Campus

Twee derde Zwolse studenten zucht onder stress

Ruim zestig procent van de studenten van Hogeschool Windesheim heeft “vaak tot erg vaak” last van prestatiedruk. Ze stellen steeds hogere eisen aan zichzelf, blijkt uit nieuw onderzoek.

“Studenten vinden dat ze succesvol moeten zijn, ook buiten de studie om”, zegt onderzoeker Jolien Dopmeijer, die ruim 1.800 bachelorstudenten van Windesheim ondervroeg. “Kijk bijvoorbeeld naar sociale media, waar het perfecte plaatje wordt getoond.”


Leuk leven


Bijna een kwart van de studenten heeft “vaak tot erg vaak” het gevoel een leuk, sociaal leven te moeten hebben met veel vrienden. “Die aansluiting met anderen is op deze leeftijd heel belangrijk”, zegt Dopmeijer. “Je wilt wel bij de groep horen.”De helft van de ondervraagden zegt niet te willen onderdoen voor anderen. Een derde heeft af en toe het gevoel zichzelf of anderen teleur te stellen als iets niet lukt.

Hebben andere mensen niet ook soms last van prestatiedruk? Natuurlijk, zegt Dopmeijer. “Maar studenten meer dan anderen. Uit eerder onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ze meer gezondheidsklachten hebben dan leeftijdsgenoten die niet studeren.”     


Erg ambitieus


Dopmeijer, zelf ook docent, vindt dat de laatste tien jaar de druk in het onderwijs sterk is toegenomen. Haar onderzoek bevestigt dit. “Het klimaat in het hoger onderwijs is erg ambitieus. Jongeren moeten tegenwoordig zo veel. Niet alleen hun cijfers tellen mee, maar ook wat ze naast hun studie doen om later kans op een baan te maken. En dat in een zo kort mogelijke tijd: in het nieuwe leenstelsel kost elk jaar langer studeren veel geld.”

En dus nemen ook de psychische klachten bij studenten toe, zegt de onderzoeker. Maar de drempel om hulp te zoeken is hoog: “Er is veel schaamte. Veel studenten weten bovendien niet waar ze hulp kunnen krijgen bij hun onderwijsinstelling.”


Landelijk onderzoek


Lidewy Hendriks, een psycholoog die bij het onderzoek betrokken was, herkent de trend. “Steeds meer jongeren die een grote tot zeer grote mate van prestatiedruk ervaren, zoeken contact met ons.” Ze pleit daarom voor een landelijk onderzoek. “Dat voorkomt een hoop ellende, nu en in de toekomst.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg zegt te schrikken van de cijfers. “Het zou goed zijn als in het onderwijs aandacht komt voor deze prestatiedruk en de preventie van psychische klachten”, aldus ISO-voorzitter Rhea van der Dong.


HOP, Irene Schoenmacker

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.