Education

Twee jaar ondernemingsraad in vogelvlucht

1 september 1997 De universiteitsraad wordt na 25 jaar en 371 vergaderingen opgeheven. TH Akkoord verdwijnt en TU 2000 gaat op in Demokratisch Beleid (DB).

br />
8 oktober 1997 De eerste or-verkiezingen aan de TU Delft. Abvakabo-lid dr. D.J. de Tombe wordt voorzitter.

13 november 1997 Na het vertrek van de collegeleden Veenendaal en Blaauwendraad eist de or een rol op bij de nieuwe benoemingen.

26 november 1997 De or adviseert negatief over de benoeming van Wakker en Berkhout in het college en pleit voor de terugkeer van Blaauwendraad. De raad van toezicht kiest partij voor collegevoorzitter De Voogd en zet de benoemingen door.

29 januari 1998 De verouderde medezeggenschapscommissies moeten omgevormd worden tot ondernemingsraden, vindt de or. Dit als overbrugging naar de verkiezingen in mei.

1 maart 1998 Voorzitter De Tombe wordt afgezet door de or. De raad is met haar ‘te vaak voor verrassingen komen te staan’ en beschouwt haar optreden als ‘schadelijk’. De Tombe zegt niet langer op te willen treden als ‘marionet’ van de Abvakabo.

18 maart 1998 Ir. D.A. Hoogwater wordt verkozen tot voorzitter. Hij is voorstander van het harmoniemodel en zal de koers van de or niet drastisch wijzigen.

25 maart 1998 Intern conflict bij de benoeming van Abvakabo-lid F. Bazen als vice-voorzitter. De vakbond probeert via een stroman de verkiezingen voor de onderdeelscommissies uit te stellen en de vrije lijsten (lees DB) te dwingen handtekeningen te verzamelen. De poging mislukt; Bazen wordt vice-voorzitter.

8 april 1998 Na een weigering van het college wil de or de instelling afdwingen van de commissies financiën en onderwijs & onderzoek. De poging mislukt door interne verdeeldheid.

19 mei 1998 Verkiezingen voor de onderdeelscommissies (odc’s) op de faculteiten. Abvakabo pakt bijna de helft van de zetels. De opkomst is ruim veertig procent.

10 juni 1998 De eerste gezamenlijke vergadering van personeel, studenten en college van bestuur levert direct een geschil op over de inspraak bij een deel van het instellingsplan. De raad van toezicht bemiddelt.

1 oktober 1998 De or eist inspraak in de TU-brede reorganisatie MOD.

30 januari 1999 De verkiezingen worden uitgesteld tot na de zomer. Het onderscheid tussen de kiesgroepen (wp/obp) vervalt.

7 juni 1999 De or en studentenraad verwerpen het instellingsplan. ‘Te weinig concreet’, is het unanieme oordeel.

23 augustus 1999 De or weigert advies te geven over de reorganisatie van de Dienst Technische Ondersteuning, waar veertig banen op de tocht staan. Er komt een nader onderzoek en een onafhankelijk oordeel over het KPMG-rapport.

29 september 1999 Tweede verkiezingen voor or en odc’s.

1 september 1997 De universiteitsraad wordt na 25 jaar en 371 vergaderingen opgeheven. TH Akkoord verdwijnt en TU 2000 gaat op in Demokratisch Beleid (DB).

8 oktober 1997 De eerste or-verkiezingen aan de TU Delft. Abvakabo-lid dr. D.J. de Tombe wordt voorzitter.

13 november 1997 Na het vertrek van de collegeleden Veenendaal en Blaauwendraad eist de or een rol op bij de nieuwe benoemingen.

26 november 1997 De or adviseert negatief over de benoeming van Wakker en Berkhout in het college en pleit voor de terugkeer van Blaauwendraad. De raad van toezicht kiest partij voor collegevoorzitter De Voogd en zet de benoemingen door.

29 januari 1998 De verouderde medezeggenschapscommissies moeten omgevormd worden tot ondernemingsraden, vindt de or. Dit als overbrugging naar de verkiezingen in mei.

1 maart 1998 Voorzitter De Tombe wordt afgezet door de or. De raad is met haar ‘te vaak voor verrassingen komen te staan’ en beschouwt haar optreden als ‘schadelijk’. De Tombe zegt niet langer op te willen treden als ‘marionet’ van de Abvakabo.

18 maart 1998 Ir. D.A. Hoogwater wordt verkozen tot voorzitter. Hij is voorstander van het harmoniemodel en zal de koers van de or niet drastisch wijzigen.

25 maart 1998 Intern conflict bij de benoeming van Abvakabo-lid F. Bazen als vice-voorzitter. De vakbond probeert via een stroman de verkiezingen voor de onderdeelscommissies uit te stellen en de vrije lijsten (lees DB) te dwingen handtekeningen te verzamelen. De poging mislukt; Bazen wordt vice-voorzitter.

8 april 1998 Na een weigering van het college wil de or de instelling afdwingen van de commissies financiën en onderwijs & onderzoek. De poging mislukt door interne verdeeldheid.

19 mei 1998 Verkiezingen voor de onderdeelscommissies (odc’s) op de faculteiten. Abvakabo pakt bijna de helft van de zetels. De opkomst is ruim veertig procent.

10 juni 1998 De eerste gezamenlijke vergadering van personeel, studenten en college van bestuur levert direct een geschil op over de inspraak bij een deel van het instellingsplan. De raad van toezicht bemiddelt.

1 oktober 1998 De or eist inspraak in de TU-brede reorganisatie MOD.

30 januari 1999 De verkiezingen worden uitgesteld tot na de zomer. Het onderscheid tussen de kiesgroepen (wp/obp) vervalt.

7 juni 1999 De or en studentenraad verwerpen het instellingsplan. ‘Te weinig concreet’, is het unanieme oordeel.

23 augustus 1999 De or weigert advies te geven over de reorganisatie van de Dienst Technische Ondersteuning, waar veertig banen op de tocht staan. Er komt een nader onderzoek en een onafhankelijk oordeel over het KPMG-rapport.

29 september 1999 Tweede verkiezingen voor or en odc’s.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.