Education

TU ondervraagt studenten via Internet

Ruim een jaar later dan gepland houdt de TU een enquête onder alle studenten. Ruim een jaar later dan gepland houdt de TU een enquête onder alle studenten.De meeste faculteiten vragen hun studenten deze maand om via het Internet 62 vragen in te vullen over hun studie, hun woonsituatie en de voorzieningen aan de TU.

Met deze enquête probeert het college van bestuur de sterke en zwakke kanten van de universiteit boven water te krijgen.

Tot het houden van zo’n jaarlijkse studentenenquête werd tweeëneenhalf jaar geleden al besloten. De eerste vragenlijst zou vorig jaar aan studenten worden voorgelegd, maar de uitwerking liep forse vertraging op. Punt van discussie was onder meer de vorm waarin de enquête zou worden afgenomen.

Uiteindelijk werkte de afdeling didactiek en onderwijsontwikkeling van WTM een vragenlijst voor het Internet uit. Een recente pilot bij Technische Aardwetenschappen leverde een respons op van slechts twintig procent.

Onderwijsadviseur drs. M. Drayer zoekt de oorzaak daarvoor in de beperkte toegang die TA had ingesteld. Alleen studenten die via de eigen faculteit de website bezochten, konden bij de vragenlijst, ,,om te voorkomen dat iedereen zomaar wat invult”. Andere faculteiten hebben deze beperking laten varen, omdat studenten ook vanaf andere adressen Internetten.

Deze zomer worden de gegevens verwerkt.

Ruim een jaar later dan gepland houdt de TU een enquête onder alle studenten.

De meeste faculteiten vragen hun studenten deze maand om via het Internet 62 vragen in te vullen over hun studie, hun woonsituatie en de voorzieningen aan de TU. Met deze enquête probeert het college van bestuur de sterke en zwakke kanten van de universiteit boven water te krijgen.

Tot het houden van zo’n jaarlijkse studentenenquête werd tweeëneenhalf jaar geleden al besloten. De eerste vragenlijst zou vorig jaar aan studenten worden voorgelegd, maar de uitwerking liep forse vertraging op. Punt van discussie was onder meer de vorm waarin de enquête zou worden afgenomen.

Uiteindelijk werkte de afdeling didactiek en onderwijsontwikkeling van WTM een vragenlijst voor het Internet uit. Een recente pilot bij Technische Aardwetenschappen leverde een respons op van slechts twintig procent.

Onderwijsadviseur drs. M. Drayer zoekt de oorzaak daarvoor in de beperkte toegang die TA had ingesteld. Alleen studenten die via de eigen faculteit de website bezochten, konden bij de vragenlijst, ,,om te voorkomen dat iedereen zomaar wat invult”. Andere faculteiten hebben deze beperking laten varen, omdat studenten ook vanaf andere adressen Internetten.

Deze zomer worden de gegevens verwerkt.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.