Education

TU stelt nieuw vrouwelijk talent aan

Negen vrouwelijke onderzoekers gaan bij de TU aan de slag binnen het Delft Technology Fellowship. Deze tweede lichting talenten moet het aantal vrouwen aan de universiteit een stukje verder vergroten.

De negen, geselecteerd uit 131 kandidaten, houden donderdag 18 december korte pitches over hun onderzoek tijdens een etentje in het Art Centre Delft. Ze zijn verdeeld over alle faculteiten, alleen Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica ontbreekt dit keer.

Het vijf jaar durende fellowship geeft de onderzoeksters de kans sneller carrière te maken. Twee van hen zijn aangesteld aan universitair hoofddocent (UHD), de rest als universitair docent (UD). Ze krijgen een opstartsubsidie van 200 duizend euro voor een UHD en 100 duizend euro voor een UD om hun onderzoek op te zetten. Van hen wordt verder verwacht dat ze dertig procent van hun tijd in onderwijs steken.

Het is de tweede keer dat de TU een groep vrouwelijke onderzoekers selecteert voor deze tenure track. Eind 2012 gingen tien vrouwen van start. Maar pas nadat het College voor de Rechten van de Mens (CRM) uitspraak daarover deed na een klacht over positieve discriminatie. Het CRM stelde toen dat de achterstand van vrouwen aan de TU zo groot is, dat dit is nodig is.

Het vrouwentekort is hardnekkig. Voor eind 2013 stelde de universiteit zich als doel dat twaalf procent van de hoogleraren, vijftien procent van de UHD’s en dertig procent van de UD’s vrouw zou zijn. Uit cijfers van de TU zelf blijken die percentages niet te zijn gehaald. Ze bleven steken op respectievelijk 9, 13 en 23 procent. Zicht op een enorme verhoging van die percentages is er voorlopig niet. In december 2013 (de laatste officiële peildatum) was 23 procent van de studentenpopulatie vrouw en 28 procent van de promovendi.

Onlangs besloot het college van bestuur dan ook dat er in 2015 en 2016 nieuwe wervingsrondes komen voor maximaal tien fellowships.

De fellows op een rij

Darinka Czischke, UD bij Bouwkunde (BK).
Vakgebied: housing and urbanism.

Nancy Bocken, UHD bij Industrieel Ontwerpen.
Vakgebied: Design of sustainable business models.

Yuemei Lin, UD bij Technische Natuurwetenschappen (TNW).
Vakgebied: Recovery, characterization and application of polysaccharide biopolymers from biofilms.

Liedewij Laan, UD bij TNW.
Vakgebied: How complex cellular networks manage to be robust and highly organized on short cellular timescales, and at the same time adaptable to changing environments on long evolutionary timescales.

Yaiza Gonzalez Garcia, UD bij Werktuigbouwkunde,Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE).
Vakgebied: Corrosion technology and electrochemistry.

Queena Qian, UD bij BK.
Vakgebied: End-users’ barriers to green building promotion: transaction costs considerationsin building control system.

Sofia Teixeira de Freitas, UD bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.
Vakgebied: The development of numerical tools for (damage tolerant) adhesively bonded structures.

Helle Hansen, UD bij Techniek, Bestuur en Management.
Vakgebied: De toepassing van coalgebra en modal logid op automata theorie, games en quantum computing.

Caroline Katsman, UHD bij Civiele Techniek en Geowetenschappen.
Vakgebied: Deep sea convection and sea level rise.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.