Short

Tussenjaar door basisbeurs?

Hoeveel jongeren gaan er in september studeren? Voor opleidingen met een selectie moeten ze zich uiterlijk op 15 januari aanmelden. Maar is dat wel slim nu de basisbeurs in september 2023 terugkeert?

Of de terugkeer van de basisbeurs echt tot een dip in de aanmeldingen zal leiden, zal deels afhankelijk zijn van de hoogte van die beurs en wie er straks recht op heeft.


Maar een echte dip komt er naar verwachting alleen als er een harde breuk komt en studenten vier jaar basisbeurs mislopen als ze in september 2022 al naar het hoger onderwijs gaan. Zo ging het ook bij het afschaffen van de basisbeurs in 2015. Het jaar ervoor was er een ‘boeggolf’ van extra veel eerstejaars, die geen tussenjaar namen omdat ze hun recht op de basisbeurs wilden veiligstellen.

Een overgangsregeling kan uitkomst bieden. Zo zou het nieuwe kabinet de komende eerstejaars (september 2022) vanaf september 2023 alsnog een volledige basisbeurs kunnen toekennen. (
HOP, HC)

Editor in chief Saskia Bonger

Do you have a question or comment about this article?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.