat het platform uitvoert. Met
ingang van 2011 wordt het budget met 14 miljoen verlaagd. Rest nog altijd 46
miljoen euro, plus enkele andere inkomsten.

Regeringspartij CDA heeft
gisteren schriftelijke vragen
gesteld aan minister Plasterk over de stimulering van bèta en techniek: “Wat is uw mening over de opinie dat de vele geïnvesteerde miljoenen van
de overheid in het onderwijs en werk om techniek aantrekkelijker te maken niet
hebben geholpen?”

Het Platform Bèta Techniek was niet bereikbaar
voor commentaar.


 

Hoewel de studentenraad naar eigen zeggen nog steeds ‘principieel tegen’ is, neemt zij geen juridische stappen tegen het bindend studieadvies. In plaats daarvan komen de studenten met een lijst met twaalf randvoorwaarden die moeten zorgen voor een ‘geslaagde invoering’. “Onze advocaat vertelde ons dat het op basis van alleen een principieel bezwaar lastig is om een rechtszaak te winnen”, vertelt Menno van der Kamp van studentenpartij Oras. Toch is daarmee het verhaal niet af. Op de invulling van het bindend studieadvies (bsa) kan de studentenraad (sr) eventueel wel bezwaar maken. Daarmee blijft de mogelijkheid van juridische stappen op tafel. Daarom komen de studenten nu met de randvoorwaarden. 

Studentenraad stelt voorwaarden aan BSA

<![CDATA[

]]>Goed nieuws, meldde het Platform Bèta Techniek afgelopen jaar: de
totale instroom van studenten in bètatechnische studies in het hoger onderwijs
is sinds 2000 met 16,2% gestegen. “Met deze instroomcijfers is een belangrijke
mijlpaal van het Platform Bèta Techniek behaald”, aldus Arie Kraaijeveld, destijds
voorzitter van het Platform Bèta Techniek.

Maar dat goede nieuws blijkt een lege huls: andere opleidingen kregen net
zo veel nieuwe studenten. Het totale aantal studenten steeg aan hogescholen met
16,7 procent en aan universiteiten met 15,9 procent. Geen woord hierover van
het platform, terwijl de bèta’s die daar werken toch in staat zouden moeten
zijn om hun eigen cijfers te relativeren.

Nog meer goed nieuws, aldus het platform. De banen liggen voor bèta’s
en technici nog altijd voor het oprapen. Vier van de tien opleidingen met de
beste arbeidsmarktperspectieven tot 2014 hebben een bèta-karakter: twee in het
mbo, laboratorium in het hbo en farmacie & medische biologie op
universitair niveau. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau ROA, dat
prognoses voor de arbeidsmarkt publiceerde.

Het zijn niet bepaald de technische studies waar het platform zich
altijd hard voor maakt: geen wis- & natuurkunde, geen bouwkunde, geen
elektrotechniek of informatica. Toch claimt het Platform een groot succes: “De
voorspelde tekorten aan wetenschappelijk bètatechnisch opgeleiden zijn minder
groot, wat een direct gevolg is van het gevoerde beleid.” En die prognoses van
het ROA lopen bovendien maar tot 2014, benadrukt het Platform, en daarna komt
er weer een groot tekort.

Het Platform Bèta Techniek had ook altijd de wind mee. Niemand stelde
vragen. De miljoenen gingen er gewoon naartoe: vorig jaar nog 68,6 miljoen euro.
De jaarverslagen stonden niet eens op de website, want niemand had ernaar
gevraagd.

Uit de opgevraagde jaarverslagen blijkt dat de bestuursvoorzitter in
2008 voor 25 dagen werk 25 duizend euro krijgt. Omgerekend naar veertig
fulltime weken zou dat twee ton zijn. Het is een schijntje op de hele begroting,
maar toch opvallend veel geld: de rest van het bestuur werkt onbezoldigd. Ook
blijkt het Platform in omvang te groeien. In 2007 waren er 41 medewerkers, een
jaar later waren dat er 46. Het aantal fte groeide van 32 naar 38,6.

Andere opvallende uitgaven: anderhalf miljoen euro voor het
televisieprogramma over de Beagle. Verder was er een ‘summit’ die bijna een
half miljoen euro heeft gekost. Daar kwamen drieduizend mensen op af, die het
festijn met een 7,5 waardeerden.

Het ministerie van OCW krijgt intussen twijfels over het nut en gaat
bezuinigen op het Deltaplan bèta/techniek, dat het platform uitvoert. Met
ingang van 2011 wordt het budget met 14 miljoen verlaagd. Rest nog altijd 46
miljoen euro, plus enkele andere inkomsten.

Regeringspartij CDA heeft
gisteren schriftelijke vragen
gesteld aan minister Plasterk over de stimulering van bèta en techniek: “Wat is uw mening over de opinie dat de vele geïnvesteerde miljoenen van
de overheid in het onderwijs en werk om techniek aantrekkelijker te maken niet
hebben geholpen?”

Het Platform Bèta Techniek was niet bereikbaar
voor commentaar.


 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.