Education

Tweede studie: Zijlstra houdt zich op de vlakte

Hogescholen en universiteiten mogen van staatssecretaris Zijlstra zelf weten hoeveel collegegeld zij vragen aan wie een tweede studie wil volgen. Studenten die menen dat ze te veel betalen, verwijst hij naar het klachtenloket.

Instellingen moeten het tarief voor een tweede studie wel goed kunnen motiveren en hun beleid voorleggen aan de medezeggenschap, schrijft Zijlstra in antwoord op kamervragen van PvdA en CDA. Hij noemt het ‘een redelijk uitgangspunt’ om het tarief voor tweede studies te laten afhangen van de kwaliteit van de opleiding en de kostprijs.

Studenten die geen onderbouwing van het bedrag krijgen, of die deze ontoereikend vinden, kunnen dit aankaarten bij de medezeggenschap of een officiële klacht indienen bij hun instelling. Als dat niet helpt, kunnen ze in beroep gaan bij het College van beroep voor het hoger onderwijs.

In april stuurde een aantal rechtenstudenten aan acht universiteiten een brief waarin zij een verklaring eisten voor de naar hun mening veel te hoge collegegeldtarieven van een tweede juridische masteropleiding. De tarieven daarvoor variëren van tien- tot veertienduizend euro. Vorige maand lieten zij weten naar de rechter te zullen stappen.

Sinds dit collegejaar mogen hogescholen en universiteiten meer collegegeld in rekening brengen voor wie na een eerste bachelor- of masteropleiding aan een tweede begint. Onderwijs- en zorgopleidingen vormen daarop een uitzondering.

Dat stelt staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs. Zij reageert daarmee op vragen van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Die wilde weten waarom universiteiten in de Randstad drie miljoen euro krijgen voor allochtone studenten.

Oneerlijk
De fractie vroeg zich af of het niet oneerlijk is dat autochtone studenten geen extra subsidie krijgen en of allochtonen hiermee niet worden neergezet als groep die het zonder hulp niet redt.

Uitsluiten
Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (CDA) ziet dat anders. “Het is niet mijn bedoeling om studenten uit te sluiten of weg te zetten als slachtoffers”, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Hogescholen
Een soortgelijke subsidie is al eerder toegekend aan vijf Randstedelijke hogescholen. Het geld is voor instellingen waar veel allochtone studenten naartoe gaan. Die moeten volgens haar proberen het studiesucces te verbeteren, zowel van allochtonen als autochtonen. “Ook autochtone studenten die extra begeleiding nodig hebben, kunnen gewoon deelnemen aan de projecten.”

Uitval
Volgens het ministerie is de subsidie een uitwerking van eerdere afspraken met de instellingen over de grote uitval onder studenten. Te veel studenten haken halverwege de rit af. Uit de cijfers blijkt dat niet-westerse allochtone studenten vaker uitvallen dan autochtone studenten.

Het is nog niet duidelijk wat de subsidie moet bewerkstelligen. Van Bijsterveldt gaat om tafel met de universiteiten om prestatieafspraken te maken.

Instellingen moeten het tarief voor een tweede studie wel goed kunnen motiveren en hun beleid voorleggen aan de medezeggenschap, schrijft Zijlstra in antwoord op kamervragen van PvdA en CDA. Hij noemt het ‘een redelijk uitgangspunt’ om het tarief voor tweede studies te laten afhangen van de kwaliteit van de opleiding en de kostprijs.

Studenten die geen onderbouwing van het bedrag krijgen, of die deze ontoereikend vinden, kunnen dit aankaarten bij de medezeggenschap of een officiële klacht indienen bij hun instelling. Als dat niet helpt, kunnen ze in beroep gaan bij het College van beroep voor het hoger onderwijs.

In april stuurde een aantal rechtenstudenten aan acht universiteiten een brief waarin zij een verklaring eisten voor de naar hun mening veel te hoge collegegeldtarieven van een tweede juridische masteropleiding. De tarieven daarvoor variëren van tien- tot veertienduizend euro. Vorige maand lieten zij weten naar de rechter te zullen stappen.

Sinds dit collegejaar mogen hogescholen en universiteiten meer collegegeld in rekening brengen voor wie na een eerste bachelor- of masteropleiding aan een tweede begint. Onderwijs- en zorgopleidingen vormen daarop een uitzondering.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.