Campus

Twente bovenaan in universiteits-hitlijst

Twente is een topuniversiteit, Delft niet. Dat is de uitkomst van een door Ritzen gevraagde ranglijst, waar de universiteiten grote kritiek op hebben.

Ranking

Ritzen vroeg het Nijmeegse instituut IOWO eind vorig jaar om alle visitatierapporten van de laatste vier jaar te vertalen in cijferlijstjes per opleiding. Uit de berekende eindoordelen is een lijst van 24 ‘beste’ universitaire opleidingen gedestilleerd. Daaruit volgt dat Twente, Leiden en Maastricht (in die volgorde) de hoogste percentages top-opleidingen in huis hebben, terwijl Delft, Eindhoven, Rotterdam en Wageningen op nul blijven steken.

Maar lang voor die conclusie haken de meeste universiteitsbestuurders al af. De voornaamste punten van kritiek: de informatie is verouderd, sommige rapporten werden door de onderwijsinspectie als ‘onbruikbaar’ bestempeld, en er worden appels met peren vergeleken. IOWO telt een kleine voorsprong in een kleine studie even zwaar als een topprestatie in een grote.

Zo scoort Maastricht hoog in drie grote vakgebieden: rechten, economie en geneeskunde. In geen enkel terrein is de universiteit zwak. Toch eindigt Maastricht achter Leiden, dat eerste plaatsen haalt in vier kleine disciplines (natuurkunde, sterrenkunde, godgeleerdheid en politicologie), maar slechte cijfers haalt in grote studies als rechten, geneeskunde en psychologie. (HOP/HOb)

Ranking

Ritzen vroeg het Nijmeegse instituut IOWO eind vorig jaar om alle visitatierapporten van de laatste vier jaar te vertalen in cijferlijstjes per opleiding. Uit de berekende eindoordelen is een lijst van 24 ‘beste’ universitaire opleidingen gedestilleerd. Daaruit volgt dat Twente, Leiden en Maastricht (in die volgorde) de hoogste percentages top-opleidingen in huis hebben, terwijl Delft, Eindhoven, Rotterdam en Wageningen op nul blijven steken.

Maar lang voor die conclusie haken de meeste universiteitsbestuurders al af. De voornaamste punten van kritiek: de informatie is verouderd, sommige rapporten werden door de onderwijsinspectie als ‘onbruikbaar’ bestempeld, en er worden appels met peren vergeleken. IOWO telt een kleine voorsprong in een kleine studie even zwaar als een topprestatie in een grote.

Zo scoort Maastricht hoog in drie grote vakgebieden: rechten, economie en geneeskunde. In geen enkel terrein is de universiteit zwak. Toch eindigt Maastricht achter Leiden, dat eerste plaatsen haalt in vier kleine disciplines (natuurkunde, sterrenkunde, godgeleerdheid en politicologie), maar slechte cijfers haalt in grote studies als rechten, geneeskunde en psychologie. (HOP/HOb)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.