Education

Twee tempobeurszaken bij college van beroep

Bij het College Van Beroep voor de Examens (CVBE) dienden vorige week dinsdag twee zaken tegen een tempobeursbeslissing. De ene student betoogt dat hij onredelijk getroffen is door de ‘vijvenregeling’, de andere student bekritiseert de faculteit Bouwkunde om een foutief medegedeeld tentamencijfer.

br />
De vijvenregeling zegt dat een student de helft van de studiepunten krijgt voor een vijf, omdat hij dat vak later nog kan compenseren met andere vakken. Deze studiepunten krijgt hij later niet meer, als hij het vak alsnog een voldoende haalt. Een student betoogde dat hij deze punten in 1993-’94 niet nodig had voor zijn tempobeurs; hij zat toen ruim in zijn punten. In 1994-’95 had de student de eerder vergeven punten hard nodig. Omdat hij zich hierdoor ‘onredelijk getroffen’ voelde, ging hij in beroep bij het CVBE.

De bouwkunde-student die een beroep aantekende, vond vlak voor de vakantie een voldoende cijfer voor een bloktoets op een mededelingenbord. Hij vertrok voor de zomervakantie, en kwam pas terug nadat alle inhaaltoetsen geweest waren. Toen bleek echter dat hij niet de hele bloktoets, maar slechts een deel daarvan gehaald had.

De faculteit Bouwkunde beroept zich erop dat de cijfers pas officieel zijn als de onderwijsadministratie die aan de student heeft medegedeeld. Hoewel de faculteit niet lijkt te bedoelen dat de cijfers op de borden onbetrouwbaar zijn, moet volgens de faculteit de student officieel op de papieren wachten. Volgens het onderwijs en examenreglement moeten deze binnen 21 dagen bij de student bekend zijn. Volgens een medewerker van de onderwijsadministratie ,,wil deze datum nog wel eens variëren, afhankelijk van de docenten, natuurlijk.”

De uitspraak in beide zaken wordt begin volgende week verwacht. (P.R.)

Paul Rutten

Bij het College Van Beroep voor de Examens (CVBE) dienden vorige week dinsdag twee zaken tegen een tempobeursbeslissing. De ene student betoogt dat hij onredelijk getroffen is door de ‘vijvenregeling’, de andere student bekritiseert de faculteit Bouwkunde om een foutief medegedeeld tentamencijfer.

De vijvenregeling zegt dat een student de helft van de studiepunten krijgt voor een vijf, omdat hij dat vak later nog kan compenseren met andere vakken. Deze studiepunten krijgt hij later niet meer, als hij het vak alsnog een voldoende haalt. Een student betoogde dat hij deze punten in 1993-’94 niet nodig had voor zijn tempobeurs; hij zat toen ruim in zijn punten. In 1994-’95 had de student de eerder vergeven punten hard nodig. Omdat hij zich hierdoor ‘onredelijk getroffen’ voelde, ging hij in beroep bij het CVBE.

De bouwkunde-student die een beroep aantekende, vond vlak voor de vakantie een voldoende cijfer voor een bloktoets op een mededelingenbord. Hij vertrok voor de zomervakantie, en kwam pas terug nadat alle inhaaltoetsen geweest waren. Toen bleek echter dat hij niet de hele bloktoets, maar slechts een deel daarvan gehaald had.

De faculteit Bouwkunde beroept zich erop dat de cijfers pas officieel zijn als de onderwijsadministratie die aan de student heeft medegedeeld. Hoewel de faculteit niet lijkt te bedoelen dat de cijfers op de borden onbetrouwbaar zijn, moet volgens de faculteit de student officieel op de papieren wachten. Volgens het onderwijs en examenreglement moeten deze binnen 21 dagen bij de student bekend zijn. Volgens een medewerker van de onderwijsadministratie ,,wil deze datum nog wel eens variëren, afhankelijk van de docenten, natuurlijk.”

De uitspraak in beide zaken wordt begin volgende week verwacht. (P.R.)

Paul Rutten

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.