Education

‘TU moet laptops niet verplichten’

Een laptop is een nuttig hulpmiddel voor eerstejaars, maar niet noodzakelijk voor het onderwijs. Het college moet laptops daarom niet verplichten of aanbevelen, vindt de studentenraad.

‘TU moet laptops niet verplichten’

De studentenraad (sr) vindt dat opleidingsdirecteuren en facultaire studentenraden inspraak moeten krijgen over de aanbeveling aan aankomende bachelorstudenten een laptop aan te schaffen. De meerwaarde van laptops kan namelijk per faculteit sterk verschillen, zo blijkt uit onderzoek van de sr.

Alle faculteiten, behalve Civiele Techniek en Geowetenschappen, doen sinds dit collegejaar mee aan het laptopproject, waarbij eerstejaars bachelorstudenten laptops voor een aantrekkelijke prijs kunnen aanschaffen. Laptops zouden niet alleen gemaksvoordelen bieden, maar ook onderwijskundige meerwaarde hebben door actieve werkvormen en interactief onderwijs.

Hoewel studenten vooral bij projectwerk aangeven het gebruik van een laptop prettig te vinden, blijkt volgens de raad dat studenten hun laptops alleen meenemen naar hun faculteit omdat er onvoldoende vaste computers beschikbaar zijn. Onderwijskundige meerwaarde, zo meent de sr, is er nauwelijks. Bij andere onderwijsvormen, bijvoorbeeld hoor- en werkcolleges, wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van de laptop. Eerstejaars studenten bij opleidingen met weinig projectonderwijs geven aan de laptop zelfs niet meer mee te nemen omdat deze niet is geïntegreerd in het onderwijs.

De sr betwijfelt of de laptop meer kan gaan betekenen in het onderwijs. Een van de voordelen van laptopgebruik, het afwisselen van werkvormen, kan immers ook zonder de laptop, door uitleg tijdens een hoorcollege af te wisselen met opdrachten. Docenten doen dat nog te weinig, vinden de studenten. Meer interactief onderwijs is volgens de raad ook mogelijk door stellingen op te werpen, vragen te stellen, te stemmen of studenten een deel van de stof aan elkaar te laten uitleggen.

Een van de door het college opgelegde randvoorwaarden van het laptopproject was dat faculteiten ervoor zorgden dat laptopgebruik door eerstejaars bachelors bij ten minste twee vakken noodzakelijk was. Het college geeft volgens de sr hiermee aan dat ict niet wordt ingevoerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar dat ict wordt ingevoerd met het doel ict in te voeren. De studentenraad vindt dat onwenselijk, onhaalbaar en strijdig met het beleid dat ict-onderwijs geen doel op zich is, maar dat het de belangen van de student en de docent dient. Het college van bestuur wil pas reageren na overleg met de studentenraad.

De toonzetting in brieven aan eerstejaars waarin laptops worden aanbevolen, moet afhankelijk zijn van de mate van integratie van laptops in het onderwijs. Aangezien niet iedere student een laptop heeft, zouden op faculteiten wel voldoende desktops aanwezig moeten zijn.

Overigens vindt de studentenraad dat de TU de verhuur van laptops moet uitbreiden om toekomstige integratie van laptops in het onderwijs niet te belemmeren. Ook zouden andere studenten dan eerstejaars laptops moeten kunnen aanschaffen.

‘TU moet laptops niet verplichten’

De studentenraad (sr) vindt dat opleidingsdirecteuren en facultaire studentenraden inspraak moeten krijgen over de aanbeveling aan aankomende bachelorstudenten een laptop aan te schaffen. De meerwaarde van laptops kan namelijk per faculteit sterk verschillen, zo blijkt uit onderzoek van de sr.

Alle faculteiten, behalve Civiele Techniek en Geowetenschappen, doen sinds dit collegejaar mee aan het laptopproject, waarbij eerstejaars bachelorstudenten laptops voor een aantrekkelijke prijs kunnen aanschaffen. Laptops zouden niet alleen gemaksvoordelen bieden, maar ook onderwijskundige meerwaarde hebben door actieve werkvormen en interactief onderwijs.

Hoewel studenten vooral bij projectwerk aangeven het gebruik van een laptop prettig te vinden, blijkt volgens de raad dat studenten hun laptops alleen meenemen naar hun faculteit omdat er onvoldoende vaste computers beschikbaar zijn. Onderwijskundige meerwaarde, zo meent de sr, is er nauwelijks. Bij andere onderwijsvormen, bijvoorbeeld hoor- en werkcolleges, wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van de laptop. Eerstejaars studenten bij opleidingen met weinig projectonderwijs geven aan de laptop zelfs niet meer mee te nemen omdat deze niet is geïntegreerd in het onderwijs.

De sr betwijfelt of de laptop meer kan gaan betekenen in het onderwijs. Een van de voordelen van laptopgebruik, het afwisselen van werkvormen, kan immers ook zonder de laptop, door uitleg tijdens een hoorcollege af te wisselen met opdrachten. Docenten doen dat nog te weinig, vinden de studenten. Meer interactief onderwijs is volgens de raad ook mogelijk door stellingen op te werpen, vragen te stellen, te stemmen of studenten een deel van de stof aan elkaar te laten uitleggen.

Een van de door het college opgelegde randvoorwaarden van het laptopproject was dat faculteiten ervoor zorgden dat laptopgebruik door eerstejaars bachelors bij ten minste twee vakken noodzakelijk was. Het college geeft volgens de sr hiermee aan dat ict niet wordt ingevoerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar dat ict wordt ingevoerd met het doel ict in te voeren. De studentenraad vindt dat onwenselijk, onhaalbaar en strijdig met het beleid dat ict-onderwijs geen doel op zich is, maar dat het de belangen van de student en de docent dient. Het college van bestuur wil pas reageren na overleg met de studentenraad.

De toonzetting in brieven aan eerstejaars waarin laptops worden aanbevolen, moet afhankelijk zijn van de mate van integratie van laptops in het onderwijs. Aangezien niet iedere student een laptop heeft, zouden op faculteiten wel voldoende desktops aanwezig moeten zijn.

Overigens vindt de studentenraad dat de TU de verhuur van laptops moet uitbreiden om toekomstige integratie van laptops in het onderwijs niet te belemmeren. Ook zouden andere studenten dan eerstejaars laptops moeten kunnen aanschaffen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.