Education

Twijfel over ‘hybride docenten’ voor de klas

Ze hebben een gewone baan, maar staan ook één of twee dagen voor de klas: kunnen ‘hybride docenten’ het lerarentekort verkleinen? Er zijn twijfels.

Eén op de vijf hoogopgeleiden zou best in deeltijd voor de klas willen staan, stelt Marius Bilkes, initiatiefnemer van de projectgroep ‘Hybride Docent’. Maar daar wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt, vindt hij.

Volgens hem blijven meer leraren voor het onderwijs behouden als ze er iets naast kunnen doen en tegelijkertijd zou je nieuwe, in de praktijk gewortelde docenten kunnen werven. Bilkes ziet het wel zitten: “Stel je voor wat voor impuls een slimme app-ontwikkelaar aan het vak informatica geeft.”

Onduidelijk
Het is onduidelijk hoeveel hybride docenten er precies zijn. Zo’n 34 duizend docenten (van basisschool tot hogeschool) hebben momenteel een tweede baan, stelt de projectgroep op basis van bestaand onderzoek, maar dat kan net zo goed een baan binnen het onderwijs zijn. En nog eens twintigduizend docenten hebben hun hoofdbaan buiten het onderwijs.

De projectgroep, die steun krijgt van het ministerie van Onderwijs en het Platform Beta-Techniek, heeft ‘hybride docenten’ naar hun motieven gevraagd. Ruim de helft vindt dat de combinatie voor afwisseling en meer mogelijkheden zorgt. Bij een kleine veertig procent spelen financiële en strategische motieven een rol.

Er zijn nog wel wat haken en ogen. Zo kan het halen van een lesbevoegdheid roet in het eten gooien. Daarom pleit Bilkes voor maatwerk en flexibele opleidingen, die een baan in het onderwijs voor meer mensen aantrekkelijk maken.

Twijfel
De Algemene Onderwijsbond (AOb) vraagt zich af of dit alles wel zo makkelijk te realiseren valt. “Lesgeven is een vak”, zegt woordvoerder Thijs den Otter, “en niet iets wat je er zomaar even bijdoet.”

Ook benadrukt hij dat een en ander goed geregeld moet worden. “Het is wel eerder voorgekomen dat onbevoegde docenten formeel in dienst van een aparte bv werken om bepaalde cao-afspraken te omzeilen. Dat moet hier niet gebeuren.”

Verder wijst hij erop dat het voor leerlingen fijn is als niet te veel docenten kleine aanstellingen hebben. Hybride docenten zijn wellicht minder goed bereikbaar, vreest hij.

Verder kijken
De koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs, de VO-raad, ziet er wel iets in. Woordvoerder Stan Termeer: “Het lerarentekort is een probleem, dus je moet bereid zijn om verder te kijken. Het is misschien niet de oplossing voor het lerarentekort, maar het kan helpen: er komen docenten bij. Omgekeerd wil je liever niet dat de huidige docenten massaal minder les gaan geven om ook ergens anders te werken. Dat moeten we goed in de gaten houden.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.