Education

TU neemt afstand van artikel NRC Handelsblad

Het NRC-artikel over de TU schetst een vertekend en gedateerd beeld en bevat veel onjuistheden, vindt de universiteit. Zij overweegt naar de Raad voor de Journalistiek te stappen.


Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg neemt afstand van het beeld dat NRC schetst. “Het is onjuist en gedateerd”, zegt hij. Volgens de TU bestaat het artikel vooral uit een opsomming van ‘door de universiteit al eerder geconstateerde problemen uit het verleden.’


Er is volgens de universiteit weinig tot niets terug te vinden over aanpak en verbetering door de TU. Zij laat weten de krant ‘bovendien herhaaldelijk’ te hebben gewezen op onjuistheden.Over miljoenen die volgens NRC verloren zouden gaan met vastgoed schrijft de TU onder meer dat de kosten van het onroerend goed worden doorberekend aan de bedrijfsonderdelen (bijvoorbeeld de faculteiten) die van de gebouwen gebruik maken.


In de praktijk worden in de begrotingen niet alle huisvestingslasten voor honderd procent doorberekend. Dit levert volgens de TU een boekhoudkundig ‘verlies’ op voor het bedrijfsonderdeel vastgoed, ‘maar dat heeft uitsluitend een interne boekhoudkundige betekenis’. De stelling dat er miljoenen verloren gingen is volgens de TU ‘onzinnig’.


De TU benadrukt dat zij ‘een helder beleid heeft op het gebied van integriteit’ en dat zij ‘zorgvuldig omgaat met overheidsgeld.’ Daarvoor verwijst de universiteit naar goedkeurende verklaringen die zij over de jaarrekeningen 2009 en 2010 heeft ontvangen.Daarin stelt de externe accountant volgens de universiteit vast dat de TU volgens Europese aanbestedingsrichtlijnen inkoopt, de administratie een waarheidsgetrouw financieel beeld geeft en dat geen sprake is van onrechtmatigheden in de uitgaven.


Omdat er in een complexe organisatie onvolkomenheden kunnen ontstaan, zo meldt de universiteit, laat de TU regelmatig externe deskundigen haar werkwijze doorlichten. ‘De TU Delft heeft mede op basis van deze rapporten vele verbeteringen in de organisatie met succes doorgevoerd.’Volgens de TU heeft NRC deze rapporten uitsluitend gebruikt om ‘selectief te winkelen’, waardoor een negatief en eenzijdig beeld is ontstaan. ‘De maatregelen die de universiteit heeft genomen of de vooruitgang die in de rapporten wordt opgemerkt, komen in het artikel niet of nauwelijks aan bod. Hiermee creëert NRC een onjuist, incompleet en gedateerd beeld en berokkent de universiteit daarmee schade’.De TU overweegt een oordeel te vragen van de Raad voor de Journalistiek. ‘Ook in de hoop dat over deze manier van werken en berichtgeving een bredere discussie op gang komt.’


Een gedetailleerde reactie geeft de universiteit op haar eigen website. Daarbij gaat het cvb niet in op de negentienduizend euro die de minister terugvorderde omdat Van den Berg boven de Balkenende-norm zat. Van den Berg betaalde dit niet zelf, het geld kwam volgens NRC uit de universiteitskas. De ondernemingsraad zegt daar niet over te zijn geïnformeerd.Wat schreef NRC Handelsblad? 

• De TU Delft verloor miljoenen met vastgoed. Bij de afdeling vastgoed was volgens accountants een ‘verhoogd risico op onrechtmatige uitstroom van middelen’ en kans op fraude en corruptie.


• De TU Delft is de afgelopen jaren niet zorgvuldig omgegaan met overheidsgeld. In 2007, 2008 en 2009 werd volgens de accountant van de universiteit 112,8 miljoen euro onrechtmatig besteed omdat Europese aanbestedingsregels niet zijn nageleefd.


• Marco Waas was betrokken bij opdrachten aan zijn vrouw. Uit een onderzoeksrapport blijkt dat het niet gaat om zes maar om tien opdrachten aan bedrijven waarvan mevrouw Waas mede-eigenaar was, voor in totaal 815.932 euro. 


• De regels voor bijverdienen zijn ruim. Hoogleraren met een fulltimebaan en leden van het college van bestuur mogen één dag per week in de tijd van de baas voor eigen portemonnee bijklussen. De inkomsten hoeven ze niet af te staan. De TU Delft heeft geen gedragscode ter bestrijding van nepotisme of ander niet-integer gedrag.


• De raad van toezicht stemde in met de secundaire arbeidsvoorwaarden van het bestuur: een auto met chauffeur en een maandelijkse vaste onkostenvergoeding van vijfhonderd euro voor Dirk Jan van den Berg en Karel Luyben. Voor de in Haarlem wonende Paul Rullmann betaalt de universiteit sinds 2002 jaarlijks tienduizend euro voor een appartement.• Rector Luyben waakt sinds 1 januari 2010 over de wetenschappelijke integriteit, maar blijkt niet helder over zíjn bijbanen. Hij vermeldde niet bij zijn nevenwerkzaamheden op de site van de TU dat hij tot mei 2010 aandeelhouder en directeur was van beleggingsfirma Buenko NV. Hij zette het ook niet op een overzicht dat hij aan de raad van toezicht stuurde. Volgens Luyben was het mondeling afgehandeld.


Van den Berg verantwoordt zich


TU neemt afstand van artikel NRC


Vakbonden ‘verbaasd en verontrust’

 

De universiteiten van Tilburg en van Twente twijfelden het langst aan de studentenstop voor psychologie. Voor de Tilburgse rector magnificus Philip Eijlander had het niet gehoeven. Hij laat weten zelf tevreden te zijn met de studenteninstroom bij zijn faculteit psychologie, waar het studierendement beter zou zijn dan elders.

Onderwijskwaliteit
Toch steunt hij de wens van de andere universiteiten, die menen dat de onderwijskwaliteit in gevaar komt door de hoge studenteninstroom. Nu Eijlander gehoord heeft dat ook de Universiteit Twente een fixus gaat invoeren – de woordvoerder van Twente bevestigt dat – wil Tilburg bovendien niet als enige weigeren. “Want dan loop je het risico dat je studenten binnenkrijgt die je liever niet wil.” Kandidaten met lage examencijfers of die elders zijn uitgeloot, zouden dan immers eerder naar Tilburg komen.

Studentenstop rechten
Een landelijke studentenstop voor de rechtenopleidingen wordt op zijn vroegst in 2012 verwacht. De Utrechtse rector Stoof laat de Utrechtse DUB-site weten dat de gevolgen voor alle rechtenopleidingen nog onvoldoende duidelijk zijn. Zijn Tilburgse collega Eijlander constateert dat sommige rechtenfaculteiten, waaronder de Leidse, helemaal niet willen krimpen, maar juist groeien. “Dan is een landelijke studentenstop maatschappelijk niet uit te leggen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.