Education

TU wil internetten ‘op afstand’ stimuleren

De TU gaat tot en met 1998 nog eens ruim acht ton investeren in een verdere uitbreiding van Internetfaciliteiten. Een stevig deel hiervan is bestemd voor de bibliotheek, maar de universiteit gaat ook het werken ‘op afstand’ stimuleren.

br />
Het bedrag dat nu beschikbaar wordt gesteld, komt bovenop de 465.000 gulden die in 1994 en 1995 al zijn besteed aan Internetfaciliteiten voor studenten en medewerkers (ISM).

Het in 1994 ingezette beleid voorzag nog dat veel geld zou worden gestoken in het uitbreiden van Internetwerkplekken en servers op de faculteiten. Maar het college van bestuur meent nu dat dit tot de standaardinfrastructuur van een faculteit gerekend moet worden. Een subsidiebedrag van een half miljoen gulden komt dus te vervallen.

Ongewijzigd blijft het subsidiebedrag van drie ton voor de centrale bibliotheek. Om de behoefte aan relevante informatie te kunnen dekken zal de bieb verder gaan met het toegankelijk maken en aanbieden van wetenschappelijke databestanden via Internet.


Figuur 1 Het Krakeelhof is het eerste studentencomplex met een Internetaansluiting

Het college van bestuur constateert tevreden ,,dat Internetfaciliteiten en de vraag daarnaar op de TU Delft een hoge vlucht hebben genomen, met name is er een stijging in de behoefte om thuis te kunnen werken op Internet”. Om hieraan tegemoet te komen is het aantal inbelfaciliteiten het afgelopen jaar verdubbeld.

Het aansluiten van studentenhuizen en woonlocaties op het universitaire netwerk is echter nog een nijpend probleem. De oorspronkelijke plannen voorzagen geen investeringen hierin, maar nu komt er anderhalve ton beschikbaar. Daarmee zullen een onderzoek en pilotprojecten worden betaald. Voor nieuwbouw van dergelijke locaties lopen er afspraken met onder andere DUWO (voorheen SDSH), zodat een netwerkinfrastructuur eenvoudig kan worden aangelegd.

De TU gaat tot en met 1998 nog eens ruim acht ton investeren in een verdere uitbreiding van Internetfaciliteiten. Een stevig deel hiervan is bestemd voor de bibliotheek, maar de universiteit gaat ook het werken ‘op afstand’ stimuleren.

Het bedrag dat nu beschikbaar wordt gesteld, komt bovenop de 465.000 gulden die in 1994 en 1995 al zijn besteed aan Internetfaciliteiten voor studenten en medewerkers (ISM).

Het in 1994 ingezette beleid voorzag nog dat veel geld zou worden gestoken in het uitbreiden van Internetwerkplekken en servers op de faculteiten. Maar het college van bestuur meent nu dat dit tot de standaardinfrastructuur van een faculteit gerekend moet worden. Een subsidiebedrag van een half miljoen gulden komt dus te vervallen.

Ongewijzigd blijft het subsidiebedrag van drie ton voor de centrale bibliotheek. Om de behoefte aan relevante informatie te kunnen dekken zal de bieb verder gaan met het toegankelijk maken en aanbieden van wetenschappelijke databestanden via Internet.


Figuur 1 Het Krakeelhof is het eerste studentencomplex met een Internetaansluiting

Het college van bestuur constateert tevreden ,,dat Internetfaciliteiten en de vraag daarnaar op de TU Delft een hoge vlucht hebben genomen, met name is er een stijging in de behoefte om thuis te kunnen werken op Internet”. Om hieraan tegemoet te komen is het aantal inbelfaciliteiten het afgelopen jaar verdubbeld.

Het aansluiten van studentenhuizen en woonlocaties op het universitaire netwerk is echter nog een nijpend probleem. De oorspronkelijke plannen voorzagen geen investeringen hierin, maar nu komt er anderhalve ton beschikbaar. Daarmee zullen een onderzoek en pilotprojecten worden betaald. Voor nieuwbouw van dergelijke locaties lopen er afspraken met onder andere DUWO (voorheen SDSH), zodat een netwerkinfrastructuur eenvoudig kan worden aangelegd.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.