Education

TU speelt miljoenen vrij

De TU Delft maakt in 2011 zestien miljoen euro vrij voor nieuwe investeringen. Het college van bestuur moet in de loop van het jaar vaststellen welke. Vandaar dat de begroting 2011 nu een positief resultaat van zestien miljoen euro laat zien.


Uiteindelijk is het dus wel de bedoeling dat er een nulbegroting overblijft. Het college heeft voor deze manier van begroten gekozen om inzichtelijk te maken dat er met de bezuinigingsoperatie herijking wel degelijk geld vrij komt.

Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg refereerde afgelopen donderdag in een vergadering met de ondernemingsraad (or) aan de reorganisatie van de ondersteunende diensten uit 2005 toen hij zei: “Ons moet bij de herijking niet overkomen dat we over drie jaar denken, waar is die 45 miljoen gebleven? Die 16 miljoen euro is ultieme transparantie.”


Het is nog de vraag welk deel van bovengenoemd bedrag daadwerkelijk overblijft voor nieuw beleid, want ‘Den Haag’ kan roet in het eten gooien. Van den Berg verwees donderdag naar de langstudeerdersregeling. “Die maakt onze ruimte misschien kleiner.”


Collegelid Paul Rullmann vertelde de studentenraad maandag dat een deel van het overgebleven geld waarschijnlijk besteed zal worden aan achterstallig onderhoud. Ook kan er een deel gaan naar nieuwbouwprojecten uit het vertrouwelijke meerjaren vastgoed investeringsplan.

In principe hadden alle faculteiten dit jaar de opdracht een nulbegroting in te dienen. Maar omdat begrotingen wel een realistisch beeld moeten geven, hebben drie faculteiten niet aan die oproep hoeven voldoen. Daarmee komen de faculteiten samen op een negatief resultaat van 8,9 miljoen. Dat is winst ten opzichte van 2010, want dit jaar wordt volgens de vooruitzichten waarschijnlijk afgesloten met een verlies van 19 miljoen.


Technische Natuurwetenschappen (TNW) zit nog vijf miljoen euro in de min, waar de faculteit voor 2010 volgens de vooruitzichten op -7,3 miljoen euro zal eindigen. Bouwkunde begroot een tekort van 2,8 miljoen, tegen een verwacht negatief resultaat van 4,6 miljoen in 2010. Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) houdt rekening met een verlies van 1,1 miljoen, tegen een vooruitzicht van -1,7 miljoen euro in 2010. Daar staan positieve begrotingen van de universiteitsdienst (6,9 miljoen euro) en corporate budgets (23,1 miljoen) tegenover. De corporate budgets omvat alle gelden die centraal op de universiteit binnenkomen. Die worden veelal naar de faculteiten en de universiteitsdiensten doorgegeven, maar het college heeft nu 23,1 miljoen achtergehouden voor nieuw beleid.


De ondernemingsraad wilde donderdag weten waarom TNW, Bouwkunde en L&R negatief mochten begroten. Bij Bouwkunde, zo legde Van den Berg uit, moet een nieuwe decaan orde op zaken stellen. Het probleem van TNW is volgens hem dat de faculteit zo succesvol gesubsidieerd onderzoek binnenhaalt, dat de rijksbijdrage die moet worden bijgelegd niet toereikend is. “Daar gaan we over discussiëren bij het vaststellen van een nieuw intern systeem van budgettoekenning (allocatiemodel, red.).”

L&R zit volgens Van den Berg met de moeilijkheid dat de verhouding studenten en onderwijzend personeel uit balans is. Hij wees er ook op dat de afdeling remote sensing of environment verhuist van L&R naar Civiele Techniek en Geowetenschappen. “In het nieuwe allocatiemodel moet L&R beginnen met een nulbegroting.

Komend voorjaar komt het kabinet met bezuinigingsplannen. Ook minister Plasterk van Onderwijs moet het budget beperken. In de Tweede Kamer lijkt zich een politieke meerderheid af te tekenen voor het afschaffen van de basisbeurs.

Regeringspartij PvdA pleit er langer voor de beurs om te zetten in een lening. De termijn waarbinnen die moet worden terugbetaald is afhankelijk van het inkomen. Ook oppositiepartijen GroenLinks en VVD voelen daar voor.

Voor de SP is bezuinigen op de basisbeurs echter taboe. SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk vreest dat korten op de basisbeurs ertoe zal leiden dat studeren een luxeartikel wordt. Als het aan de SP ligt wordt de basisbeurs eerder verhoogd dan verlaagd en houden studenten langer dan de huidige vier jaar recht op een beurs. 

Link naar petitie

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.