Science

Tussenstand – In de olie

Naam: Geert van der Kraan (29)Nationaliteit: NederlandseOnderwerp: Microben uit de ondergrond als mogelijke informatiedrager voor een verbeterde oliewinning.

strong>
Promotoren: Prof.dr.ir. Mark C. M. van Loosdrecht (Technische Natuurwetenschappen), Prof.dr. Hans Bruining (Civiele techniek en Geowetenschappen)
Tussenstand:
2,5 Jaar achter de rug

Promovendus ir. Geert van der Kraan onderzoekt hoe microbiële populaties zich gedragen in olievelden. “Zodra we weten welke micro-organismen in zo’n veld groeien en onder welke omstandigheden, kan dat wellicht waardevolle informatie aan de olie-industrie verschaffen.
Van alle aardolie wordt slechts een derde uit een olieveld gewonnen. Dat werkt als volgt. De eerste tien procent van de olie komt vanzelf omhoog door de interne druk van het reservoir. Daarna neemt deze druk af en komt de olie niet meer naar boven. Door bijvoorbeeld zeewater in het veld te pompen proberen we de olie nog wat opwaarts te drukken.
Sommige van de micro-organismen die in de olievelden leven, voelen zich extra op hun gemak in dat water-olie mengsel, waaronder de ‘sulfaatreduceerders’. Deze beestjes zetten het (meegekomen) sulfaat (SO42-) dat het zeewater bevat, om in het corrosieve H2S. Dit zorgt dan weer voor ‘verzuring’ van het reservoir en corrosie van pijpleidingen en dat willen we natuurlijk voorkomen. In mijn onderzoek probeer ik de microbiële populatie in verschillende olievelden in kaart te brengen. Uit genetisch materiaal bepaal ik welke micro-organismen er in het reservoir aanwezig zijn. In een casestudy hebben we aangetoond dat de populaties zeer specifiek zijn en gevoelig voor veranderingen in hun omgeving. We onderzoeken ook hoe micro-organismen zich door een reservoir bewegen. Want alleen als ze dat redelijk vlot doen, is een monster representatief voor het geheel. Olie zit van nature in poreus gesteente. Wij simuleren de stroming ervan in twee dimensies. In een glazen plaatje hebben we heel kleine kanaaltjes ge-etst waar micro-organismen doorheen kunnen stromen. Dit model is net af, daar gaan we binnenkort leuke stromingsexperimenten mee doen.
Uiteindelijk wil ik nog meer informatie uit de populaties gaan halen. In een extreme omgeving als een olieveld kunnen alleen de best aangepaste micro-organismen de overhand krijgen. Een verandering in de reservoiromgeving door menselijke activiteit heeft invloed op de samenstelling van deze populatie. Ik wil kijken of het mogelijk is de gevonden populatie te verbinden aan die verandering. Zo kunnen de micro-organismen inderdaad gaan dienen als een informatiebron van het reservoir.
Mijn promotie wordt mede vanuit Shell betaald en voor hen kan dit belangrijke informatie opleveren.” (BB)

Prestatiedruk of niet, de Delftse studentenverenigingen worden alleen maar populairder. Bijna allemaal konden ze na de afgelopen Owee meer eerstejaars studenten inschrijven dan het jaar ervoor.

Uitzondering is de grootste vereniging van Delft: Virgiel. De stijgende lijn in het aantal inschrijvingen bij die vereniging heeft zich dit jaar niet voortgezet.

Toch haalt Virgiel nog steeds de meeste eerstejaars studenten binnen: 363. Vorig jaar waren het er 400, de twee jaren ervoor respectievelijk 287 en 247. De stijgende lijn is nu dus afgebroken. Toch is Virgiel tevreden, niet in de laatste plaats omdat de vereniging weer meer nieuwe eerstejaars heeft binnengehaald dan het Delftsch Studenten Corps.

Veel verschilt het niet. Het corps heeft 335 inschrijvingen. De vereniging is blij met dat aantal, aangezien 300 altijd het streven is. Het is ook meer dan een jaar geleden, toen de teller op 292 bleef staan.

Sint Jansbrug, qua omvang de derde vereniging van Delft, groeit ook. 135 studenten schreven zich in, tegen 128 vorig jaar en 120 twee jaar geleden.

Bij de Koornbeurs zijn de leden verrast over de grote belangstelling van eerstejaars. 54 Studenten schreven zich in, tegen 29 vorig jaar om deze tijd. Daar kwamen in de weken die volgden toen nog ongeveer tien mensen bij. De Koornbeurs verwacht daarom ook nu nog meer stijging.

De Delftsche Studenten Bond kijkt ook terug op een geslaagde Owee. 70 Studenten hebben zich ingeschreven, tegen 33 in 2007. De vereniging heeft geen verklaring paraat voor deze stijging, maar is van plan om de groei te komende jaren voort te zetten.

De Delftsche Zwervers weten nog niet hoeveel nieuwe leden zij zullen hebben. De eerste inschrijfmogelijkheid is op 11 oktober. De vereniging deed het vorig jaar voor haar doen buitengewoon goed met elf nieuwe leden. Afgemeten aan de belangstelling tijdens de afgelopen Owee denkt voorzitter Hannah Fraza dat dat er weer in zit. Wolbodo heeft 15 nieuwe leden, tegen 12 in 2007. De Bolk mag 21 nieuwelingen verwelkomen. Dat waren er vorig jaar 15.

De grootste van de christelijke studentenverenigingen, CSR Delft, zit in de lift. Waren er vorig jaar nog 42 eerstejaars, nu zijn het er 55. Het bestuur verklaart dat ‘historisch hoge aantal’ deels door de hogere studentenaantallen in Delft en deels door de aandacht die de vereniging zelf aan de Owee heeft besteed.

De andere christelijke studentenverenigingen zijn ook tevreden. De CSFR heeft 19 nieuwe leden, 4 meer dan vorig jaar. De VGSD komt op 15 nieuwelingen, tegen 12 in 2007. Navigators Studenten Delft weet pas eind september hoeveel nieuwe leden ze mag bijtekenen, maar zag voldoende belangstellenden voorbij komen tijdens de Owee. Landelijk groeien de ‘navigators’ behoorlijk, maar Delft blijft klein, denkt het bestuur. Dat hoopt op zes inschrijvingen. Vorig jaar waren het er vier.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.