Education

TU verhoogt bsa-norm

De TU verhoogt per september 2012 de bsa-norm naar 45 studiepunten en voert uiterlijk een jaar later blokonderwijs in bij de bacheloropleidingen.


Hoewel de studentenraad er fel op tegen is heeft het college van bestuur deze week besloten de norm voor het bindend studieadvies (bsa) te verhogen van dertig naar 45 studiepunten. Volgens het college is dat aantal een minimale vereiste om studenten binnen vier jaar de bacheloropleiding te laten afronden.


Om dat doel te bereiken is volgens het college echter meer nodig. Daarom heeft het ook besloten om uiterlijk per september 2013 blokonderwijs in de bacheloropleidingen in te voeren en over te gaan tot compensatoir en tussentijds toetsen.


Verder moeten faculteiten de studielast per opleiding beter laten aansluiten bij het aantal te behalen studiepunten. Zo moet worden voorkomen dat een curriculum niet studeerbaar zou zijn.


Extracurriculaire activiteiten die een relatie hebben met de opleiding tot ingenieur – bijvoorbeeld projecten als Nuna en Ecorunner – kunnen per direct een plaats krijgen binnen het curriculum. Dat kan via een minor of via goedkeuring door de examencommissie. Het gaat daarbij niet om bestuurswerk.


Omdat in de masterfase vaak sprake is van vertraging tijdens het afstuderen, moeten faculteiten afstudeertrajecten beter in de gaten houden.

Volgens een bron rond de informatie zijn de partijen die eventueel paars plus gaan vormen het erover eens dat de studiefinanciering op de helling moet. Een kwestie van ‘onze programa’s naast elkaar leggen en we zijn eruit’, aldus de bron.

De huidige basisbeurs zou dan worden omgezet in een lening die kan worden afgelost met het inkomen van de te verwachten goede baan. De LSVb, die de bui al zag hangen, vreest dat studeren straks alleen nog voor kinderen van rijkere ouders zal zijn weggelegde dat veel jongeren er van zullen afzien om door te studeren.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.