Education

TU vreest overlast evenemententerrein

De TU Delft wil niet dat er maandelijks grote evenementen als popconcerten plaatsvinden op het terrein van de voormalige gelatinefabriek aan de Rotterdamseweg. Kermissen vindt de universiteit helemaal uit den boze.

Daarom heeft de universiteit formeel bezwaar aangetekend bij de gemeente Delft, die het evenemententerrein een bouwvergunning moet verlenen.

De bedoeling is dat er op het terrein jaarlijks twaalf grote evenementen met maximaal tienduizend bezoekers, tien middelgrote festiviteiten met ongeveer drieduizend gasten en maximaal vijftien kleine evenementen met duizend bezoekers plaatsvinden.

Tegen die grote festiviteiten maakt de TU bezwaar. Volgens Dick Gutlich van de afdeling vastgoed is twaalf maal per jaar te veel. “De zorg is dat zulke evenementen invloed hebben op de openbare orde op het terrein van de TU”, vertelt hij.

Volgens Gutlich komt de veiligheid van de universiteit in het geding als tienduizend mensen afkomen op bijvoorbeeld een popconcert. Het plan is namelijk die bezoekers op de parkeerterreinen van de TU te laten parkeren, zo staat te lezen in het ‘Ontwikkelingsplan Gelatinepark’ van het vakteam ruimtelijke ordening van de gemeente Delft.

Dat team vindt dat een logische keuze. ‘Omdat de evenementen plaatsvinden buiten reguliere werkuren, kunnen de parkeerterreinen van de TU (maximale capaciteit van tweeduizend plaatsen) hier (mogelijk) een oplossing bieden’, aldus het ontwikkelingsplan.

Juist het feit dat het parkeren plaatsvindt buiten werkuren, baart de TU zorgen. “In het weekend is er nauwelijks sociale controle”, vertelt Gutlich. De TU vreest criminaliteit en vernielingen.

Vooral bij de geplande kermissen op het evenemententerrein houdt de universiteit haar hart vast. “Die trekken een soort publiek aan dat je ‘s nachts niet op de TU-campus wilt”, weet Gutlich.

Vandaar dat de TU kermissen absoluut niet wil naast de deur. Andere grote evenementen kunnen in de ogen van de universiteit wel, maar niet meer dan zes keer per jaar. Meer zou niet verantwoord zijn, helemaal niet om meteen mee te starten, vindt de TU.

Het parkeren in de TU-wijk stuit ook op praktische problemen aan de kant van de universiteit. Deze wil namelijk met de komst van het Mekelpark gereguleerd parkeren invoeren, bijvoorbeeld met slagbomen en pasjes. “Als het evenemententerrein dan ook gebruik wil maken van onze parkeerruimte, moeten ze wel meebetalen aan de kosten die we voor zo’n systeem moeten maken”, aldus Gutlich.

In het bezwaar dat de TU bij de gemeente heeft ingediend, vraagt de universiteit de gemeente verder bij studies van de verkeerssituatie er rekening mee te houden dat de Mekelweg met de komst van het Mekelpark wordt afgesloten.

Gutlich verwacht dat ‘binnen nu en een beperkt aantal weken’ bestuurlijk overleg zal plaatsvinden tussen de gemeente en de TU over dit onderwerp.

www.lijmencultuur.nl

Daarom heeft de universiteit formeel bezwaar aangetekend bij de gemeente Delft, die het evenemententerrein een bouwvergunning moet verlenen.

De bedoeling is dat er op het terrein jaarlijks twaalf grote evenementen met maximaal tienduizend bezoekers, tien middelgrote festiviteiten met ongeveer drieduizend gasten en maximaal vijftien kleine evenementen met duizend bezoekers plaatsvinden.

Tegen die grote festiviteiten maakt de TU bezwaar. Volgens Dick Gutlich van de afdeling vastgoed is twaalf maal per jaar te veel. “De zorg is dat zulke evenementen invloed hebben op de openbare orde op het terrein van de TU”, vertelt hij.

Volgens Gutlich komt de veiligheid van de universiteit in het geding als tienduizend mensen afkomen op bijvoorbeeld een popconcert. Het plan is namelijk die bezoekers op de parkeerterreinen van de TU te laten parkeren, zo staat te lezen in het ‘Ontwikkelingsplan Gelatinepark’ van het vakteam ruimtelijke ordening van de gemeente Delft.

Dat team vindt dat een logische keuze. ‘Omdat de evenementen plaatsvinden buiten reguliere werkuren, kunnen de parkeerterreinen van de TU (maximale capaciteit van tweeduizend plaatsen) hier (mogelijk) een oplossing bieden’, aldus het ontwikkelingsplan.

Juist het feit dat het parkeren plaatsvindt buiten werkuren, baart de TU zorgen. “In het weekend is er nauwelijks sociale controle”, vertelt Gutlich. De TU vreest criminaliteit en vernielingen.

Vooral bij de geplande kermissen op het evenemententerrein houdt de universiteit haar hart vast. “Die trekken een soort publiek aan dat je ‘s nachts niet op de TU-campus wilt”, weet Gutlich.

Vandaar dat de TU kermissen absoluut niet wil naast de deur. Andere grote evenementen kunnen in de ogen van de universiteit wel, maar niet meer dan zes keer per jaar. Meer zou niet verantwoord zijn, helemaal niet om meteen mee te starten, vindt de TU.

Het parkeren in de TU-wijk stuit ook op praktische problemen aan de kant van de universiteit. Deze wil namelijk met de komst van het Mekelpark gereguleerd parkeren invoeren, bijvoorbeeld met slagbomen en pasjes. “Als het evenemententerrein dan ook gebruik wil maken van onze parkeerruimte, moeten ze wel meebetalen aan de kosten die we voor zo’n systeem moeten maken”, aldus Gutlich.

In het bezwaar dat de TU bij de gemeente heeft ingediend, vraagt de universiteit de gemeente verder bij studies van de verkeerssituatie er rekening mee te houden dat de Mekelweg met de komst van het Mekelpark wordt afgesloten.

Gutlich verwacht dat ‘binnen nu en een beperkt aantal weken’ bestuurlijk overleg zal plaatsvinden tussen de gemeente en de TU over dit onderwerp.

www.lijmencultuur.nl

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.