Education

TU wil meer vrouwelijke wetenschappers

Het percentage vrouwelijke wetenschappers in Delft is erg laag. Komend studiejaar moet daar verandering in komen.De TU zoekt momenteel naar manieren om meer vrouwelijke wetenschappers te werven.

Het college van bestuur wil meer vrouwen in universitair-(hoofd)docentposities en als hoogleraar. Hoewel van de promovendi nog 31 procent vrouw is, daalt dat percentage drastisch naarmate men hoger op de hiërarchische ladder komt: onder ud-ers, uhd-ers en hoogleraren is het percentage vrouwen respectievelijk zeventien, vijf en vier procent.

Hoe het college extra vrouwen wil aantrekken is nog onduidelijk. Een speciaal wervingsprogramma of aanpassing van bestaand beleid behoren tot de mogelijkheden. “Het is in ieder geval niet de bedoeling dat we vrouwen voortrekken”, zegt Meike Buteijn, beleidsmedewerker bij de directie personeel en organisatie. “De focus ligt op kwaliteit.” In Groningen wierf de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen vorig jaar vijf vrouwelijke wetenschappers met een speciaal eenmalig wervingsprogramma.

Het aantrekken van vrouwelijke wetenschappers past goed in het plan van de TU om de komende jaren 250 extra wetenschappers aan te nemen. Middelen hiervoor komen echter pas geleidelijk beschikbaar met de geplande inkrimping van ondersteunende diensten.

Naast instroom is ook het binnenhouden van vrouwelijke wetenschappers een aandachtspunt voor 2004/2005, want veel vrouwen verlaten de TU na afstuderen of promotie. Bij Civiele Techniek en Geowetenschappen onderzoekt een managementtrainee hoe vrouwelijke studenten en personeel de TU-cultuur ervaren en waar eventuele bottlenecks zitten. De resultaten van dit onderzoek zijn eind mei bekend. Dit najaar voert de TU in Idea-leagueverband een vergelijkend onderzoek uit over het aandeel vrouwen onder studenten, personeel en leden van belangrijke adviesorganen.

Nederland heeft in Europa het laagste percentage vrouwelijke wetenschappers. Volgens Stichting de Beauvoir, die participatie van vrouwen in de wetenschap wil bevorderen, spelen verschillende factoren een rol: werken in deeltijd, weinig publiceren, geringe buitenlandervaring en gebrek aan kinderopvangvoorzieningen. Ook de bestaande mannencultuur binnen de Nederlandse wetenschap speelt een rol. (CvdB)

Het percentage vrouwelijke wetenschappers in Delft is erg laag. Komend studiejaar moet daar verandering in komen.

De TU zoekt momenteel naar manieren om meer vrouwelijke wetenschappers te werven. Het college van bestuur wil meer vrouwen in universitair-(hoofd)docentposities en als hoogleraar. Hoewel van de promovendi nog 31 procent vrouw is, daalt dat percentage drastisch naarmate men hoger op de hiërarchische ladder komt: onder ud-ers, uhd-ers en hoogleraren is het percentage vrouwen respectievelijk zeventien, vijf en vier procent.

Hoe het college extra vrouwen wil aantrekken is nog onduidelijk. Een speciaal wervingsprogramma of aanpassing van bestaand beleid behoren tot de mogelijkheden. “Het is in ieder geval niet de bedoeling dat we vrouwen voortrekken”, zegt Meike Buteijn, beleidsmedewerker bij de directie personeel en organisatie. “De focus ligt op kwaliteit.” In Groningen wierf de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen vorig jaar vijf vrouwelijke wetenschappers met een speciaal eenmalig wervingsprogramma.

Het aantrekken van vrouwelijke wetenschappers past goed in het plan van de TU om de komende jaren 250 extra wetenschappers aan te nemen. Middelen hiervoor komen echter pas geleidelijk beschikbaar met de geplande inkrimping van ondersteunende diensten.

Naast instroom is ook het binnenhouden van vrouwelijke wetenschappers een aandachtspunt voor 2004/2005, want veel vrouwen verlaten de TU na afstuderen of promotie. Bij Civiele Techniek en Geowetenschappen onderzoekt een managementtrainee hoe vrouwelijke studenten en personeel de TU-cultuur ervaren en waar eventuele bottlenecks zitten. De resultaten van dit onderzoek zijn eind mei bekend. Dit najaar voert de TU in Idea-leagueverband een vergelijkend onderzoek uit over het aandeel vrouwen onder studenten, personeel en leden van belangrijke adviesorganen.

Nederland heeft in Europa het laagste percentage vrouwelijke wetenschappers. Volgens Stichting de Beauvoir, die participatie van vrouwen in de wetenschap wil bevorderen, spelen verschillende factoren een rol: werken in deeltijd, weinig publiceren, geringe buitenlandervaring en gebrek aan kinderopvangvoorzieningen. Ook de bestaande mannencultuur binnen de Nederlandse wetenschap speelt een rol. (CvdB)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.