Education

In TU-wijk is plek voor 4800 woningen

In het ‘meest milieuvriendelijke alternatief’ voor verdere bebouwing van het TU-gebied is ruimte voor drieduizend studentenwoningen. Zo zouden er 250 kunnen komen op de plek waar ooit de faculteit Bouwkunde stond.


Dat staat in de Concept Milieueffectrapportage Delft Zuid-Oost, die deze week is gepresenteerd. Het onderzoek naar de milieueffecten van ruimtelijke ontwikkelingen en woningbouw in het TU-gebied is bijna afgerond, maar maandagavond mochten omwonenden en andere belanghebbenden nog hun mening geven.


Het college van burgemeester en wethouders (b en w) wil zijn zogeheten voorkeursalternatief in december aan de gemeenteraad presenteren. Het ‘meest milieuvriendelijke alternatief’ (mma) vormt daarvoor samen met ‘bewonerswensen, politieke wensen en economische wensen’ de basis, aldus de gemeente.


In het mma is in totaal ruimte voor 4800 woningen, waarvan drieduizend voor studenten. Op een plattegrondje staan de locaties ingetekend waarop deze woningen zouden moeten komen. Er is bijvoorbeeld sprake van een vierde en een vijfde toren aan de Balthasar van der Polweg: eentje met 250 eenheden naast de derde toren die nu in aanbouw is en eentje met tweehonderd eenheden tegenover de tweede toren.


Ook zouden er achter de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica 680 eenheden kunnen komen. Daar dicht in de buurt, aan de Cornelis Drebbelweg, staan nog eens 255 eenheden ingepland. Ook aan de Rotterdamseweg zouden nog 575 studentenwoningen gebouwd kunnen worden. En op het voormalige adres van de faculteit Bouwkunde moet de bouw van 250 eenheden mogelijk zijn, aldus het mma.


Ook aan de Schoemakerstraat zijn locaties aangewezen waar woningen moeten komen. Meteen naast de TU-bibliotheek is plek voor tweehonderd reguliere woningen, daarnaast moeten tweehonderd studenteneenheden komen. En daar weer naast, achter de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, tweehonderd reguliere woningen. Tevens staan er op de plek van het Stud-gebouw 245 studentenwoningen ingetekend. Verder staan er in het TU-Noord-gebied nog 275 nieuwe studenteneenheden in. Nog eens zeventig studentenwoningen zijn mogelijk op locatie ‘Nieuwe Haven’ tussen de Schie en de Rotterdamseweg, waar onder meer ook 255 reguliere woningen en een basisschool kunnen komen.


Volgens de milieueffectrapportage is het vanuit milieuoogpunt goed mogelijk om het TU-gebied verder te ontwikkelen, maar er zijn wel aandachtspunten. Zo moet onder meer gelet worden op de waterstructuur (onder meer de waterberging), op de ecologische structuur en op een duurzame energievoorziening. Overigens moeten er voordat die projecten van start kunnen eerst bestemmingsplannen worden opgesteld.


Als alle drieduizend woningen in het TU-gebied er komen, is dat nog niet genoeg om te voldoen aan de totale vraag. Onderzoeksbureau Rigo heeft berekend dat er tot 2023 vijfduizend woningen nodig zijn. Ook elders in Delft moet daarom worden ge- of verbouwd. In oktober liet het college van b en w weten te gaan onderzoeken welke braakliggende terreinen tijdelijk zijn te gebruiken om studenten te huisvesten. Ook Duwo wedt op verschillende paarden. De studentenhuisvester heeft afgelopen maand zeventig woningen in de binnenstad overgenomen van corporatie Woonbron.

De studenten, die op persoonlijke titel handelden, bezetten het bestuursgebouw van de Rijks Universiteit Groningen. Ze zijn zeer ontevreden over de gang van zaken rond de inspraak van studenten aan de universiteit. Het bestuur van de Groninger Studentenbond (GSb) is verrast over de actie, maar begrijpt en steunt die wel.

De studenten vinden dat er afbreuk is gedaan aan het Groningse harmoniemodel. De eisen van de bezetters zijn drieledig. Men eist ten eerste het terugdraaien van het bindend studie advies. Ten tweede wil men volledig medebestuur voor studenten in de Universiteitsraad. Ten slotte willen de bezetters samen met de RUG optrekken tegen Den Haag om er zo voor te zorgen dat er weer geïnvesteerd wordt in het hoger onderwijs.

De bezetters hebben door middel van een verklaring aangegeven dat zij hun bezetting op ludieke en vredige wijze voortzetten. Men heeft verklaard geen alcohol of drugs te gebruiken. Ook zal er geen geweld worden gebruikt en zo min mogelijk schade worden aangebracht aan het pand.

De bezetting staat niet op zichzelf. Vorige week al heeft het hele Duitstalige gebied van Europa zich verzet tegen de Europese strategie van marktwerking in het hoger onderwijs. In de VS en Canada speelt hetzelfde. Zelfs in India zijn er studentenprotesten geweest.

De bezetters willen door middel van hun actie zichtbaar maken dat het zo niet langer kan met het Hoger Onderwijs, zowel in Nederland als de rest van de wereld.

De GSb is verrast en ook enigszins geschrokken dat studenten een bezetting aangrijpen om gehoord te worden. De GSb kan zich echter zeer goed voorstellen dat het de bezetters zo hoog zit dat ze tot deze actie zijn overgegaan, nu de weg via de medezeggenschap geblokkeerd lijkt te zijn.

Aangezien de bezetters hebben aangegeven keurig met het gebouw om te gaan en daar enkel zitten om een duidelijk statement te maken spreekt de GSb haar steun uit voor deze actie. “De eisen van de bezetters zijn redelijk”, zegt vice-voorzitter van de GSb, Mo Brouwer.” Geen bsa en volledige medezeggenschap, is wat de GSb in haar grondbeginselen heeft staan.”

Sinds het begin van dit jaar worden er bezuinigingen in het hoger onderwijs aangekondigd. Studenten hebben al op 22 september laten horen aan de Haagse politiek dat ze niets zien in de voorgestelde bezuinigingen. De GSb hoopt dat de universiteitsraad en het college van bestuur inzien dat de bezetting niet alleen betrekking heeft op de RUG. “Samen moeten wij vechten voor de verbetering van de financiële positie van universiteiten en studenten”, aldus Brouwer.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.