Education

TU zet tering naar de nering

De inkomsten van de TU lopen terug. Door nieuwe projecten vooruit te schuiven en slimmer in te kopen hoopt het college van bestuur de lopende activiteiten te ontzien.

Door kortingen van het ministerie en als gevolg van de neerwaartse studenteninstroom en ‘diplomaproductie’ krijgt de TU van jaar op jaar minder rijksbekostiging. In 2007 was er – alle inkomstenbronnen meegerekend – nog 390 miljoen euro te verdelen. Dit jaar is dat bedrag gedaald tot beneden de 370 miljoen. Volgend jaar is het beschikbare budget tot 355 miljoen geslonken.

Het college van bestuur heeft de cijfers deze week in de financiële kaderstelling bekendgemaakt. Het college hoopt de krapte te kunnen opvangen door nieuwe projecten vooruit te schuiven. Welke projecten dat zijn is nog niet duidelijk. Daarover moeten de faculteiten de komende periode knopen doorhakken. Alle faculteiten, met uitzondering van de snel groeiende faculteit Industrieel Ontwerpen, worden gekort.

Veel verwacht het college ook van efficiencyverbeteringen door de centrale inkoop strakker te organiseren. Daarmee zou jaarlijks meer dan tien miljoen euro te besparen zijn.

Een van de kortingen is het gevolg van de ‘dynamisering van het wetenschappelijk onderzoek’, die onderwijsminister Plasterk vorig jaar afkondigde. Delft draagt 18 miljoen euro bij aan de 100 miljoen die jaarlijks naar NWO wordt overgeheveld. Een tweede korting, die is veroorzaakt door onbedoelde effecten bij de overgang naar het bachelor-masterstelsel, bedraagt circa tien miljoen euro. De TU is al geruime tijd met het ministerie en de universiteitenvereniging VSNU aan de slag om dat geld terug te krijgen. Of dat lukt is onzeker.

Een lichtpunt is dat de afname van studentenaantallen en diploma-uitreikingen tot staan is gebracht. Sinds vorig jaar neemt de studenteninstroom weer fors toe. Maar de effecten daarvan in bekostiging lopen een paar jaar achter de ontwikkeling aan. Pas vanaf 2010 zouden de inkomsten kunnen gaan oplopen. (FG)

Door kortingen van het ministerie en als gevolg van de neerwaartse studenteninstroom en ‘diplomaproductie’ krijgt de TU van jaar op jaar minder rijksbekostiging. In 2007 was er – alle inkomstenbronnen meegerekend – nog 390 miljoen euro te verdelen. Dit jaar is dat bedrag gedaald tot beneden de 370 miljoen. Volgend jaar is het beschikbare budget tot 355 miljoen geslonken.

Het college van bestuur heeft de cijfers deze week in de financiële kaderstelling bekendgemaakt. Het college hoopt de krapte te kunnen opvangen door nieuwe projecten vooruit te schuiven. Welke projecten dat zijn is nog niet duidelijk. Daarover moeten de faculteiten de komende periode knopen doorhakken. Alle faculteiten, met uitzondering van de snel groeiende faculteit Industrieel Ontwerpen, worden gekort.

Veel verwacht het college ook van efficiencyverbeteringen door de centrale inkoop strakker te organiseren. Daarmee zou jaarlijks meer dan tien miljoen euro te besparen zijn.

Een van de kortingen is het gevolg van de ‘dynamisering van het wetenschappelijk onderzoek’, die onderwijsminister Plasterk vorig jaar afkondigde. Delft draagt 18 miljoen euro bij aan de 100 miljoen die jaarlijks naar NWO wordt overgeheveld. Een tweede korting, die is veroorzaakt door onbedoelde effecten bij de overgang naar het bachelor-masterstelsel, bedraagt circa tien miljoen euro. De TU is al geruime tijd met het ministerie en de universiteitenvereniging VSNU aan de slag om dat geld terug te krijgen. Of dat lukt is onzeker.

Een lichtpunt is dat de afname van studentenaantallen en diploma-uitreikingen tot staan is gebracht. Sinds vorig jaar neemt de studenteninstroom weer fors toe. Maar de effecten daarvan in bekostiging lopen een paar jaar achter de ontwikkeling aan. Pas vanaf 2010 zouden de inkomsten kunnen gaan oplopen. (FG)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.