Ongecategoriseerd

TU mag miljoenen houden

Het ministerie van Onderwijs heeft een rechtszaak tegen de TU ingetrokken. De universiteit mag 25 miljoen euro houden, die zij ontving na een grote brand in 2008.


Bijna zes jaar geleden brandde het pand van Bouwkunde af. Toenmalig onderwijsminister Ronald Plasterk (PvdA) sprak van de grootste materiële ramp in de universitaire geschiedenis. Hij schonk 25 miljoen euro om ‘een nieuw faculteitsgebouw te realiseren dat een architectonisch icoon zal vormen’.


Maar Delft deed iets anders met het geld. Het renoveerde het voormalige hoofdgebouw aan de Julianalaan. Daarvoor won de TU zelfs een Europese prijs voor het behoud van cultureel erfgoed. Maar het ministerie was minder enthousiast. Het geld zou alleen voor nieuwbouw zijn bestemd, en niet voor een verbouwing. Daarom moest de universiteit het terugbetalen.


Tegen die beslissing spande de TU een rechtszaak aan, die de universiteit won. De rechter vond dat de minister te onduidelijk was geweest in de voorwaarden waaronder Delft het geld kreeg.


Het ministerie nam daar geen genoegen mee en stapte naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daar is de zaak in september behandeld. Maar tot een uitspraak komt het niet. Vandaag werd bekend dat het ministerie de zaak heeft ingetrokken.


Het is nog niet duidelijk wat de overwegingen van het kabinet waren om de zaak alsnog in te trekken. Ook de TU kon nog niet reageren. 


Naschrift: Later werd bekend dat de TU en het ministerie van Onderwijs een schikking hebben getroffen. De universiteit mag geen 25 miljoen euro houden, maar slechts 15 miljoen euro.


Lees: TU Delft mag 15 miljoen houden

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.