Education

Twee ton extra nodig voor afstudeersteun

De TU zal naar verwachting jaarlijks twee ton meer uitgeven aan afstudeersteun, nu de criteria daarvoor zijn verruimd. De eerste brieven met de beslissing of iemand recht heeft op een financiële vergoeding, zijn inmiddels verstuurd.

br />
De totale uitgave aan afstudeersteun is voor komend jaar begroot op ruim drie miljoen gulden. Iets minder dan de helft daarvan gaat op aan beurzen voor studentbestuurders en topsporters. Een half miljoen is voor studenten die buiten hun schuld de tempobeurs niet halen en de rest gaat naar degenen die door ‘bijzondere omstandigheden’ studievertraging oplopen.

Omdat de zogenaamde dubbele causaliteit is afgeschaft – waarmee bepaald werd dat studenten moesten afstuderen binnen de termijn waarvoor ze steun ontvingen – kunnen meer mensen een beroep doen op het auditorenfonds. Naast de gebruikelijke vergoedingen voor bestuurs- en commissiewerk zijn er zo’n 250 aanvragen ingediend. Dat is meer dan vorig jaar, aldus de studentenadministratie. Meer dan tweehonderd verzoeken zijn inmiddels behandeld.

Doordat het Delftse reglement op de wetswijziging aangepast moest worden, heeft niemand in september geld ontvangen. Wie de steun maandelijks uitgekeerd krijgt, ontvangt in oktober twee termijnen. De nieuwe regeling die de afstudeercommissie hanteert, moet overigens nog goedgekeurd worden door de universiteitsraad.

Ter vervanging van de regel dat studenten hun bul moeten halen in de maanden dat ze financiële steun krijgen, kent de regeling nu een studievoortgangsbepaling. Het Afstudeerfonds keert in beginsel een lening uit, die omgezet wordt in een gift als de student minstens vijftig procent van zijn studiepunten (op jaarbasis) haalt. Een studie-adviseur moet dat controleren.

Studenten die studievertraging opgelopen hebben, moeten voortaan ook direct contact opnemen met de studie-adviseur, waarna eerst bekeken wordt of de vertraging niet in te lopen is. In overleg met de studie-adviseur moeten mensen die kunnen voorzien dat ze langer dan een jaar niet zullen studeren, bijvoorbeeld door ziekte, zich een jaar uitschrijven en een uitkering bij de Sociale Dienst aanvragen. (A.d.J.)

De TU zal naar verwachting jaarlijks twee ton meer uitgeven aan afstudeersteun, nu de criteria daarvoor zijn verruimd. De eerste brieven met de beslissing of iemand recht heeft op een financiële vergoeding, zijn inmiddels verstuurd.

De totale uitgave aan afstudeersteun is voor komend jaar begroot op ruim drie miljoen gulden. Iets minder dan de helft daarvan gaat op aan beurzen voor studentbestuurders en topsporters. Een half miljoen is voor studenten die buiten hun schuld de tempobeurs niet halen en de rest gaat naar degenen die door ‘bijzondere omstandigheden’ studievertraging oplopen.

Omdat de zogenaamde dubbele causaliteit is afgeschaft – waarmee bepaald werd dat studenten moesten afstuderen binnen de termijn waarvoor ze steun ontvingen – kunnen meer mensen een beroep doen op het auditorenfonds. Naast de gebruikelijke vergoedingen voor bestuurs- en commissiewerk zijn er zo’n 250 aanvragen ingediend. Dat is meer dan vorig jaar, aldus de studentenadministratie. Meer dan tweehonderd verzoeken zijn inmiddels behandeld.

Doordat het Delftse reglement op de wetswijziging aangepast moest worden, heeft niemand in september geld ontvangen. Wie de steun maandelijks uitgekeerd krijgt, ontvangt in oktober twee termijnen. De nieuwe regeling die de afstudeercommissie hanteert, moet overigens nog goedgekeurd worden door de universiteitsraad.

Ter vervanging van de regel dat studenten hun bul moeten halen in de maanden dat ze financiële steun krijgen, kent de regeling nu een studievoortgangsbepaling. Het Afstudeerfonds keert in beginsel een lening uit, die omgezet wordt in een gift als de student minstens vijftig procent van zijn studiepunten (op jaarbasis) haalt. Een studie-adviseur moet dat controleren.

Studenten die studievertraging opgelopen hebben, moeten voortaan ook direct contact opnemen met de studie-adviseur, waarna eerst bekeken wordt of de vertraging niet in te lopen is. In overleg met de studie-adviseur moeten mensen die kunnen voorzien dat ze langer dan een jaar niet zullen studeren, bijvoorbeeld door ziekte, zich een jaar uitschrijven en een uitkering bij de Sociale Dienst aanvragen. (A.d.J.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.