Education

Twee keer zoveel salaris voor hoogopgeleide

Het inkomen van een laagopgeleide was in 2009 gemiddeld ruim 26 duizend euro, meldt het CBS. Een hoogopgeleide verdiende bijna tweede keer zoveel: 49 duizend euro.

Het loont om hoogopgeleid te zijn, blijkt wederom uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het inkomen van de werkzame beroepsbevolking. Ook middelbaar opgeleiden (ruim dertigduizend euro per jaar) verdienen weinig, vergeleken met hoogopgeleiden.

Er zijn intussen meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen in de beroepsbevolking, maar mannen hebben nog altijd een florissanter loonstrookje: voltijds werkende vrouwen verdienen een kwart minder dan voltijds werkende mannen. 

Dat komt niet alleen doordat vrouwen vaker in deeltijd werken, constateert het CBS. Mannen hebben ook vaker dan vrouwen een leidinggevende functie.

 

Ir. Karel (K.F.) Drenth
(10 oktober 1945 – 10 april 2010)

We hadden het zo graag anders gedaan. Omstreeks deze tijd wilden we
de afscheidsbijeenkomst in verband met zijn vervroegde pensionering houden. Het mocht niet zo zijn. Op zaterdag 10 april is na een kortstondige ziekte onze collega Karel Drenth overleden.
Al vanaf 1971 was Karel verbonden aan de TU Delft. Hij hield zich al die tijd actief bezig met het bijbrengen van de ontwerpkennis in de werktuigbouw. Aanvankelijk was dat in de voertuigtechniek maar later werd dat verder verbreed naar de gehele transportsector. Van asfalteermachine tot ondergrondse automatisch gestuurde voertuigen, de DTM ofwel de Delft Tunnel Mover, van multi-trailer voor containertransport tot werktuigen voor gesloten opslag van stortgoed.
Karel was vele jaren organisator en stimulator van de jaarlijkse ontwerpwedstrijd met tientallen teams eerstejaars studenten, die in een paar maanden tijd zelf ontworpen machientjes demonstreerden. Dit was een jaarlijks spektakel waar de nationale pers op af kwam.
We denken aan de befaamde Mono-as, de Dart-machine, de mechanische golfer en de penalty-machine.
Tijdens diverse buitenlandreizen en bezoeken aan de Formula-student-evenementen bleef Karel de coach met veel aandacht voor de ontwikkeling van de technische student.
Niet alleen studenten wisten de weg naar Karel te vinden. Ook het bedrijfsleven kreeg middels afstudeeropdrachten menig goed toepasbaar idee toegespeeld. Dat heeft geleid tot allerlei praktische toepassingen, waarbij op sommige ideeën patent werd verleend. Wij zullen Karel missen als een vriendelijke deskundige collega en wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit onverwachte verlies.

Joan Rijsenbrij, namens de collega’s van de afdeling maritime and transport technology van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen.
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.