Education

TU-promovendus Winkler schreef beste milieuproefschrift

Het proefschrift ‘Magic Granules’ van Dr. Mari Winkler is door Amerikaanse milieuhoogleraren uitgeroepen tot beste dissertatie op hun vakgebied.


De onderscheiding van de vereniging van Amerikaanse milieuprofessoren (AEESP) wordt de derde bekroning voor het proefschrift. Vorig jaar ontving Winkler er de Huber Technology Prize voor op de watertechnologiebeurs IFAT en de Jaap van der Graaf Prijs op de TU Vakantiecursus. De ‘Outstanding Doctoral Dissertation Award’ van de ‘Association of Environmental Engineering and Science Professors’ krijgt Winkler op 16 juli uitgereikt tijdens het ASEEP conferentie in Denver.


Scheikundige Mari Winkler (Universiteit Duisburg-Essen) trok de internationale aandacht door tijdens haar promotieonderzoek twee bekende en succesvolle Delftse afvalwaterzuiveringstechnieken met elkaar te combineren. Beide technieken berusten op het gebruik van korrelslib; een bacterievorm die het mogelijk maakt om waterzuiveringsinstallaties kleiner, goedkoper en energiezuiniger te maken doordat bezinkbassins overbodig zjn geworden.


De Anammox techniek zet ammonium samen met nitriet om in neutraal stikstofgas. In 2011 waren er wereldwijd elf Anammox installaties operationeel. Prof. Mike Jetten ontving in 2012 de Spinozaprijs voor zijn werk aan de Anammox bacterie.


In het Nereda-proces, eveneens van Delftse bodem, zetten micro-organismen in korrelslibvorm fosfaat en ook organische koolstof om in onschadelijke stoffen. Professor Mark van Loosdrecht ontving tal van onderscheidingen voor de techniek die mei vorig jaar voor het eerst op grote schaal werd toegepast in de waterzuivering van Epe. Wereldwijd zijn er inmiddels dertien Nereda-installaties in aanbouw of in bedrijf. Partners TU, Stowa en Royal Haskoning DHV verwachten dat Nereda de nieuwe standaard wordt voor biologische zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater.


Winkler heeft het Anammoxproces geschikt weten te maken voor standaard korrelslibtechnologie bij buitentemperatuur van het afvalwater. Voorheen gold voor de traag groeiende Anammox in het laboratorium een miniumtemperatuur van circa 30 graden Celsius. Door de aanpassing zouden beide processen, Nereda en Anammox, nu gecombineerd kunnen worden. Het voorbehoud geldt omdat het onderzoek niet onder volledige veldcondities is gedaan, aldus Van Loosdrecht.


Mari Winkler, Magic Granules, Promotor Prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht en copromotor dr.ir Robert Kleerebezem, 5 september 2012
 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.