Campus

Tussenklassement

,,Saskia, mijn lieftallige assistente …. in opleiding, zal nu de eerste vraag op de overheadprojector tonen.” De Delftse Wetenschapsquiz is begonnen.

Quizmaster Alain Kooiman, voorzitter van het Promovendi Overleg Delft (Promood), onderwierp vorige week donderdag een panel van vier hoogleraren en vier promovendi aan een selectie van vragen uit de Nationale Wetenschapsquiz.

Het weekend voor de quiz stonden de vragen al in de wetenschapsbijlagen van de nationale dagbladen. In tegenstelling tot hun hooggeleerde opponenten, hebben de promovendi zich goed voorbereid. Ze zijn twee dagen daarvoor al bijeen gekomen om de vragen te bespreken. Het werpt zijn vruchten af: de eenstemmigheid van de jonge onderzoekers is in het hooglerarenkamp ver te zoeken.

Bij de hoogeleraren moet vooral professor Eekhout van Bouwkunde het ontgelden. ,,Ja, die bouwkundigen ook”, verzucht zijn collega Verruijt van Civiele Techniek en Geowetenschappen, wanneer Eekhout als enige meent dat afkoeling van de koffie de verklaring is voor het feit dat het strooien van melkpoeder in de koffie de toonhoogte van het tikken tegen een koffiekopje doet veranderen. ,,Ik ben een zwarte-koffiedrinker”, verontschuldigt Eekhout zich.

De vragen volgen elkaar in hoog tempo op. Kooiman vraagt de panels wat het wereldwijde effect zal zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen en zuurstof tot koolstofdioxide. De promovendi zijn unaniem in hun antwoord dat de stratosfeer zal afkoelen. Thorwald van Vuure, promovendus bij het Interfacultair Reactor Instituut (IRI), steekt zonder enige aarzeling een wetenschappelijk betoog af waarin hij de alternatieve oplossingen trefzeker neersabelt.

Professor Vogelesang van Lucht- en Ruimtevaarttechniek is onder de indruk: ,,Ik had het niet zó kunnen verwoorden.” Hij koos met twee collega’s voor het antwoord dat de oceanen zullen verzuren. Vogelesang: ,,Daar heb ik een praktische onderbouwing voor: na een regenbui is mijn vijver zuurder.” ,,Dat komt door zwavelzuur, en niet door koolstofdioxide”, verbetert Van Vuure hem. ,,De vraag betrof trouwens het globale effect en niet dat op uw vijver”, vult mede-promovendus Van Noort aan.

De hoogeleraren slaan terug bij de vraag wat er gebeurt als een half en een geheel opgeblazen ballon met elkaar in verbinding worden gebracht. Professor Van der Giessen, afkomstig van Werktuigbouw en Maritieme Techniek, gebruikt deze vraag als opgave bij een vak dat hij geeft. Hij legt uit: ,,Een grotere ballon heeft een groter oppervlak om de kracht over te verdelen en een dunnere rubberen wand. De druk in de grote ballon zal daardoor lager zijn.”

Collega Vogelesang levert nog een argument uit de praktijk. ,,Ik moet voor mijn kleindochter een beginnetje maken met het opblazen van een ballon. De rest kan ze zelf.”

Alle vier de professoren menen dat de kleine ballon de grote verder zal opblazen. Eén van de vier promovendi denkt er anders over.

Professor Verruijt voert de proef ter plekke uit. De kleineballon krimpt ineen, de grote zwelt. Het is de enige vraag die vandaag definitief wordt beantwoord. De overige antwoorden worden 26 december op televisie gegeven. Voeren de professoren het tussenklassement toch nog aan.

,,Saskia, mijn lieftallige assistente …. in opleiding, zal nu de eerste vraag op de overheadprojector tonen.” De Delftse Wetenschapsquiz is begonnen. Quizmaster Alain Kooiman, voorzitter van het Promovendi Overleg Delft (Promood), onderwierp vorige week donderdag een panel van vier hoogleraren en vier promovendi aan een selectie van vragen uit de Nationale Wetenschapsquiz.

Het weekend voor de quiz stonden de vragen al in de wetenschapsbijlagen van de nationale dagbladen. In tegenstelling tot hun hooggeleerde opponenten, hebben de promovendi zich goed voorbereid. Ze zijn twee dagen daarvoor al bijeen gekomen om de vragen te bespreken. Het werpt zijn vruchten af: de eenstemmigheid van de jonge onderzoekers is in het hooglerarenkamp ver te zoeken.

Bij de hoogeleraren moet vooral professor Eekhout van Bouwkunde het ontgelden. ,,Ja, die bouwkundigen ook”, verzucht zijn collega Verruijt van Civiele Techniek en Geowetenschappen, wanneer Eekhout als enige meent dat afkoeling van de koffie de verklaring is voor het feit dat het strooien van melkpoeder in de koffie de toonhoogte van het tikken tegen een koffiekopje doet veranderen. ,,Ik ben een zwarte-koffiedrinker”, verontschuldigt Eekhout zich.

De vragen volgen elkaar in hoog tempo op. Kooiman vraagt de panels wat het wereldwijde effect zal zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen en zuurstof tot koolstofdioxide. De promovendi zijn unaniem in hun antwoord dat de stratosfeer zal afkoelen. Thorwald van Vuure, promovendus bij het Interfacultair Reactor Instituut (IRI), steekt zonder enige aarzeling een wetenschappelijk betoog af waarin hij de alternatieve oplossingen trefzeker neersabelt.

Professor Vogelesang van Lucht- en Ruimtevaarttechniek is onder de indruk: ,,Ik had het niet zó kunnen verwoorden.” Hij koos met twee collega’s voor het antwoord dat de oceanen zullen verzuren. Vogelesang: ,,Daar heb ik een praktische onderbouwing voor: na een regenbui is mijn vijver zuurder.” ,,Dat komt door zwavelzuur, en niet door koolstofdioxide”, verbetert Van Vuure hem. ,,De vraag betrof trouwens het globale effect en niet dat op uw vijver”, vult mede-promovendus Van Noort aan.

De hoogeleraren slaan terug bij de vraag wat er gebeurt als een half en een geheel opgeblazen ballon met elkaar in verbinding worden gebracht. Professor Van der Giessen, afkomstig van Werktuigbouw en Maritieme Techniek, gebruikt deze vraag als opgave bij een vak dat hij geeft. Hij legt uit: ,,Een grotere ballon heeft een groter oppervlak om de kracht over te verdelen en een dunnere rubberen wand. De druk in de grote ballon zal daardoor lager zijn.”

Collega Vogelesang levert nog een argument uit de praktijk. ,,Ik moet voor mijn kleindochter een beginnetje maken met het opblazen van een ballon. De rest kan ze zelf.”

Alle vier de professoren menen dat de kleine ballon de grote verder zal opblazen. Eén van de vier promovendi denkt er anders over.

Professor Verruijt voert de proef ter plekke uit. De kleineballon krimpt ineen, de grote zwelt. Het is de enige vraag die vandaag definitief wordt beantwoord. De overige antwoorden worden 26 december op televisie gegeven. Voeren de professoren het tussenklassement toch nog aan.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.